Mustafa Kemal ATATÜRK

Terkin İşlemleri

Tescil edilmiş olan bir olgunun ortadan kalkması veya sona ermesi sebebiyle ona ait kayıtların silinmesini ifade etmektedir.

Tescilin dayandığı olgu veya işlemler kısmen veya tamamen sona erer ya da ortadan kalkarsa sicildeki kayıt da kısmen ya da tamamen silinir.

Tescil başvurusu ilgililer veya temsilciler yahut hukuki halefleri tarafından yetkili müdürlüğe yapılır. İlgililer; tacirin gerçek kişi olması halinde kendisi veya vekili ya da sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi, tacirin tüzel kişi olması halinde ise onun yetkili organları veya yetkili temsilcileridir. Dilekçe tescil isteminde bulunmaya yetkili kişi veya kişilerce imzalanır.

Şahıs Kayıt Terkin Evrakları

 
Kayıt Kapatma Formu  
Şahıs Terkin Mal Beyanı  
Oda Terkin Dilekçesi

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?