Mustafa Kemal ATATÜRK

İş Geliştirme

İş Geliştirme Görev, Sorumluluk ve Yetkileri

  • Akreditasyon Sistemi, Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışmak.
  • Görev alanı: Projeler, Akreditasyon, Eğitim ve Bilgilendirme, Dijital Dönüşüm, Sektörel İzleme ve Gelişim, Türk Patent ve Marka Kurumu Temsilciliği ile Genel Sekreterlikçe verilecek görevler.
  • Mevzuatla belirlenen görevlerden yetki devri ile yönetimine verilen iş ve işlemleri, zamanında ve beklenen kalitede yerine getirmek, bu kapsamda kendisine bağlı servisler için iş planları hazırlamak ve bir üst amirinin onayına sunmak.
  • Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip etmek, uygulamalara yansıması gereken gelişmeleri değerlendirmek ve uygulamaya yönelik nihai kararı almak üzere bir üst amirine iletmek.
  • Birim müdürlüğünün görev alanına giren iş süreçlerinin belirlenmesi, buna ilişkin uygulama sonuçlarının takip edilmesi, değerlendirilmesi, gerektiğinde revize edilmesi ile ilgili çalışmalara katılmak.
  • Üye talep, beklentilerini ve şikayetlerini kayıt altına alıp Kalite Yönetim Temsilcisi'ne bildirmek.
  • Faaliyeti sırasında meydana gelen uygunsuzluklarda Uygun Olmayan Ürün/Hizmet prosedürüne göre hareket etmek.
     
İş Geliştirme İletişim:
Alican OFLAZ - Birim Sorumlusu
a.oflaz@inegoltso.org.tr
Tel: 0 224 714 82 60 - 151 Faks: 0 224 714 98 59
Onurhan BAYRAKTAR - İş Geliştirme
o.bayraktar@inegoltso.org.tr
Tel: 0 224 714 82 60 - 153 Faks: 0 224 714 98 59
Tuğçe GÜVEN YARDIMCI - İş Geliştirme
t.guven@inegoltso.org.tr
Tel: 0 224 714 82 60 - 152 Faks: 0 224 714 98 59

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?