Mustafa Kemal ATATÜRK

Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi

TPE Bilgi ve Doküman Birimi, marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, faydalı model konularında başvuru yapmak isteyen üyelerimize ücretsiz danışmanlık, bilgi ve dokümantasyon hizmeti vermektedir.

1- MARKA TESCİLİ BİLGİLENDİRME HİZMETİ

Marka Nedir?
Marka, bir teşebbüs tarafından sunulan mal ya da hizmetlerin diğer teşebbüslerinkinden ayırt edilebilmesini sağlayan işaretlerdir. Malları veya hizmetleri ayırmak için kullanılan ayırt edici kelimeler, harfler, rakamlar, çizimler, resimler, şekiller, logolar, etiketler veya bunların kombinasyonları marka olarak kabul edilir.

Tescil başvurusunda bulunmayı planladığınız bir markanın veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin daha önceden tescilli olup olmadığını, ya da tescil başvurusunda bulunulup bulunmadığını www.tpe.gov.tr adresindeki "Online İşlemler" bölümünde araştırma yaparak öğrenebilirsiniz.

Marka tescil başvurusu için;
- Bilgisayarda veya daktilo ile doldurulmuş form dilekçe,
- 5 Adet marka örneği ve
- Marka başvuru ücreti dekont aslı
  hazırlanarak Türk Patent Enstitüsü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Marka tescil maliyetleri tescili talep edilen mal ve hizmetlerin kapsamına göre değişmektedir. Marka işlemlerine ilişkin olarak Enstitü tarafından talep edilen ücretlere www.tpe.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Tescil edilen bir marka, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korumadan yararlanır. 10’ar yıllık sürelerle yenilenmek suretiyle tescili bir markanın korunması mümkündür.

Marka Tescil Süreci:
- Marka tescil işlemleri ortalama 8 ayda sonuçlanmaktadır.
- TPE tarafından eksiksiz alınan marka başvuruları veri giriş, mal ve hizmetlerin  kodlanması, arama ve inceleme aşamalarından sonra ret için herhangi bir neden bulunmaması halinde üç ay süre ile Resmi Marka Bülteninde yayınlanır.
- Yayına herhangi bir itiraz gelmemesi halinde başvuru sahibinden tescil için gerekli noksan evraklar talep edilir ve noksan evrakların süresi içerisinde giderilmesi halinde Marka Tescil Belgesi düzenlenerek başvuru sahibine gönderilir.
- Başvurunun ilk incelenmesi sırasında ya da yayına itiraz üzerine başvurunun  kısmen veya tamamen reddedilmesi halinde başvuru sahibinin iki aylık süre içerisinde Enstitü kararlarına itiraz etmek hakkı vardır.
- İtiraz üzerine Enstitü kararları yeniden incelenir ve yeni kararlar başvuru sahibine postayla bildirilir. Başvurulara itiraz gelmesi halinde başvuru değerlendirme ve marka tescil süreleri bir yılı aşabilmektedir.

Marka Tescilinin Sağladığı Avantajlar:
- Marka tescili, sahibine, markayı tek başına kullanma hakkı ve izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verir.
- Marka tescil kapsamına giren aynı veya benzer mal veya hizmetlerle ilgili olarak karıştırılma ihtimali olan, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkı verir. Ayrıca tescilli marka başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin verilebilir veya teminat olarak gösterilebilir.
- Tescil olmayan markalar, markaların tescili korunması hakkındaki yasalarla getirilen haklardan ve korumadan yararlanamazlar.

2- PATENT & FAYDALI MODEL BİLGİLENDİRME HİZMETİ

Patent & Faydalı Model Nedir?
Buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge türü de Faydalı Model Belgesi'dir.

Patent/Faydalı Model Başvurusu için gerekli evraklar;
Patent başvurusu hazırlamadan önce mutlaka, "Patent/Faydalı Model Başvuru Kılavuzunun" dikkatlice okunması gerekir. Kılavuza, www.tpe.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

- Başvuru dilekçesi, (TPE’nin internet sitesinden elde edilebilir, 1 nüsha)
- Buluşu açıklayan tarifname, (3 nüsha)
- Korunması istenilen bu buluşun yeni olduğu iddia edilen teknik özelliklerini kapsayan istemler, (3 nüsha)
- Gerekli görülüyorsa buluş ile ilgili teknik resimler, (3 nüsha)
- Özet, (3 nüsha)
- Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı (banka dekontu) 

Başvuru Sonrası Süreç Nasıl İşlemektedir?
- Başvuru Enstitü tarafından alındıktan sonra, en fazla 1 ay içinde, başvurunun alındığı ve başvurunuzda şekli eksiklik olup olmadığına dair bir yazı karşı tarafa gönderilir.
- Daha sonraki işlemler tarafınıza yazılı olarak bildirilir.
- Patent veya faydalı modele ilişkin koruma tarihi, başvuru tarihinden itibaren başlar.
- Belge alımına ilişkin standart süreler yoktur, süreç içinde gelişen durumlara göre değişebilmektedir.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Fark Nedir?
- Faydalı model, kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir.
- Yurt içinde özellikle KOBİ'lerin ve geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir.
- Buluşu için Patent ya da faydalı model başvuru sistemlerinden hangisinin seçileceğine başvuru sahibi kendisi karar verir.
- Faydalı model başvurusu için dikkat edilecek en önemli husus, yeni olmayan ürünler için başvuru yapılmaması gerektiğidir.
- Yeni olmayan ürünler için başvuru yapılıp faydalı model belgesi alınsa dahi, ürünün yeni olmadığının üçüncü kişilerce ispatlanabilmesi durumunda, mahkeme yolu ile belgenin iptali söz konusudur.

Patent Maliyeti Nedir?
Başvurudan belge aşamasına kadar ödenecek ücretler çeşitlilik göstermekte ve daha sonraki 20 yıllık koruma süresi boyunca ödenecek yıllık ücretler her yıl yeniden düzenlenmektedir. İnternet sitesinde ve başvuru kılavuzlarında yayınlanan ücret tablolarından bilgi alınabilir. Ayrıca yurt dışında koruma elde etmek için yapılan başvurular için de farklı ücretler söz konusudur. Ödenecek ücretler koruma talep edilecek her ülke için farklılık gösterir. Ayrıca 23 Ağustos 2006 tarihinden sonra yapılmış başvurular için TÜBİTAK teşviklerinden faydalanılması da söz konusudur.  

Patentin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?
- Patentler, sadece patent sahibine özel olan, başvuru tarihinden itibaren 20 yıl boyunca buluşun kullanımı, üretilmesi ve satılması ile ilgili haklar sağlar.
- Elde edilen bu özel haklarla, başkalarının buluşunuzu ticari anlamda kullanmasını engelleyebilir, rekabet gücünüzü artırarak pazarda ön sıralarda yer alan bir konuma erişebilirsiniz.
- Gelişmiş ürünler üretmek için ciddi miktarda zaman ve para yatırımı yapılmaktadır. Patent koruması ile sağlanan özel haklar şemsiyesi altında, yatırımlarınız için yapılan harcamalarınızı kara dönüştürebilirsiniz.
- Buluşunuzu kendiniz üretmek istemiyorsanız, başka bir firmayla lisans ya da devir anlaşması yaparak gelir elde edebilirsiniz.
- Patent sayınızın çok olması, iş ortaklarınız ve yatırımcılar açısından, firmanızın yüksek seviyede uzmanlığa sahip olduğu ve teknolojik kapasitesinin bir göstergesi olarak algılanacak ve şirketin pazar değerinin yükselmesini sağlayacaktır

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?