Mustafa Kemal ATATÜRK

Belge Talep Dilekçeleri

Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişilere ait istenen belgeler (Ticaret Sicili Tasdiknamesi, iflas Konkordato Belgesi, 111. Madde Belgesi, Ortaklık Teyit Belgesi, Onaylı Suret vb.) için dilekçeyi ifade etmektedir.

Belge talebi; tacirin gerçek kişi olması halinde kendisi veya vekili ya da sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi, tacirin tüzel kişi olması halinde ise onun yetkili organları veya yetkili temsilcileri tarafından dilekçeye kaşe imza şeklinde yapılır. Dilekçe tescil isteminde bulunmaya yetkili kişi veya kişilerce imzalanır.

BELGE TALEP DİLEKÇELERİ

 
Belge Talep Formu

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?