Mustafa Kemal ATATÜRK

Sigortacılık İşlemleri

5684 sayılı Sigortacılık kanunun geçici 7 nci maddesinde, ”Sigorta Acenteleri, bu kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Müsteşarlıktan uygunluk belgesi almak ve levhaya kayıt olmak zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyenler sigorta acenteliği faaliyetinde bulunamazlar.” Hükmü amirdir.

5684 sayılı sigortacılık kanunu gereğince düzenlenecek sigorta eksperleri ruhsatı ile sigorta acenteleri uygunluk belgesi başvuruları kabulüne ilişkin olarak Türkiye odalar ve borsalar birliğince odamız yetkilendirilmiş bulunmaktadır.

Sigorta Acentelerinin uygunluk belgesi alma ve levhaya kayıt işlem başvuruları www.sigorta.org.tr internet sitesinden yapılmaktadır.

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?