Mustafa Kemal ATATÜRK

Girişimcilik

GİRİŞ

Birçok girişimci büyük hayaller, büyük hedefler ve büyük heyecanlar ile yeni işlere başlamakta ancak bu işlerin çok büyük bir bölümü başarısız olmaktadır

Başarısızlıkların nedenleri;

iş fikrinin veya ekibin yetersizliği,

iş modelinin rekabetçi olmaması,

sermaye eksikliği,

zamanlama hatası gibi başlıklar sıralanabilir

Peki şirketler her şeyi doğru yapsa bile başarı ihtimali bu kadar düşükse girişimciler bu ihtimali nasıl artırabilir ve sadece şanslı olmanın ötesinde başarıya nasıl yaklaşabilirler?

Bu sorunun cevabı her şeyden önce girişime temkinli yaklaşmaktır. Vizyon sahibi olmak, başarılı olacağına inanmak ve iyimser olmak önemlidir. Ancak bu durum riskleri azaltmaya engel değildir. Firmaların ve kişilerin girişimcilik eğilimleri literatürde risk almak, yenilikçi olmak ve proaktif olmak ile özdeşleştirilir

 1. Burada stratejik yaklaşım
 • Vizyon (Firma nereye gidiyor)
 • Misyon (Varlık sebebi)
 • Değerler ( değişmenin ölçüsü)
 • Şirket kültürü ( ortama göre güncelle)
 • Kendi durumunu iyi analiz et (swot analizi) Firmanın iç kaynaklı güçlü yönler fırsatlar, dış kaynaklı zayıf yönler tehditler

Kurumsal yönetim iş akışları, yetkinlik yönetimi geliştirilmeli izlenmeli raporlanmalı. Bu süreçte çevik hareket etmek önemli yukardaki değerler ve vizyon misyona bağlı kalınmalı. Yalın üretimdeki yöntem arayışı uygulayabiliriz,

PUKÖ-SUKÖ

P-PLANLA problemin tespiti ve çözüm alternatiflerinin geliştirilmesi.

U-UYGULA seçilen çözümün uygulanması ve sonuçlarının ölçülmesi.

K-KONTROL ET sonuçların etkili olup olmadığını analiz et

Ö- ÖNLEM AL çözüm yöntemi başarılı ise standart bir uygulama haline getirilmesi

SUKÖ

S-STANDRAŞLAŞTIR problemin kaynağını gidermeye yarar toplam kalite yönetimi aynı yangını defalarca söndürmek demek değildir.

U- UYGULA fayda maliyet ilişkisi gösterir, hayata geçirilmeli

K- KONTROL ET uygulama sonuçlarının hedefe ulaşıp ulaşmadığı belirlemek üzere veriler analiz edilmelidir.

Ö-ÖNLEM AL başarı artışı hedeflenen düzeyde ise standart bir uygulama haline getirilmeli, yeterli değil ise yeniden planlama aşamasına geçilmeli

SAVAŞTAN DÖNEN UÇAKLARI DEĞİL AYNI ZAMANDA DÖNEMEYEN UÇAKLARIDA ANALİZ ETMELİYİZ.

 

1. KAYNAKLAR VE İŞ FİKRİ UYUMU

Yeni fikirler üreten ve iş sahibi olmayı isteyen birçok kişinin girişimcilik yoluna girmekte çekinmesinin ve girişimciliği riskli görmesinin en büyük sebebi kaynakların sınırlı olması, ihtiyaçların çok fazla olması ve hali hazırda faaliyet gösteren firmaların çok büyük kaynaklara sahip olmasıdır.

Bunun kolay bir cevabı yoktur ancak öncelikle kaynakların sermaye ile sınırlı olmadığını ve akıllı girişimcilerin ne olursa olsun bir yol bulduğunu belirtmek gereklidir.

Bu bölümde önce proje ekibinin özelliklerine, ardından diğer kaynaklara değinilecek ve tüm bunların iş fikrini hayata geçirmede ne derece etkili olduğu incelenecektir.

 1. Girişimci Ekip

Bazı girişimler, tek bir kurucu ile hayata geçerken bazıları ise kalabalık bir ekip çalışması ile ortaya çıkarlar. Kurucu ekip ister tek kişi olsun isterse iki veya daha fazla kişi, ekibin sahibi olduğu kaynakların, yeteneklerin ve vizyonun iş fikri ile uyumlu olması oldukça önemlidir. Buna fikir-kurucu uyumu da denmektedir. İş fikrini değerlendiren kişilerin ilk baktığı noktalardan biridir. Kurucular bu bölümde geçmiş, vizyon, iş bölümü ve ortaklık olarak dört başlık altında ele alınmaktadır.

 

 1. Geçmiş

Herkes iyi bir fikre sahip olabilir ama herkes bu fikri hayata geçirecek doğru kişi olamaz.

 1. Vizyon

 Geçmiş tecrübeler ne kadar önemli ise geleceğe dair kurulan hayaller, koyulan hedefler ve bu yoldaki adanmışlık da o kadar önemlidir.

 1. İş Bölümü

İyi girişimlerde işin mutfağını bilen bir mühendis; pazarlama, satış ve finans gibi işletme konularına hakim bir yönetici ve estetik, sanat bakışı ile tüm bunları bağdaştırabilecek bir tasarımcı olması işe yarayan bir formüldür

 1. Ortaklık ve şirket yapısı

Girişimin başarısında bir diğer önemli faktör de ortaklık ve şirket yapısının doğru formüle edilmiş olmasıdır. Ne yazık ki ortaklık yapısının baştan yanlış kurulması çok iyi iş fikirlerinin ölü doğmasına sebep olabilmektedir. Ortaklar, öncelikle birbirlerini tamamlayan işleri yapmalı ve zorlu girişimcilik yolculuğunda birbirlerine destek olmalıdırlar.

 1. Finansal yatırım miktarı, yatırımın geri dönüşü ve finansal yeterlilik

Yeni fikirlerin ortaya çıkması, desteklenmesi ve hatta girişimcilerin hızlıca öğrenmek üzere başarısız olması ve yeniden denemesi için sermayenin rolü çok önemlidir. Girişimcilik yaratıcılık ile gelişir. Yaratıcılık ise ancak hata yapma özgürlüğüne sahip olmakla mümkün olur. Sermaye de bu özgürlüğü sağlayan en önemli araçtır. Ancak sermaye, akılcı yatırımlar ister. Hesapsız, kulaktan dolma bilgiler ile girilen işler ne yazık ki şansa ve dış faktörlere kalmaktadır. Girişimci ise baştan hesabını yapmalı ve farklı senaryolara göre hazırlıklı olmalıdır. Bunun için yatırımcılar iş planında girişimcilerin ilk yıl için aylık olmak üzere beş yıllık finansal bir gelir gider tablosu yapmalarını isterler.

 1. İnsan kaynağı ve fikri yeterlilik

Önceki başlıklarda belirtildiği gibi iş fikrinin hayata geçmesi için gerekli kaynaklar çok çeşitli olsa da akla gelen ilk kaynak finansal sermaye olmaktadır. Finansal sermaye kesinlikle önemlidir ve gereklidir. Ancak eksikliği bir işin hayata geçmemesi için mazeret olmamalıdır.

 1. YATIRIM ÇEKİCİLİĞİ

Girişimcilik, sonu gelmeyen bir fırsat arayışıdır. Fırsatlar, çoğu zaman yaşanılan bir sıkıntıdan, ihtiyaçtan ya da bir sorundan ortaya çıkar. Girişimci bu sorunla karşılaştığında yılgınlık gösterip moral bozan kişi değil soruna meydan okuyan ve bu sorunu sadece kendisi için değil tüm insanlık için çözmeyi hedefleyen bir kahraman gibi yola çıkar

 1. Hedef Pazar büyüklüğü ve çekiciliği

Muhtemelen girişimcilerin en çok zorlandığı alanların başında hedef kitlenin ve pazarın tarif edilmesi gelmektedir. “Ben bu girişimle herkesi hedefliyorum.” tarzı yaklaşımlar pazarlamadan ve stratejik yönetimden oldukça uzak ifadelerdir. Bunun yerine hedef pazarı üç ayrı kitle halinde düşünmek faydalı bir başlangıç olacaktır.

Toplam Mevcut Pazar (TMP),

Erişilebilir Mevcut Pazar (EMP)

İlk Hedef Pazar (İHP) olarak ifade edilebilir

 1. İlk müşteriler ve çoğunluk müşteriler

İlk gün itibariyle yeni bir iş fikrinin müşteri sayısı sıfırdır. Dolayısıyla girişimcinin asıl mücadelesi sıfırı bir yapmak üzere olacaktır.

 1. İhtiyaç, istek ve talepleri anlamak

Değer üretmenin temelini oluşturan bu kavramlar, iş fikrinizin de ne kadar kabul göreceğine dair yol gösterir. İyi bir iş fikri, insanların temel bir ihtiyacını yenilikçi şekilde karşılayarak rekabette sizi daha güçlü bir konuma getirir veya pazarı yeniden tanımlayarak mevcut pazarda rekabeti anlamsız hale getirir.

 1. Teknoloji

Teknoloji özellikle son on yılda müthiş bir hızla ilerliyor. Önceden teknolojik gelişmeler bizi şaşırtırken şimdi her gün o kadar inanılmaz gelişmelere şahit oluyoruz ki teknolojinin geldiği noktayı hayal dahi edemiyoruz.

ÖZET

Bir işin yapılabilirliğine dair en önemli gösterge, bu işi yapmaya niyetlenen girişimcinin veya girişim ekibinin hayata geçirmek istedikleri fikirle olan uyumudur.Bunun için girişimcinin geçmiş tecrübeleri, geleceğe dair vizyonu, ekibin kendi arasındaki iş bölümü ve ortaklık yapısı önemli bileşenlerdir. Yatırımcıların da bir girişime yatırım yapmak için en önemsedikleri kısım ekibin verdiği güven, işe duydukları tutku, heyecan ve bu işi yapabileceklerine dair rekabetçilikleridir. Zorlu bir yolculuğa çıkan bir geminin ancak fırtınalarla baş edebilecek bir kaptanla rotasına sadık kalabileceği gibi girişimci ekibin de zorlu girişimcilik yolculuğunda çevik manevralar yapabilecek beceriye ve ileriyi görebilecek bir ferasete ve özgüvene sahip olması gerekir. Bunun için girişimci ekip temelleri sağlam atmalı ve etrafına da bu güveni vermelidir

Başarılı olmuş birçok girişimci bile genellikle başarıyı getiren iş fikrini ilk seferden bulamamıştır. Çeşitli fikirleri araştırmış birçok deneme yapmıştır. Önemli olan kaynaklarını ve heveslerini tüketmeden, başarı şansı düşük olan fikirleri eleyip başarı şansı olan fikirleri de daha iyi duruma getirebilecek şekilde mümkün olan hızda ilerleyebilmektir

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?