Mustafa Kemal ATATÜRK

İnegöl Mobilya İhtisas OSB

Kuruluş

Bursa İli, İnegöl ilçesi sınırları içerisinde kurulan Bölgemiz; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 11.05.2006 tarih ve 4660 sayılı yazısında belirtilen  ‘245’ sicil numarası ile kuruluş protokolü onaylanarak faaliyetlerini yürütmektedir.

İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB, İnegöl Belediyesi, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile Bursa Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığının  ortak girişimleri ile kurulmuştur. Bu kurumlar kuruluş aşamasında toplam 1.000.000 TL vererek OSB’mizin ilk sermayesini oluşturmuşlardır. Yer seçiminin kesinleşmesinin ardından Kuruluş Protokolü yapılarak ana sözleşmesi hazırlanmış ve 11.05.2006 tarihinde OSB’mize Tüzel Kişilik kazandırılmıştır.

Arazi Yapısı

OSB'de yer yer düzlükler olmasına rağmen arazinin genelinde %15’e kadar eğimler bulunmaktadır. Arazi kotu 320 ile 530 metre arasında değişmektedir. OSB arazisinin % 40 ’ı kayaç yapıya sahiptir.

OSB’mizin kurulduğu arazi VI. Sınıf vasıflı arazi olup  daha önce kuru tarım yapılmaktadır. Arazinin büyük bir kısmı İnegöl İlçesi sınırları içinde, kalan kısmı ise Yenişehir ilçe sınırları içinde kalşmaktadır. Tüm OSB alanı Belediye ve Mücavir alanları sınırı dışındadır.

Yeri ve İnegöl’e  Olan Uzaklığı

İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB İnegöl ilçesinden 8 km , Yenişehir İlçesinden 17 km uzaklıkta , Hamzabey-Tokuş – Boğazköy-Çayırlı ve Akçapınar köyleri  arasında kurulmuştur.

Kamulaştırmalar

OSB’mizin Tüzel Kişilik kazanmasının ardından OSB Müdürlüğü tarafından 12.12. 2006 tarihinde 441 adet parsele ilişkin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Kamu Yararı Kararı verilmesi talep edilmiştir. Bakanlığın 18.01.2007 tarih ve 493 sayılı yazısına istinaden 333 adet toplamda 2.530 dönüm büyüklüğünde parsel için Kamu Yararı Kararı alınmıştır.

İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB sınırları içinde kalan 6.750 dönüm alanın büyük kısmı özel mülkiyete konu olan alanlar olup, OSB’miz  tüm proje ve kamulaştırma işlerini kendi sermayesi ile yürütmüştür..

OSB’mizin I.etabı içerisinde kalan 64 adet parselin Maliye hazinesine, 1 adet parselin Tokuş Köyü Tüzel Kişiliğine bedelleri ödenerek satın alınmıştır. OSB  I. Etap sınırları içerisinde Hamzabey, Boğazköy, Tokuş, Çayırlı ve Akçapınar  köy tapulama sahası içerisinde kalan 28 adet mera vasıflı 145 dönüm büyüklüğündeki  arazinin vasfı değiştirilerek satın alınmıştır.

İmar planı üzerinde I. etap sınırı içerisinde kalan yaklaşık 4100 Dönüm alanın 900 Dönümü Maliye Hazinesi üzerine tapuları çıkartılarak satın alınmıştır. Kalan 3200 Dönüm alan ise özel mülkiyete konu olan alanlardır.

Ağustos 2014  tarihi itibarı ile I. Etabın % 99’si büyüklüğündeki arazi Bölge Müdürlüğümüz mülkiyetine geçmiştir.

2650 dönüm II. Etap sınırlarında kalan Tokuş, Akçapınar ve Çayırlı köylerindeki araziler için kamulaştırma çalışmaları başlatılmış olup, II. Etapta  özel mülkiyette  olan toplam  230 dönüm alan kamulaştırılmıştır. Maliye hazinesine ait olan 107.934,76 m²  alan ve Mera vasfındaki 103.341,00 m²  alanın satın alınması için  çalışmalar devam etmektedir.

Kamulaştırma çalışmaları için şu ana kadar yaklaşık  6.300.000 TL harcanmıştır.

Alan Bilgileri

İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB toplam 6.750 dönüm arazi üzerine kurulmuş ve 2 etap halinde yapılaşması ön görülmüştür. OSB sahasında I.Etap olarak düzenlenen alan, toplam 4.100 dönüm, 2.650 dönüm büyüklüğündeki kısım ise alanın kuzeyinde ve güneyinde olmak üzere 2 parça halinde II.Etap olarak düzenlenmesi ön görülmüştür. I.Etap düzenleme alanın içerisinde 137.Dönümlük kısmın Orman alanı olması sebebiyle kamulaştırılmamış olup, bu alanda kullanılabilir 3.960 Dönüm alan bulunmaktadır. 137 dönüm orman alanı ve tüm yeşil alanlarımız için Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından  ağaçlandırma çalışması yapılmaktadır.

ARAZİ KULLANIMI İMAR PLANI (HA) ORAN
Sanayi Alanı 445,09 % 66
Sosyal Alt Yapı Alanı 31,89 % 4,7
Teknik Alt Yapı Alanı 12,85 % 1,9
Ticaret Alanı 3,63 % 0,5
Aktif Yeşil Alanlar 28,12 % 4,2
Arıtma Tesis Alanı 14,85 % 2,2
Sağlık Koruma Bandı 54,08 % 8
Orman Alanı 13,71 % 2
Yol Alanı 70,57 % 10,5
Toplam Alan 674,75 % 100

Sanayi Parsel Durumu

4.100 Dönümlük I.Etabın 2.500 Dönümü  Sanayi parseli, geri kalan alan ise Yol,Yeşil alan Teknik Alt Yapı alanı Sosyal  Altyapı alanı vs. olarak ayrılmıştır.

2.500 Dönümlük sanayi parselinden  115 firmaya 2.471  Dönüm yer tahsis edildi. Bu firmalardan 90’ı  İnegöl, 24’ ü  ise İnegöl dışındandır. 2500 dönüm sanayi parselinde oluşacak toplam inşaat alanı  1.750.000 m2 dir.

OSB’mizde toplam  11 fabrika  faaliyette olup  35  fabrika inşaat halindedir. 75 civarında sanayicimiz proje çalışması yaparak inşaat ruhsatı almıştır. 1 adet tahsisi yapılmamış  29.000 m2 boş parselimiz bulunmaktadır.. Faaliyette olan  11 fabrikada toplam  1500  civarında kişi  istihdam edilmektedir.

Yol Çalışmaları

25 Mayıs 2009 tarihinde OSB’mizdeki ilk Altyapı çalışmalarına Yenişehir yolunu OSB’mize bağlayan bağlantı yoluyla başladık.

Bağlantı Yolumuzun uzunluğu 2100 metre olup, çift yönlü ve  25 metre genişliğindedir.

5 metre genişliğinde ana taşıyıcı yollarımız , 35 metrelik yollar ile ring oluşturan 25 metre genişliğinde 2.derece taşıt yollarımız. Bu yollara bağlanan tüm diğer yollar ise 15 metre genişliğinde tali yollar olarak düzenlenmiştir. I Etapta bulunan  toplam  yolların  hafriyat kısmının  % 100’ü bitirildi. Finişer ile PMAT  alttemel malzeme serim işi devam etmektedir.

OSB’ mizin I. Etabında bulunan yolların toplam uzunluğu 21 km’dir. 

2100 m Bağlantı Yolu, 4900 m Bölge içi yollar olmak üzere Toplam 7000 m yola 130.000m2 sathi kaplama yapıldı.

Bağlantı Yoluna 2.450 m Oto Korkuluk yapılmış ve Trafik işaretleri konulmuştur.

Elektrik Altyapı Çalışmaları

OSB Bölge Müdürlüğümüzde bu güne kadar Dağıtım merkezleri arasında 68.623 km  OG yeraltı XLPE kablosu, 9.430 km AG yer altı kablosu ve  6.840 km havai hattı döşenmiştir.  13 Adet Dağıtım Merkezi Binası 12 adet trafo ile beslenmektedir. 28.12.2011 tarihi itibarıyla Elektrik Dağıtım Lisansımız  29 Yıllığına alınmıştır. Enerji Nakil Hattı (ENH) tamamlanmış olup 01.03.2013 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır.Bu sayede sanayicinin daha uygun fiyatla elektrik alması sağlanmıştır.  01.06.2012 tarihinde ihalesi yapılan ENH, Dağıtım şebekesi ve çevre aydınlatması işi  tamamlanmıştır. Elektrik hatlarının % 90’ı tamamlanmıştır.

Bölgemiz, kuruluş aşamasıdan ULUDAĞ EDAŞ dağıtım şebekesi Yenişehir köyler hattına saplantı yaparak enerjisini almakta (yani dağıtım şirketi şebekesine gömülü) iken 2013 yılı içinde yapılan yatırımlarla enerjisini TEİAŞ İnegöl OSB Trafo Merkezinden doğrudan bağlanarak karşılar hale gelmiştir. Bu sayede Bölgemiz üyelerine temiz, kaliteli, sürekli ve ucuz elektrik enerjisi tedarik edebilmesi sağlanmıştır.

Mali kaynakların ekonomik olarak kullanılması için Bölgemiz elektrik dağıtım şebekesi etaplar halinde aşamalar halinde imal edilmektedir. Bu güne kadar;

  1. Bölgemiz elektrik dağıtım şebekesinin birinci kısmı, 2010 yılı içinde yapılmış olup geçici kabul işlemleri 02.11.2010 tarihinde tamamlanarak işletmeye alınmıştır.
  2. Bölgemiz elektrik dağıtım şebekesinin ikinci kısmı ve TEİAŞ bağlantısını sağlayan ENH imalatı ve cadde aydınlatma şebekesi 2012 yılında başlayıp 2013 yılında tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Geçici kabul tarihi 23 Eylül 2013’tür.
    Bölgemiz elektrik altyapısı, her bir katılımcı ihtiyaçları doğrultusunda YG gerilim seviyesinden müstakil fider ile beslenecek şekilde tesis edilmiştir. Yani her katılımcı kendi trafosunu tesis etmektedir.

İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB elektrik dağıtım şebekesinin tesis edilmesinde aşağıdaki belirtilen ilke ve prensipler gözetilmiştir;

  • Enerjinin iletimi ve dağıtıma güvenilirlik ve süreklilik arz etmesi nedeni ile yer altı kablo sistemi tercih edilmiştir.
  • Her bir dağıtım ve Trafo Merkezi en az 2 (iki) farklı noktadan beslenmektedir.
  • Her bir katılımcının en az masrafla ve dolayısı ile en az elektriksel teknik kayıpla enerji temin etmesi sağlanmıştır.
  • 36 kV, 630 A, 16 kA elektriksel değerlere YG hücreler tesis edilmiştir.

Yukarıda genel özellikleri belirtilen şebekenin tesis edilmesi esnasında yapılan yatırımlara ait bilgiler aşağıdadır.

  • Elektrik Dağıtım Şebekesi 1.Kısmına Ait Yapım İşi 2010 yılında tamamlanmıştır. Konuya ilişkin yatırım bedeli 1.300.000,00 TL+KDV’dir.
  • TEİAŞ Bağlantı Hattı (müstakil ENH), Dağıtım Şebekesinin 2.Etabı ve Cadde Aydınlatma Şebekesinin İmalatına Ait İşler 2013 yılında tamamlanmıştır. Konuya ilişkin yatırım bedeli 4.553.709,00 TL+KDV’dir. Bu bedelin bir kısmı 2012, önemli bir kısmı ise 2013 yılında ödenmiştir.

Su Deposu – Su İsale Hatları

OSB’mizde 2010 yılında 172 metre derinliğinde 1 adet su kuyusu açılmıştır. 500 tonluk su deposu ile birlikte 5.000 metre su isale hattı döşenmiştir. 2011 yılında 2 adet su kuyusu açılmıştır. 2012 yılında 1.000 tonluk su deposu inşaatımız tamamlanmıştır. Depolarımız  1. Etabın %80’ini cazibe ile besleyecek  kapasitedir. Organize Sanayi Bölgemizin  1. Etabın  %20 ‘ lik  kısmı ve II. Etabın bir kısmını besliyecek olan  yeni yapılacak 1000 tonlu su deposu işi ihale edilmiştir.

Haberleşme Altyapısı

Haberleşme ve iletişim ile ilgili Türk Telekom ile 5 yıllık protokol yapıldı. Tüm Haberleşme altyapısı projelere uygun şekilde Türk Telekom tarafından yer altına alınacak olup; %40’ı tamamlanmıştır.

Tahsis Bedelleri

Yönetim kurulumuz, 20 TL/m2  olan arsa tahsis bedelini 2008-2013 yılları arasındaki enflasyon ve yatırım maliyetleri hesaplayarak arsa tahsis birim fiyatlarını 2013 yılı itibarı ile 30TL/m2 yapma kararı aldı. Tahsisi yapılan arsaların ödemelerinin ise % 20 peşin geri kalan kısım için 24 ay vade yapılacaktır. OSB’mizde  1 etapta imarlı ve satışa hazır çok az sayıda arsa bulunduğundan Yönetim Kurulumuz fabrika inşaatını hemen yapacak ve OSB’mize güç katacak sanayicilerin önünü açmak için çalışmakta ve seçici olmaya özen göstermektedir.

Bölge Müdürlüğü Binası

Bölge Müdürlük binası  9000 m2 alan üzerine   160 m2 kapalı , 80 m2 teras ve 20 m2 kamelyasıyla  toplam 260 m2   prefabrik ofis binası olarak inşa edilmiştir. Bölge müdürlük binası  1 müdür odası , 1 toplantı salonu , 3 adet personel odası , mutfak ve bay- bayan WC’ den oluşmaktadır.

Personel Sayısı – Danışmanlar

Bölge Müdürlüğümüzde  1 Müdür , 1 İnşaat Mühendisi ,1 Memur , 1 Elektrik Mühendisi, 1 Elektrik Teknikeri, 1 Harita Teknikeri  ve 1 Hizmetli olmak üzere  toplam 7  personel ile işler yürütülmektedir.

Ayrıca  OSB’mizde  elektrik işi ile ilgili 1  Elektrik danışmanımız,1 Muhasebeci ve 1 Hukuk Danışmanından  hizmet satın alınmaktadır.

O.S.B’ mizin araçları

OSB’mizde arazide kullanmak için 2008 model 4x4 mıtsubishi marka kamyonet,  2011 model Fiat Linea marka otomobil ve 2016 model 4X4 Woswogen Amarok marka Kamyonet  bulunmaktadır.

Üretimdeki Fabrikalar

Akyol (Odam) Mobilya, Leta (Özcanlar) Sandalye, Sanat Mobilya, İnegöl Arı Mobilya, Cemre Koltuk , Pınar Orman Ürünleri,Sakalar Mobilya , Gala Mobilya, Akbel Koltuk, Kenar Mobilya ( İdeal Home ) , Samer Mobilya. Beytaş Cam, Asama İzalasyon , Fidanverdi Mobilya, Onursal Konveyör,  Starwood , Nedim Duman ( Calimera ), E.M Avcılar Mobilya , İnmoda Mobilya , Dilay Mobilya , İnegöl Umut Mobilya ( Semih Uşak ), Woodlent, Erdinç ÜRPERMEZ, İnegöl Murat Cam, Bay-Pa Mobilya, Arimis Koltuk Sistemleri, Ahmet ORAN ve İdol Mobilya (28)

İnşaat Durumundaki Fabrikalar

Aracıkan Koltuk, Estetik Yay , MNS Mobilya,Yıldırım Sandalye, İsil Mobilya, Samet Nalbur, Köse Mobilya, Arhan Ahşap, Dizayn Plastik, Gündoğdu Mobilya, Nirvana Mobilya , Sülekler Orm. Ürn., Rendi yaprak orm. ürn. Ülke Ticaret, Doğa Güneş, Depar Mobilya, Kamelya Mobilya (2), Yılmaz Sünger , İslamoğlu plastik, Özgür Mobilya, Ada Koltuk, Fatih Bayram,Ömer Fergana, Emek Mobilya, Bayramoğulları Orm. Ürün., Elit Prefabrik, Baysal Orman Ürünleri, Sistem Elektrik, Fuat FENER, Gençstil Mobilya, Yerekonmazlar Mobilya, Ahmet Aslan, Elifya Baza Mobilya, Anıl Orman Ürünleri, Kamuran TANRIVERDİ, Fehmi AYKAÇ, Limra Yapı Malzemeleri,Newland Gündemir Mobilya, Şakir CİBER, Hadim Mobilya,İbrahim Ortakçı Cam Ayna İşleme A.Ş., Kenar Mobilya v.s  (44)

Harfiyat  Yapan ve Devam Fabrikalar

Designo Arreda, Aysan Kanepe, Lidya Mobilya , Gümüşev Mobilya , Ademoğlu Mobilya, Elmalı Mobilya , Bayraktar Orm. Ürn., Emek Mobilya , Sadık Mobilya , Metin Alkanat., Murat Kablo Ticaret, Günsan Çelik Mamülleri (2), Pe-Ga Otomotiv, Bilbay Orman Ürünleri, Ali AKYOL,  Baleno Orman Ürünleri, Atabey AKTEPE ve Altınzambak Tekstil A.ş. (Gala Mobilya) (19)

MUSTAFA ŞENTÜRK
Bölge Müdürü

Web: www.imosab.org.tr

Tel: 0 224 715 23 94

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?