Mustafa Kemal ATATÜRK

Yerli Malı Belgeleri

Odamızca düzenlenmekte olan Yerli Malı belgesine ait Tebliğ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğe ait uygulama esasları,  TOBB Yönetim Kurulu’nun onayı ile 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yerli Malı Belgesi ile ilgili mevzuata ulaşmak için tıklayınız (Son güncelleme 17/07/2019).

  1. Katkı oranı hesap cetveli
  2. Örnek hesap cetveli formu
  3. Yerli malı belgesi başvuru dilekçesi
  4. Yerli malı belgesi için taahhütname

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?