Mustafa Kemal ATATÜRK

Maliyet Hacim Kar

MALİYET HACİM KAR ANALİZİ

 

İşletmede başabaş noktası toplam maliyet yada harcamaların gelirlere eşit olduğu noktaya denilmektedir. Başabaş noktası kar ve zarar oluşmadığı noktadır.

Başabaş noktası hesaplama / Başabaş noktası analizi

 

                                                           SABİT GİDERLER

BAŞABAŞ NOKTASI = ---------------------------------------------------------------

                                       (BİRİM SATIŞ FİYAT – BİRİM DEĞİŞKEN GİDER)  katkı payı

 

SABİT GİDERLER: İşletmenin faaliyet ve üretim miktarına bağlı olarak değişmeyen giderlerdir. Örneğin, personel maaş, sigorta, vergiler, kira gibi.

DEĞİŞKEN GİDER: Üretim miktarı ile orantılı olarak değişen malzeme ve işgücü giderleridir

BİRİM SATIŞ FİYATI: 1 adet ürünün satış fiyatı.

 

İşletmenin kara geçiş noktasındaki üretim ve satış miktarı; sabit giderlerin, birim satış fiyatı ile birim değişken gider arasındaki farka bölünmesi ile bulunur. İşletmenin üretim miktarında satış gelirleri üretim giderlerine denk olur. Bu işletmede başabaş analizini ifade eder.

İşletmenin satış gelirleri ile katlanmak zorunda kaldığı sabit maliyetlerin kesiştiği noktada firma zarar da etme kar da etmez. Bu noktadan sonra yapılan her satış kar olarak firmaya yansıyacağı için, ciroyu artırarak kar ı büyütebilir.

İşletmenin başabaş noktasına erişimi aylar a göre dağıtılarak, işletme kaç ay kendine kaç ay patrona çalıştığı hesaplanabilir.

Fiyatlama politikası ve kampanya oluşturulması işin firmaya fikir verir

 

Başabaş Noktası Grafiği

 

Maliyet-Hacim-Kar Analizi Dosyasını indirme için tıklayınız.

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?

Resmi Gazete'nin 9 Haziran 2021 tarih ve 31506 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; üyelerimizin geçmiş dönem ödenmemiş olan yıllık aidat borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

Geçmiş dönemlere isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları anapara ödemesi kapsamında tahsil edilmeyecektir.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 Ekim 2021 tarihine kadar ekte sunulan dilekçe ile bizzat Odamıza gelerek ve/veya üyelik sisteminden online olarak yapılandırma müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar (İlk Taksit Tarihi: 30 Kasım 2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (Son Taksit Tarihi: 30 Nisan 2022) ödemesi gerekmektedir.

Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendi belirleyecektir.

Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.

Üyeler, 31 Ekim 2021 tarihine kadar başvuruda bulunacaklardır.

Başvuru Odamıza aşağıda örneği bulunan dilekçe ile fiziksel olarak yapılabileceği gibi, "https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri - TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Dilekçe örneği için linke tıklayınız.