Mustafa Kemal ATATÜRK

İş Geliştirme

İş Geliştirme Görev, Sorumluluk ve Yetkileri

• Akreditasyon Sistemi, Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışmak.

• Görev alanı: Projeler, Akreditasyon ve Kalite, Eğitim ve Belgelendirme, Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret, Temsilcilikler, Bilgi İşlem, Kurumsal İletişim, Dış Ticaret ve İşlemleri ile Genel Sekreterlikçe verilecek görevler.

• Mevzuatla belirlenen görevlerden yetki devri ile yönetimine verilen iş ve işlemleri, zamanında ve beklenen kalitede yerine getirmek, bu kapsamda kendisine bağlı servisler için iş planları hazırlamak ve bir üst amirinin onayına sunmak.

• Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip etmek, uygulamalara yansıması gereken gelişmeleri değerlendirmek ve uygulamaya yönelik nihai kararı almak üzere bir üst amirine iletmek.

• Birim müdürlüğünün görev alanına giren iş süreçlerinin belirlenmesi, buna ilişkin uygulama sonuçlarının takip edilmesi, değerlendirilmesi, gerektiğinde revize edilmesi ile ilgili çalışmalara katılmak.

• Üye talep, beklentilerini ve şikayetlerini kayıt altına alıp Kalite Yönetim Temsilcisi'ne bildirmek.

• Faaliyeti sırasında meydana gelen uygunsuzluklarda Uygun Olmayan Ürün/Hizmet prosedürüne göre hareket etmek

İş Geliştirme İletişim:
Faruk ÖNER – Birim Sorumlusu
f.oner@inegoltso.org.tr
Tel: 0 224 714 82 60 - 140 Faks: 0 224 714 98 59
Yağmur AKMAN – İş Geliştirme
y.akman@inegoltso.org.tr
Tel: 0 224 714 82 60 - 141 Faks: 0 224 714 98 59
 

Esra ŞAHİN – İş Geliştirme
e.sahin@inegoltso.org.tr
Tel: 0 224 714 82 60 - 143 Faks: 0 224 714 98 59

 
Sadık Nebi AŞKAR – İş Geliştirme
s.askar@inegoltso.org.tr
Tel: 0 224 714 82 60 - 180 Faks: 0 224 714 98 59

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?