Mustafa Kemal ATATÜRK

Kosgeb

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olan KOSGEB, 20 Nisan 1990 tarihli ve 3624 sayılı yasayla kuruldu. Merkezi Ankara'da olan KOSGEB, tüzel kişiliği haiz özel bütçeli bir kuruluştur.

KOSGEB Destekleri

1.         Girişimcilik Destekleri

Geleneksel Girişimci Destek Programı - https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi

İleri Girişimci Destek Programı - https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi

İş Planı Ödülü Destek Programı-https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7389/is-plani-odulu-destek-programi

Girişimcilik Eğitimi-https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7479/girisimcilik-egitimi

2.         AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

·     Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı-https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1229/arge-ve-inovasyon-destek-programi

·     KOBİTEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı-https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatirim-destek-programi

·     Stratejik Ürün Destek Programı-https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6492/stratejik-urun-destek-programi

3.         İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

İşletme Geliştirme Destek Programı - https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi

·      KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı - https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi

·      İş Birliği Destek Programı- https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6850/is-birligi-destek-programi

·      Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı - https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1235/uluslararasi-kulucka-merkezi-ve-hizlandirici-destek-programi

·      Yurt Dışı Pazar Destek Programı - https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi

4.         KOBİ Finansman Destekleri

·     KOBİ Finansman Destek Programı - https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi

·     Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı - https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1232/gelisen-isletmeler-pazari-kobi-destek-programi

5.         KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri (Hizmetler TSE tarafından verilmektedir.) - https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7516/laboratuvar-hizmetleri

6.         İŞGEM/TEKMER Programı - https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6985/isgemtekmer-programi

 

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?