Mustafa Kemal ATATÜRK

Hukuk Müşavirliği

  • Odayı ve üyeleri ilgilendiren konularda hukuki araştırma yapar, görüş bildirir yeni çıkan tüzük, yönetmelikleri takip eder.
  • Üyelerin hukuki soru ve sorunlarına danışmanlık çerçevesinde çözüm üretir. 
  • Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Oda Tüzel kişiliği ve Oda organlarının hukuki işlerini takip, hukuki konularda görüş bildirir, hukuki düzenlemelere ilişkin taslakları hazırlar ve bu düzenlemelerin hazırlık aşamasındaki çalışmalarına katılır, odaya ait dava ve icra dosyalarını takip eder.
  • Görev alanı: Hukuk Danışmanlığı, Tahkim ve Arabuluculuk ile Genel Sekreterlikçe verilecek görevler.
  • Üye talep, beklentilerini ve şikayetlerini kayıt altına alıp Kalite Yönetim Temsilcisi'ne bildirmek.
  • Faaliyeti sırasında meydana gelen uygunsuzluklarda Uygun Olmayan Ürün/Hizmet prosedürüne göre hareket etmek.

 

Hukuk Müşavirliği İletişim:
Ali Cengiz GÜLTEKİN - Avukat
hukuk@itso.org.tr
Tel: 0 224 714 82 60 - 270 Faks: 0 224 714 98 59
Engin ONGUN - İTSOTAM Hizmetleri
e.ongun@inegoltso.org.tr
Tel: 0 224 714 82 60 - 272 Faks: 0 224 714 98 59

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?