Mustafa Kemal ATATÜRK

2015 Üfe Tüfe Oranları

OCAK 2015 Üfe (%) Tüfe (%)
Bir Önceki Aya Göre 0,33 1,10
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre 0,33 1,10
Bir Önceki Yıla Göre 3,28 7,24
Oniki Aylık Ortalamalar Göre 9,59 8,80
ŞUBAT 2015 Üfe (%) Tüfe (%)
Bir Önceki Aya Göre 1,20 0,71
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre 1,53 1,82
Bir Önceki Yıla Göre 3,10 7,55
Oniki Aylık Ortalamalar Göre 8,79 8,77
MART 2015 Üfe (%) Tüfe (%)
Bir Önceki Aya Göre 1,05 1,19
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre 2,60 3,03
Bir Önceki Yıla Göre 3,41 7,61
Oniki Aylık Ortalamalar Göre 8,03 8,70
NİSAN 2015 Üfe (%) Tüfe (%)
Bir Önceki Aya Göre 1,43 1,63
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre 4,06 4,71
Bir Önceki Yıla Göre 4,80 7,91
Oniki Aylık Ortalamalar Göre 7,36 8,57
MAYIS 2015 Üfe (%) Tüfe (%)
Bir Önceki Aya Göre 1,11 0,56
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre 5,22 5,30
Bir Önceki Yıla Göre 6,52 8,09
Oniki Aylık Ortalamalar Göre 6,98 8,45
HAZİRAN 2015 Üfe (%) Tüfe (%)
Bir Önceki Aya Göre 0,25 0,51
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre 5,49 4,76
Bir Önceki Yıla Göre 6,73 7,20
Oniki Aylık Ortalamalar Göre 6,74 8,28
TEMMUZ 2015 Üfe (%) Tüfe (%)
Bir Önceki Aya Göre -0,32 0,09
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre 5,15 4,85
Bir Önceki Yıla Göre 5,62 6,81
Oniki Aylık Ortalamalar Göre 6,43 8,07
AĞUSTOS 2015 Üfe (%) Tüfe (%)
Bir Önceki Aya Göre 0,98 0,40
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre 6,19 5,27
Bir Önceki Yıla Göre 6,21 7,14
Oniki Aylık Ortalamalar Göre 6,14 7,88
EYLÜL 2015 Üfe (%) Tüfe (%)
Bir Önceki Aya Göre 1,53 0,89
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre 7,81 6,21
Bir Önceki Yıla Göre 6,92 7,95
Oniki Aylık Ortalamalar Göre 5,92 7,80
EKİM 2015 Üfe (%) Tüfe (%)
Bir Önceki Aya Göre -0,2 1,55
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre 7,59 7,86
Bir Önceki Yıla Göre 5,74 7,58
Oniki Aylık Ortalamalar Göre 5,58 7,69
KASIM 2015 Üfe (%) Tüfe (%)
Bir Önceki Aya Göre -1,42 0,67
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre 6,06 8,58
Bir Önceki Yıla Göre 5,25 8,1
Oniki Aylık Ortalamalar Göre 5,33 7,67
ARALIK 2015 Üfe (%) Tüfe (%)
Bir Önceki Aya Göre -0,33 0,21
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre 5,71 8,81
Bir Önceki Yıla Göre 5,71 8,81
Oniki Aylık Ortalamalar Göre 5,28 7,67

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?

Resmi Gazete'nin 9 Haziran 2021 tarih ve 31506 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; üyelerimizin geçmiş dönem ödenmemiş olan yıllık aidat borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

Geçmiş dönemlere isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları anapara ödemesi kapsamında tahsil edilmeyecektir.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 Ekim 2021 tarihine kadar ekte sunulan dilekçe ile bizzat Odamıza gelerek ve/veya üyelik sisteminden online olarak yapılandırma müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar (İlk Taksit Tarihi: 30 Kasım 2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (Son Taksit Tarihi: 30 Nisan 2022) ödemesi gerekmektedir.

Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendi belirleyecektir.

Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.

Üyeler, 31 Ekim 2021 tarihine kadar başvuruda bulunacaklardır.

Başvuru Odamıza aşağıda örneği bulunan dilekçe ile fiziksel olarak yapılabileceği gibi, "https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri - TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Dilekçe örneği için linke tıklayınız.