Mustafa Kemal ATATÜRK

Genel Sekreterlik


MUSTAFA ŞENTÜRK
Genel Sekreter

 

Özgeçmiş
 

Öğrenim Durumu

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

 

Genel Sekreterliğin Görev, Sorumluluk ve Yetkileri

 • Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek.
 • Odaca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak.
 • Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.
 • Oy kullanmamak şartıyla Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak etmek.
 • Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak. Kararların zamanında yerine getirilmesini sağlamak.
 • Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.
 • Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek.
 • Resen yaptığı harcamaları Yönetim Kurulu onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
 • Aylık Mizanı ve Aktarma taleplerini hazırlamak, Hazırlık Bütçesini, Gelir Tablosunu, Kesin Mizanı yapmak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.
 • Demirbaş ve Ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek.
 • Yayın işlerini yönetmek.
 • Oda İç Yönergesi taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
 • Meclise sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak Odanın bir yıl içindeki faaliyetleri ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporunun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak.
 • Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek.
 • Yönetim Kurulunca devredilen yetkileri kullanmak.
Genel Sekreterlik İletişim:
Mustafa ŞENTÜRK - Genel Sekreter
m.senturk@inegoltso.org.tr gsekreter@itso.org.tr
Tel: 0 224 714 82 60 Dahili:201 Faks: 0 224 714 98 59
Mesut ŞAHAR - Başkanlık Asistanı
m.sahar@inegoltso.org.tr
Tel: 0 224 714 82 60 Dahili:201 Faks: 0 224 714 98 59

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından 01.12.2020 tarihli ve "Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler" konulu genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile 01.12.2020 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde yeni kısıtlamalar getirilmiştir. Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili bilgi için aşağıda linki yer alan Genelgenin dikkatlice okunması önem arz etmektedir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlar ile İstisna Kapsamında Olan Kişiler Genelge'de belirtilmiştir.

Genelgede belirtilen bu kişilerin yapılacak denetim ve kontrollerde kısıtlamalardan muaf olduklarını kanıtlamaları ve cezai işlemlerle karşı karşıya kalmamaları için aşağıda yer alan İzin Formunun doldurulup işyeri tarafından kaşe ve imza yapılmış olarak yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

İzin Formunun ilgili işyeri dışında başka bir yere onaylatılmasına gerek yoktur.

İzin Formları her bir çalışan için en fazla 1 haftalık düzenlenecektir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

EKLER:

 1. İçişleri Bakanlığı'nın 01.12.2020 tarihli Genelgesi
 2. Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar ile İstisna Kapsamında Olan Kişiler
 3. İzin Formu MS EXCEL dosyası (xls) için tıklayınız