Mustafa Kemal ATATÜRK

TTGV

1991 yılında kamu-özel sektör işbirliği ile Türkiye’de özel sektörün teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenerek teknolojinin gerçek dünya ile buluşturulması amacı ile kurulmuştur. Başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyada gelişmiş ekosistemlerde kabul ve ilgi gören “kar amacını öncelikli olarak gütmeyen aracı/uygulayıcı kuruluş” modelinin Türkiye’deki tek örneğidir. Türkiye’de kanunla kurulmuş 7 Vakıf arasında teknoloji ve inovasyon alanında faaliyet gösteren tek vakıftır. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizden sağladığımız gelir ile yeni kaynaklar yaratarak faaliyetlerimizi çeşitlendirmeyi ve ölçeğini artırmayı hedeflediğimiz için “kar amacı gütmeyen ekonomik işletme” modeline yakın bir profil sergilemektedir. Türkiye’nin saygın kuruluşlarının yer aldığı 56 Üyelik Kurucular Kurulumuz, Kamu Kurumları, Özel Sektör Kuruluşları, Odalar, Dernekler, Vakıflar ve şahıslardan oluşmaktadır.

Explore

Explore Yatırım Programı, öncelikli olarak belirlenmiş alanlarda bir teknolojik ürünü ve bu ürüne yönelik satışı performansı bulunan firmaların yeni uluslararası pazar(lar)a girişini hızlandırmaya odaklanan bir sermaye yatırımı programıdır. Program, uluslararasılaşma süreçlerindeki stratejik yönlendirme ve finansman ihtiyaçlarını birlikte karşılamayı amaçlayan bir modelle TTGV adına, Teknoloji Yatırım tarafından yürütülmektedir.

Program hakkında detaylı bilgi için: https://www.teknolojiyatirim.com.tr/tr/explore

Hit

Çerçeve

HİT, teknoloji tabanlı erken aşama girişimlerin ilk müşteri/ilk satış süreçlerini hızlandırmaya odaklanan, TTGV’ye özgü “Girişim Geliştirme Modeli” üzerine kurgulanan bir tematik geliştirme programıdır. 

Programdaki geliştirme sürecinin öngördüğü pazar uzmanlığı yoğunlaşmasının sağlanabilmesi için seçilen tematik alanda girişimlerin ihtiyaçları ve yol haritaları belirlenmektedir. İlk tematik dikey sağlık sektörü olarak belirlenmiştir.

 Program Hedef Kitlesi

Programa başvuracak girişimlerin, rekabetçi potansiyele sahip ürünü kapsamında kavramsal doğrulama aşamasını geçmiş, ürün-pazar uyumunu sağlama aşamasında olan ve henüz pazarda ölçek ekonomisine uygun satışlara başlamamış olması beklenmektedir. Program kapsamına seçilecek girişimin, yönlendirmeye ve gelişmeye uygun nitelikte olması, yatırım alma olasılığının yüksek ve/veya Program ile geliştirilebilir olması Programa kabulü için tercih sebebi olacaktır. Pazara sunulacak ürün ile ilgili, ölçülebilir ve ulaşılabilir bir pazarın varlığını, kabul edilmiş bir problem için açık ve pazarlanabilir çözümünü, belirli tipte müşteri sınıf(lar)ını, öngörüsel gelir modelini ve girişimci takımın (girişim ortaklarının) deneyim ve niteliklerini açıklayan bir iş planı sunumu bulunması beklenmektedir.

 Program Özellikleri

HİT, TTGV’nin öncelikli olarak belirlediği tematik dikeyler odağında, geçerli bir iş planı olan nitelikli girişimlerin ilk pazara giriş süreçlerini hızlandırmak üzere girişim bazında 1 yıl süreyle ve 50.000 ABD Doları bütçe içerisinde sağlayacağı iş geliştirme faaliyetlerinden oluşmaktadır. Bu doğrultuda, program kapsamına kabul edilen girişimlerin kabul tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içerisinde herhangi bir bağımsız yatırımcıdan yatırım alması durumunda, yatırımcının kullanacağı değerleme üzerinden TTGV’nin 1 milyon ABD Doları’na kadar %10 iskonto ile eş yatırım olarak yatırıma katılma hakkı bulunacaktır.

Programın özgün metodolojik yaklaşımı çerçevesinde endüstriden ve sektörün çeşitli katmanlarından profesyonellerin, mentör ve danışmanların girişimlerle iş geliştirme süreçlerini birlikte belirlemeleri ve girişime özel reçetenin oluşturulması sağlanmaktadır.  Operasyonel süreçlerde, girişimlerin ticarileşme aşamasında ihtiyaç duyduğu dışarıdan alacağı her tür iş geliştirme ürün ve hizmetinin giderine TTGV doğrudan katkı sağlanmaktadır. Program uygulamasında yeni girişimleri geliştirme ve pazara etkin şekilde girişlerini hızlandırmak için TTGV takımı ile birlikte entegre çalışacak danışmanların yanı sıra, iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesinde mentörlük, strateji geliştirme, satış, pazarlama, akreditasyon, sertifikasyon ve tematik alana özgü diğer danışmanlık konularında yeterli tecrübe ve ağ bilgisine sahip profesyonel uzman ve kuruluşların profesyonel katkıları alınmaktadır. Program hakkında daha detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz

İdeanest

28 yıllık Vakıf ve finansman yönetimi tecrübemizle harmanladığımız aracılık modellerimizden biri olan Kitlesel Kaynak Geliştirme Platformu’muz ideanest, ihtiyaç sahipleri ile kaynak sahiplerini buluşturmayı hedefleyen, TTGV’nin yeni stratejileri doğrultusunda modellenen bir kitlesel kaynak yaratma platformudur.

ideanest, yeni yeni ülkemizde gündeme gelen “kitlesel fonlama” modeline benzemekle birlikte, fikir sahipleri ile akademisyenleri doğru finansman ve uzmanlıklarla buluşturmayı amaçlayan bir çevrimiçi platform olma özelliğini taşımaktadır. ideanest’te, projeler TTGV uzmanları tarafından 28 yıllık proje değerlendirme tecrübesine istinaden değerlendirilir, fikir aşamasından projeye dönüşebilecek teknoloji tabanlı erken aşama yeni ürün fikirleri ile akademik araştırma projelerine doğru görünürlüğü sağlamayı hedefler.

Fikir sahipleri ile araştırmacılar kendilerine uygun finansman kaynağını bulabileceği gibi, fikirlerini geliştirme sürecinde ihtiyaç duydukları teknik yetkinlikler ve uzmanlarla da ideanest üzerinden bir araya gelebilir, fikirlerinin kanatlanmasını sağlayabilir.

Fikirleriniz ve projeleriniz ideanest’te yuva buluyor.Program hakkında daha detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

İdeaport

Yaratıcı yetenekleri ve farklı uzmanlıkları bir araya getiren ideaport programı, ülkemizdeki teknoloji ve inovasyon ekosisteminin iş ve fikir geliştirme platformu olarak tasarlandı. Platform kapsamında hazırladığımız webinar ve podcast yayınları, blog yazıları, analizler, raporlar, video röportajlar, ortak akıl toplantıları gibi araçlarla teknoloji ve inovasyon ekosistemini yenilikçi fikirlerle buluşturmayı amaçlıyoruz.2019 yılında ideaport programı kapsamında deep-tech kategorisine giren teknolojileri ve bu teknolojilerin farklı uygulamalarını ele aldığımız çalışmaları içeren 2019 özetine buradan ulaşabilir, qr kodlar aracılığıyla ilginizi çeken webinar ve podcast yayınlarına direkt erişim sağlayabilirsiniz:

https://www.ideaport.org.tr/assets/pdf/deep-tech-2019-ozeti.pdf 

Xnovate

Xnovate; özel sektörde rekabet yaratacak inovasyon süreçleri için teknoloji, ürün yönetimi ve inovasyon alanında iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını ve bu alanda insan kaynağının yetiştirilmesini amaçlayan bir TTGV Programıdır.

Xnovate; çeşitli ölçeklerdeki organizasyonlarda inovasyon yapanlara birlikte öğrenen ve gelişen bir komünite içinde yeni fikir ve yöntemlerin konuşulacağı ve uygulanacağı ortamlar ve araçlar sunmaktadır.

Xnovate programı toplamda beş alt markadan oluşmaktadır.

Xnovate Circle, teknoloji ve inovasyon konusunda konuşan, paylaşan, sorunları gündeme getiren, birlikte öğrenen ve çözüm geliştirmeye çalışan bir uygulama topluluğudur.

Xnovate Fellows, daha etkin ve verimli inovasyon süreçlerinin tasarlanmasını ve yönetilmesini sağlamak üzere, teknoloji ve inovasyon alanında fark yaratacak inovasyon liderleri yetiştirmek amacıyla kurgulanmış 4 modül 1 zirveden oluşan 1 yıllık bir eğitim programıdır.

Xnovate Lab, ulusal ve uluslararası düzeyde inovasyon süreçlerinin gelişmesini destekleyen farklı ve özgün çerçevelerin, yöntem, araç ve uygulamaların TTGV’nin hedef kitlesindeki farklı paydaşlara sunulduğu içerik platformudur.

Xnovate Havadis, şirketlerden inovatif fikirler, farklı çalışma teknikleri, dünyadan örnekler ve kurumsal inovasyon alanında gelişmelere dair bilgileri takip edebileceğiniz haber kanalıdır.

Xnovate Hands-On, özgün veya uluslararası düzeyde inovasyon süreçlerinin gelişmesini destekleyen yeni fikir, yöntem ve uygulamaların TTGV’nin hedef kitlesine ilk ağızdan pratik bir şekilde aktarıldığı, etkileşim ve öğrenme düzeyinin ön planda tutulduğu farklı formatlarda gerçekleşen yüz yüze veya çevrimiçi etkinlikler, atölye çalışmaları ve toplantıların tamamını içermektedir.

Program hakkında daha detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Yarını İnşa Et

Türkiyedeki 9.,10.,11. sınıf öğrencilerini hedefleyen bir dijital dönüşüm eğitim programıdır.

Programa gönüllü olarak katılan ve daha önce Arduino veya benzeri bir platformda çalışmış olan öğretmenler TTGV tarafından kendilerine ücretsiz sağlanan kitlerle 2 günlük uygulamalı elektronik ve programlama eğitimi  alırlar.

Eğitim almış olan her öğretmen en fazla 4-5 öğrenciden oluşan gönüllü takımlarını oluşturur.

Gönüllü öğrenci takımları öğretmenlerinin rehberliğinde kendilerine TTGV tarafından sağlanan ücretsiz kitlerle Sağlık, Çevre ve Enerji, Akıllı Şehirler konu başlıklarında çevrelerinden belirledikleri sorunlara çözümler geliştiren  projelerin demolarını oluşturmaya başlarlar.

Okullar tarafından görevlendirilecek proje koordinatör öğretmenler iki haftada bir TTGV’ye projedeki ilerleme hakkında bilgi verirler.

Demolarını tamamlayan öğrenci takımları projelerini TTGV tarafından hazırlanan formlara hikayeleştirerek ve görsellerle anlatarak aktarırlar.

Her yıl 2 Dönem şeklinde yürütülen programın her döneminde en başarılı projeler bağımsız bir Jüri tarafından seçilerek kamuoyuna açık bir etkinlikte ödüllendirilir.

Detaylı Bilgi Burada  

Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Destek Programı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği ile sanayi kuruluşları tarafından iklim dostu teknolojiler, temiz üretim teknolojileri ve enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer enerji teknolojileri alanlarında gerçekleştirilen uygulama projelerine geri ödemeli finansman desteği sağlamaktadır. 

Desteğin Amaç ve Hedefi

Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği ile sanayi kuruluşlarının çevresel performansını artırıp üretim maliyetlerini düşürülmesi ve dolayısıyla rekabet gücünü artırılmasına yönelik uygulamaların desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür teknolojilerin yerli olanak ve kaynaklarla geliştirilmesinin/üretilmesinin de dolaylı olarak teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Destek Kapsamı

Yeşil Teknoloji Projeleri Desteği, “İklim Dostu Teknolojiler Desteği”, “Temiz Üretim Teknolojileri Desteği” ve “Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Diğer Enerji Teknolojileri Desteği”  olmak üzere üç farklı destek alanından oluşmaktadır.

 İklim Dostu Teknolojiler Desteği’nin temel amacı, özellikle soğutma sektöründe kullanılan hidroflorokarbonlar (HFC'ler) ve hidrokloroflorokarbonlar (HCFC'ler) gibi küresel ısınma potansiyeli (GWP) yüksek gazların kullanımını ve emisyonunu azaltmak için, iklim dostu, enerji verimli, güvenilir ve kanıtlanmış alternatiflerin kullanımına yönelik yerli ve yenilikçi teknolojilerin uygulanmasına yönelik projelerin desteklenmesidir.

 Temiz Üretim Teknolojileri Desteği’nin temel amacı, kaynak verimliliği (eko-verimlilik/ temiz üretim/ sürdürülebilir üretim) anlayışı çerçevesinde üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve asgari atık oluşumu için teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan temiz üretim teknolojileri ve uygulamaların geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesidir.

 Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Diğer Enerji Teknolojileri Desteği’nin temel amacı, Türkiye’nin dünyada artan enerji fiyatları karşısında, özellikle enerji yoğun sektörlerde rekabet gücünün korunmasına, dışa bağımlılığın ve sera gazı salımlarının azaltılmasını sağlamak için endüstriyel uygulamalarda enerji verimliliğini artıran ve yenilenebilir enerjinin kullanılmasını sağlayan, ayrıca enerji üretim ve kullanımında çevre dostu teknoloji uygulamaları ile atıklardan yakıt ve enerji üreten yerli ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesidir.

 Sanayi kuruluşları, sözkonusu alanlardan bir ya da daha fazlasını içeren projeleri için proje başvurusu yapabilirler. Projelerde, yerli teknoloji ve ekipman kullanımı ile ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamaları TTGV’nin öncelikleri arasında yer almakta, yenilikçi boyutu olan uygulamaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 Destek alanları ile ilgili alt konu başlıkları, uygulama alanları ve örnekler aşağıda verilen Detaylı Bilgi bölümünde  YETEP Destek Programı Kapsamı dokümanında yer almaktadır.

 Genel Başvuru Koşulları

 • Türkiye’de yerleşik, aynı alanda en az 3 yıldır faaliyette bulunan kuruluşlar programa başvuru yapabilirler.
 • Başvurular, proje başvuru dönemi sonuna kadar kabul edilmektedir.
 • Proje başvurusunda bulunmadan önce, kuruluşların TTGV ile doğrudan iletişime geçmesi ve yönlendirme alması yararlı olacaktır.

 Destek Koşulları ve Süresi

 • Proje destek süresi en fazla 15 (onbeş) aydır.
 • Proje destek bütçesi alt limiti 100.000 ABD Doları, üst limiti 400.000 ABD Dolarıdır.
 • Proje başlangıç tarihi, son başvuru tarihini takip eden ayın ilk günü veya daha sonrası olarak kabul edilir. Daha önce başlamış olan projeler son başvuru tarihi baz alınarak değerlendirmeye alınır.
 • Desteklenecek projelerde sadece makina/teçhizat giderlerinin (KDV hariç) ve TTGV desteğinin en fazla %5’i oranında sarf giderlerinin (KDV hariç) %50’sine kadar olan kısmı TTGV tarafından karşılanır. Proje kapsamındaki diğer tür harcamalar (personel, nakliyat, inşaat, vb) Yürütücü Ortak’a aittir.
 • Yeşil Teknoloji Projeleri Desteğinden faydalanmak isteyen öneren kuruluşlardan, destek kullandırımı sırasında güvence olarak, destek tutarında teminat mektubu ve/veya KGF (Kredi Garanti Fonu) kefaleti alınır. Ayrıca öneren kuruluşun büyük ortaklarının müşterek borçlu müteselsil kefil imzaları da talep edilebilir.

Proje Değerlendirme

 • TTGV’nin proje değerlendirme süresi son başvuru tarihinden itibaren yaklaşık 3 aydır.
 • 3 aylık bu süreçte önerilen projeler TTGV tarafından ve TTGV adına  bağımsız uzmanlardan oluşan Alan Komitesi Üyeleri tarafından değerlendirilir.
 • Projeyi öneren kuruluş değerlendirme sürecinde TTGV ve/veya Alan Komitesi Üyeleri tarafından projenin yürütüleceği yerde ziyaret edilir.
 • Alan Komitesi Üyeleri değerlendirmesine gönderilmesine karar verilen proje başına 1.000 ABD Doları tutarındaki değerlendirme bedeli, ziyaret öncesi projeyi öneren kuruluş tarafından TTGV'ye ödenir.

 Proje İzleme ve Destekleme

 • TTGV Yönetim Kurulu tarafından desteklenmeye değer bulunan projeler için firma ile Destekleme Sözleşmesi imzalanır.
 • TTGV tarafından Proje İzleyicisi atanır.
 • Proje Destekleme Sözleşmesi’ni imzalayan firmalar ön ödeme talebinde bulunabilirler.
 • Harcamalar firma tarafından Proje Öneri Dosyası'nda belirtilen kapsama göre gerçekleştirilir, TTGV ve Proje İzleyicisine raporlanır.
 • TTGV desteğinin %3’üne karşılık gelen hizmet bedeli tutarı, destek harcamalarına ilişkin yapılacak her ödemede mahsup yapılarak alınır.

 Proje Sonuçlandırma

Proje tamamlandığında yürütücü ortak tarafından Proje Sonuç Raporu hazırlanır, TTGV ve izleyici onayına sunulur. TTGV tarafından kullandırılan destek tutarı, projenin bitiş tarihinden itibaren ilk 6 (altı) ay ödemesiz dönem olmak üzere, toplam 24 (yirmidört) ay içerisinde ve ilk taksiti sözleşmede yazan proje süresinin tamamlanmasından 6 (altı) ay sonra olmak üzere 6 (altı) ay ara ile ve 5 (beş) eşit taksitte ABD doları olarak TTGV’ye geri ödenir

 Başvuru Süreci ve Dokümanları

Başvuru gerçekleştirmeyi planlayan kuruluşların aşağıda verilen “YETEP Destek Programı Başvuru Formları”nı doldurmadan önce, TTGV ile iletişime geçerek projeleri ve destek kapsamı ile ilgili bilgi alması ve Detaylı Bilgi bölümünde yer alan “YETEP Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları” ve “YETEP Destek Programı Kapsamı” dokümanlarını incelemesi yararlı olacaktır.

 Projeyi Öneren Kuruluş tarafından doldurulması gereken “YETEP Destek Programı Başvuru Formları” aşağıda verilmiştir:

Diğer Enerji Teknolojileri Başvuru Formları

Enerji Verimliliği Teknolojileri Başvuru Formları

İklim Dostu Teknolojiler Başvuru Formları

Temiz Üretim Teknolojileri Başvuru Formları

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Başvuru Formları

TTGV Ödülleri

TTGV Ödülleri, TTGV’nin kurumsal öncelik ve hedeflerine uygun konularda, ilgili faaliyetlere teşvik unsuru oluşturmak üzere verilir.

2019 TTGV Ödülleri 19 Aralık 2019 tarihinde sahiplerini buldu. Ödül Töreni Fotoğraflarına buradan ulaşabilirsiniz.  

2020 TTGV Ödülleri’nin ise 2020 yılı Aralık ayı içerisinde yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulması öngörülmektedir. 2020 TTGV Ödülleri aşağıdaki 2 kategoride düzenlenmiştir:

Dr. Akın Çakmakcı Ödülü Kategorisi: Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmek amacıyla, sanayide uygulanmış tezler; tez sahipleri, tez danışmanları ve tezin uygulandığı firmalara verilen ödüldür.

Refik Üreyen Ödülü Kategorisi: Ar-Ge ve inovasyon yönetimi ile kültür yaratma süreçlerinde öncü rol oynamış, bunların değişimlerinde etkin görev almış ve somut katkı sağlamış, başarı öyküsü olan kişilere verilen ödüldür. 

 

TTGV Ödülleri hakkında daha detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

* Dr. Akın Çakmakcı Ödül Kategorisi Aday Gösterme Formu'na buradanhttps://ttgv.org.tr/content/docs/Dr.-Akin-Cakmakci-Odul-Kategorisi-Aday-Gosterme-Formu.docxhttps://ttgv.org.tr/content/docs/Dr.-Akin-Cakmakci-Aday-Gosterme-Formu.pdfhttps://ttgv.org.tr/content/docs/Dr.-Akin-Cakmakci-Odul-Kategorisi-Aday-Gosterme-Formu.docx erişebilirsiniz.

* Refik Üreyen Ödül Kategorisi Aday Gösterme Formu'na buradan erişebilirsiniz.

Teknoloji Ödülleri

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından oluşturulan sinerjinin bir ürünü olan Teknoloji Ödülleri, 1997 yılında yaratıcı, yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve rekabet özelliklerine sahip çözümleri ödüllendirmek amacıyla hayata geçirilmiştir.

 TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD, kurumsal amaçlarına uygun olarak,

• Ülkemizde yenilikçi ürün, yeni teknik veya teknolojinin geliştirilmesini hedef alan üretim süreci geliştirme çabalarını desteklemek,
• Yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirmenin rekabetçi pazarlarda başarının kaçınılmaz gereği olduğu konusunda sanayicimizi bilinçlendirmek, ve
• Kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını artırmak, üzere Teknoloji Ödülleri Programı’nı oluşturmuşlardır.

Program hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?