Mustafa Kemal ATATÜRK

Genel Sekreterlik


MUSTAFA ŞENTÜRK
Genel Sekreter

 

Özgeçmiş
 

Öğrenim Durumu

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

 

Genel Sekreterliğin Görev, Sorumluluk ve Yetkileri

 • Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek.
 • Odaca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak.
 • Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.
 • Oy kullanmamak şartıyla Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak etmek.
 • Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak. Kararların zamanında yerine getirilmesini sağlamak.
 • Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.
 • Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek.
 • Resen yaptığı harcamaları Yönetim Kurulu onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
 • Aylık Mizanı ve Aktarma taleplerini hazırlamak, Hazırlık Bütçesini, Gelir Tablosunu, Kesin Mizanı yapmak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.
 • Demirbaş ve Ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek.
 • Yayın işlerini yönetmek.
 • Oda İç Yönergesi taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
 • Meclise sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak Odanın bir yıl içindeki faaliyetleri ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporunun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak.
 • Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek.
 • Yönetim Kurulunca devredilen yetkileri kullanmak.
Genel Sekreterlik İletişim:
Mustafa ŞENTÜRK - Genel Sekreter
m.senturk@inegoltso.org.tr gsekreter@itso.org.tr
Tel: 0 224 714 82 60 Dahili:201 Faks: 0 224 714 98 59
Mesut ŞAHAR - Başkanlık Asistanı
m.sahar@inegoltso.org.tr
Tel: 0 224 714 82 60 Dahili:201 Faks: 0 224 714 98 59

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda Bakanlığımız 81 İl Valiliğine Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi konulu genelge gönderdi.

Söz konusu Genelgede Bursa ili Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller arasında yer almış olup, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde haftasonu sokağa çıkma kısıtlamalası getirilmiştir. Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili bilgi için aşağıda linki yer alan Genelgenin dikkatlice okunması önem arz etmektedir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlar ile İstisna Kapsamında Olan Kişiler için İçişleri Bakanlığı'nın 01.12.2020 tarihli aşağıda yer alan Genelgesi'ndeki muafiyetler uygulanmaya devam edecektir.

Genelgede belirtilen bu kişilerin yapılacak denetim ve kontrollerde kısıtlamalardan muaf olduklarını kanıtlamaları ve cezai işlemlerle karşı karşıya kalmamaları için aşağıda yer alan İzin Formunun doldurulup işyeri tarafından kaşe ve imza yapılmış olarak yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

İzin Formunun ilgili işyeri dışında başka bir yere onaylatılmasına gerek yoktur.

İzin Formları her bir çalışan için en fazla 1 haftalık düzenlenecektir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

EKLER:

 1. 30.03.2021 tarihli Koronavirüs Tedbirlerinin Gözden Geçirilmesi Genelgesi
 2. 01.12.2020 tarihli Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar ile İstisna Kapsamında Olan Kişilerin Yer Aldığı Genelge
 3. İzin Formu MS EXCEL dosyası (xls) için tıklayınız.