Mustafa Kemal ATATÜRK

Yatırım Teşvikleri

YATIRIM TEŞVİKLERİ

Yatırım Teşvik Sistemi 3 alt uygulamadan oluşmaktadır:

A) Genel Teşvik Sistemi

B) Bölgesel Teşvik Uygulamaları

C) Stratejik Yatırımlar

Yatırım Teşvik Sistemi Türkiye’yi 6 ana bölgeye ayırmaktadır.

I. Bölge en gelişmiş, VI. Bölge en az gelişmiş bölgedir.

I. Bölge’den VI. Bölge’ye gidildikçe destek unsurlarının oran ve süreleri artmakta, asgari yatırım tutarları ise düşmektedir.

Genel Teşvik Sistemi

Sektörüne bakılmaksızın (teşvik edilmeyecek yatırım konuları hariç olmak üzere);

I. ve II. Bölge’de asgari 1.000.000 TL,

III., IV., V. ve VI. Bölge’de asgari 500.000 TL

tutarında gerçekleştirilecek yatırımlar Genel Teşvik Sistemi’nden yararlanabilmektedir.

 

Genel Teşvik Sistemi Çerçevesinde Sağlanan Destek Unsurları:

Teşvik Belgeli yatırım çerçevesinde,

► Makine - Teçhizat Alımlarında;

- KDV İstisnası

- Gümrük Vergisi Muafiyeti (İthal edilmesi durumunda)

► 6. bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlarda Gelir Vergisi Stopajı Desteği

► Tersanelerin Gemi İnşa Yatırımları İçin Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında,

Her bir ilde teşvik edilecek sektörler ve Bu sektörler için asgari yatırım tutarları belirlenmiştir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları çerçevesinde, bölgelere göre sağlanan destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

1. bölgede yer alan İstanbul’da teşvik edilen sektörler son derece sınırlıdır.

Bursa’da Teşvik Edilen Sektörler ve Asgari Yatırım Tutarları

► Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dâhil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) - 1 Milyon TL

► Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dâhil) - 1 Milyon TL

► Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç) – 2 Milyon TL

► Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) - Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

► Derinin Tabaklanması, İşlenmesi - 1 Milyon TL

► Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı - 4 Milyon TL

► Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı - 10 Milyon TL

► İlaç / Eczacılıkta ve Tıpta Kullanılan Kimyasal ve Bitkisel Kaynaklı Ürünlerin İmalatı – 4 Milyon TL

► Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) - 4 Milyon TL

► Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi - 4 Milyon TL

► Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) - 4 Milyon TL

► Makine ve teçhizat imalatı - 4 Milyon TL

► Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı - 4 Milyon TL

► Elektrikli makine ve cihazları imalatı - 4 Milyon TL

► Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları İmalatı – 4 Milyon TL

► Tıbbi Aletler, Hassas ve Optik Aletler – 1 Milyon TL

► Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi - Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 4 Milyon TL

► Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) - 4 Milyon TL

► Oteller - 3 yıldız ve üzeri

► Öğrenci yurtları - 100 öğrenci

► Soğuk hava deposu hizmetleri - 1.000 metrekare

► Lisanslı depoculuk - 2 Milyon TL

► Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) - 1 Milyon TL

► Hastane yatırımı, huzurevi - Hastane: 1 Milyon TL, Huzurevi: 100 kişi

► Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil - 1 Milyon TL

► Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri - 1 Milyon TL

► Seracılık - 40 dekar

 

Destek

Unsurları

I.

Bölge

II.

Bölge

III.

Bölge

IV.

Bölge

V.

Bölge

VI.

Bölge

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Yatırıma Katkı Oranı

OSB Dışı

%15

%20

%25

%30

%40

%50

OSB

İçi

%20

%25

%30

%40

%50

%55

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

OSB Dışı

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB

İçi

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Faiz veya Kar Payı Desteği

İç Kredi

YOK

YOK

3 puan

4 puan

5 puan

7 puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

YOK

YOK

1 puan

1 puan

2 puan

2 puan

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

 

Öncelikli Yatırım Konuları

Öncelikli Yatırım Konuları, VI. Bölge’de yapıldığı takdirde o bölgenin; diğer bölgelerin herhangi birisinde yapıldığı takdirde ise V. Bölge’nin desteklerinden yararlandırılmaktadır. Aşağıda Öncelikli Yatırım Konusu olarak belirlenen sektörler belirtilmiştir;

 1. Denizyolu veya Havayolu ile Yük ve / veya Yolcu Taşımacılığına Yönelik Yatırımlar
 2. Şehirlerarası Yük ve / veya Yolcu Taşımacılığına Yönelik Demiryolu Yatırımları ile Şehir İçi Yük Taşımacılığına Yönelik Demiryolu Yatırımları
 3. Test Merkezleri, Rüzgâr Tüneli ve Bu Mahiyetteki Yatırımlar (Otomotiv, Uzay veya Savunma Sanayine Yönelik Olanlar)
 4. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya Termal Turizm Konusunda Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Nitelikteki Turizm Konaklama Tesisleri
 5. Asgari 50.000 m2 Kapalı Alana Sahip Uluslararası Fuar Yatırımları (Konaklama ve Alışveriş Merkezi Üniteleri Hariç)
 6. Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan Alınacak Proje Onayına İstinaden Savunma Alanındaki Yatırımlar
 7. Maden İstihraç Yatırımları ve / veya Maden İşleme Yatırımları (İstanbul Hariç)
 8. Özel Sektör Tarafından Gerçekleştirilecek Olan Kreş, Gündüz Bakım Evleri ve Eğitim Yatırımları ile Asgari 20 Milyon TL Tutarındaki Hava Araçlarının Kullanım, Tamir ve Bakımına Yönelik Eğitim Yatırımları
 9. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB Tarafından Desteklenen Ar-Ge Projeleri Neticesinde Geliştirilen Ürünlerin veya Parçaların Üretimine Yönelik Yatırımlar
 10. Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayinde Gerçekleştirilecek Asgari 300 Milyon TL Tutarındaki Yatırımlar ve Asgari 75 Milyon TL Tutarındaki Motor Yatırımları ile Asgari 20 Milyon TL Tutarındaki Motor Aksamları, Aktarma Organları / Aksamları ve Otomotiv Elektroniğine Yönelik Yatırımlar
 11. Elektrik Üretimi Yatırımları
 12. Yıllık Asgari 500 TEP (Ton Eşdeğeri Petrol) Enerji Tüketimi Olan Mevcut İmalat Sanayi Tesislerinde Gerçekleştirilecek Birim Ürün Başına En Az % 20 Oranında Enerji Tasarrufu Sağlayan ve Yatırım Geri Dönüş Süresi Azami 5 Yıl Olan Enerji Verimliliğine Yönelik Yatırımlar
 13. Atık Isı Kaynaklı Olarak, Bir Tesisteki Atık Isıdan Geri Kazanım Yolu İle Elektrik Üretimine Yönelik Yatırımlar
 14. Asgari 50 Milyon TL Tutarındaki Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Yatırımları ve Yer Altı Doğal Gaz Depolama Yatırımları
 15. Karbon Elyaf Üretimine veya Karbon Elyaf Üretimi ile Birlikte Olmak Kaydıyla Karbon Elyaftan Mamul Kompozit Malzeme Üretimine Yönelik Yatırımlar
 16. Yüksek Teknolojili Sanayi Sınıfında Yer Alan Ürünlerin Üretimine Yönelik Yatırımlar
 17. Maden Arama Yatırımları
 18. Yenilenebilir Enerji Üretimine Yönelik Türbin ve Jeneratör İmalatı ile Rüzgâr Enerjisi Üretiminde Kullanılan Kanat İmalatı Yatırımları
 19. Alüminyum Yassı Mamul Üretimine Yönelik Entegre Yatırımlar
 20. Lisanslı Depoculuk Yatırımları
 21. Nükleer Enerji Santrali Yatırımları
 22. Araştırma ve Referans Laboratuvarı, Tüketici Güvenliği ve Enfeksiyon Hastalıkları Referans Laboratuvarı, İlaç ve Tıbbi Cihaz Analiz ve Kontrol Laboratuvarı ile Deney Hayvanları Laboratuvar Kompleksi Yatırımları
 23. Asgari 5 Milyon TL Tutarındaki 25 Dekar ve Üzeri Yurtiçinde Üretilen Sera Teknolojilerini de İhtiva Eden Otomasyona Dayalı (Bilgisayar Kontrollü İklimlendirme, Sulama, Gübreleme ve İlaçlama Sistemi İhtiva Eden) Sera Yatırımları
 24. Asgari 5.000 Büyükbaş Kapasiteli Süt Yönlü Entegre Hayvancılık Yatırımları ile Komple Yeni veya Tevsi Niteliğindeki Asgari 10.000 Büyükbaş Kapasiteli Et Yönlü Entegre Hayvancılık Yatırımları
 25. Asgari 5 Milyon TL Tutarındaki Atık Geri Kazanım Yatırımları ve / veya Asgari 5 Milyon TL Tutarındaki Bertaraf Tesisi Yatırımları
 26. Asgari 5 Milyon TL Tutarındaki 100 Kişi ve Üzeri Kapasiteli Yaşlı ve / veya Engelli Bakım Merkezleri ve Esenlik Tesisi (Wellness) Yatırımları.
 27. İlgili Karar Ek-6’da Belirtilen Orta ve Yüksek Teknolojili Yatırım Konularında Gerçekleştirilecek Asgari 500 Milyon TL Tutarındaki Yatırımlar.

Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar

OECD Teknoloji Yoğunluk Tanımına göre Orta-Yüksek Teknolojili Sanayi Sınıfında yer alan ürünlerden ilgili Karar Ek: 6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1., 2. ve 3. bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4. bölgede uygulanan, 4., 5. ve 6. Bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanmaktadır.

4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım Konuları ve İlgili Fasıllar

24 (2423 hariç)

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç / eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)

29

Makine ve Teçhizat İmalatı

3110

Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin İmalatı

3120

Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı

3140.0.03

Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler

3140.0.05

Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve Diğer Elektrik Akümülatörleri

3190

Elektrikli Teçhizat İmalatı

34

Motorlu Kara Taşıtları İmalatı

352

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı

3591

Motosiklet İmalatı

3592.2

Sakat Taşıyıcıları İmalatı

 

Stratejik Yatırımlar

Yatırım Teşvik Sistemi çerçevesinde, aşağıda belirtilen şartları aynı anda sağlayan yatırımlar Stratejik Yatırım olarak tanımlanmaktadır.

 • Asgari sabit yatırım tutarının 50 Milyon TL’nin üzerinde olması
 • Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması
 • Yatırımla sağlanacak katma değerin asgari % 40 olması
 • Yatırım konusu ürünler ile ilgili olarak son 1 yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon TL’nin üzerinde olması.

Stratejik Yatırımlara sağlanan destek unsurları aşağıdaki tablo verilmiştir;

Destek Unsurları

 

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

Yatırıma Katkı Oranı  (Vergi İndirimi %90)

%50

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

7 yıl

(6. Bölge’de 10 Yıl)

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

Faiz Desteği*

İç Kredi

5 puan

Döviz Kredisi /Dövize Endeksli Kredi

2 puan

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği**

10 Yıl (Sadece 6. Bölge için)

Gelir Vergisi Stopajı Desteği***

10 Yıl (Sadece 6. Bölge için)

KDV İadesi (Bina-İnşaat Harcamaları)

VAR (Sadece 500 Milyon TL üzeri yatırımlar için)

 

* Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yatırım konusu ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise 10 puan, diğerlerinde 8 puan, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puan.

** Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için, 6. bölge dışında kalan bölgelerde, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise 7 yıl, diğerlerinde ise 5 yıl.

*** Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için süre yine 10 yıl olup, bu program kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için bu destek, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise azami 500, diğerlerinde ise azami 300 çalışan için uygulanır.

YÜRÜTÜCÜ KURULUŞ VE BAŞVURU MERCİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü.

Teşvik belgesi ile ilgili her türlü iş ve işlem için kullanıcılar tarafından E-TUYS ( Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulama ) aracılığıyla Bakanlığa müracaat edilmesi gerekir.

07.08.2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1402 ve 1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile Yatırım Teşvik Sistemi’nde önemli değişikliklere gidilmiş olup, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı yürürlüğe konmuştur. Söz konusu Programa ilişkin hükümler gerek “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”  gerekse de “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar”da yer almaktadır.

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Teşviki bölümünü takiben Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hakkında bilgi verilmektedir.

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?