Mustafa Kemal ATATÜRK

Sigortacılık İşlemleri

5684 sayılı Sigortacılık kanunun geçici 7 nci maddesinde, ”Sigorta Acenteleri, bu kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Müsteşarlıktan uygunluk belgesi almak ve levhaya kayıt olmak zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyenler sigorta acenteliği faaliyetinde bulunamazlar.” Hükmü amirdir.

5684 sayılı sigortacılık kanunu gereğince düzenlenecek sigorta eksperleri ruhsatı ile sigorta acenteleri uygunluk belgesi başvuruları kabulüne ilişkin olarak Türkiye odalar ve borsalar birliğince odamız yetkilendirilmiş bulunmaktadır.

Sigorta Acentelerinin uygunluk belgesi alma ve levhaya kayıt işlem başvuruları www.sigorta.org.tr internet sitesinden yapılmaktadır.

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından 01.12.2020 tarihli ve "Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler" konulu genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile 01.12.2020 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde yeni kısıtlamalar getirilmiştir. Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili bilgi için aşağıda linki yer alan Genelgenin dikkatlice okunması önem arz etmektedir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlar ile İstisna Kapsamında Olan Kişiler Genelge'de belirtilmiştir.

Genelgede belirtilen bu kişilerin yapılacak denetim ve kontrollerde kısıtlamalardan muaf olduklarını kanıtlamaları ve cezai işlemlerle karşı karşıya kalmamaları için aşağıda yer alan İzin Formunun doldurulup işyeri tarafından kaşe ve imza yapılmış olarak yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

İzin Formunun ilgili işyeri dışında başka bir yere onaylatılmasına gerek yoktur.

İzin Formları her bir çalışan için en fazla 1 haftalık düzenlenecektir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

EKLER:

  1. İçişleri Bakanlığı'nın 01.12.2020 tarihli Genelgesi
  2. Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar ile İstisna Kapsamında Olan Kişiler
  3. İzin Formu MS EXCEL dosyası (xls) için tıklayınız