Mustafa Kemal ATATÜRK

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicili Müdürlüğü Görev, Sorumluluk ve Yetkileri:

• Ticaret Sicili Yönetmeliğinde yazılı iş ve işlemleri yerine getirmek.

• Görev alanı: Yasa ile belirlenmiş tüm Ticaret Sicili işlemleri, Arşiv Hizmetleri ile Genel Sekreterlikçe verilecek görevler.

• Üye talep, beklentilerini ve şikayetlerini kayıt altına alıp Kalite Yönetim Temsilcisi'ne bildirmek.

• Faaliyeti sırasında meydana gelen uygunsuzluklarda Uygun Olmayan Ürün/Hizmet prosedürüne göre hareket etmek.

Ticaret Sicili Müdürlüğü İletişim:
Ali Osman ADIGÜZEL - Ticaret Sicili Müdürü
a.adiguzel@inegoltso.org.tr
Tel: 0 224 714 82 60 - 120 Faks: 0 224 714 98 59
Kanun Zafer BEKİZ - Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı
z.bekiz@inegoltso.org.tr
Tel: 0 224 714 82 60 - 125 Faks: 0 224 714 98 59
Furkan SAPDAĞ – Ticaret Sicili Personeli
f.sapdag@inegoltso.org.tr
Tel: 0 224 714 82 60 - 124 Faks: 0 224 714 98 59
Merve TİRYAKİ – Ticaret Sicili Personeli
m.tiryaki@inegoltso.org.tr
Tel: 0 224 714 82 60 - 122 Faks: 0 224 714 98 59

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?