Mustafa Kemal ATATÜRK

Kosgeb

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olan KOSGEB, 20 Nisan 1990 tarihli ve 3624 sayılı yasayla kuruldu. Merkezi Ankara'da olan KOSGEB, tüzel kişiliği haiz özel bütçeli bir kuruluştur.

KOSGEB Destekleri

1.         Girişimcilik Destekleri

Geleneksel Girişimci Destek Programı - https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi

İleri Girişimci Destek Programı - https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi

İş Planı Ödülü Destek Programı-https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7389/is-plani-odulu-destek-programi

Girişimcilik Eğitimi-https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7479/girisimcilik-egitimi

2.         AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

·     Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı-https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1229/arge-ve-inovasyon-destek-programi

·     KOBİTEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı-https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatirim-destek-programi

·     Stratejik Ürün Destek Programı-https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6492/stratejik-urun-destek-programi

3.         İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

İşletme Geliştirme Destek Programı - https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi

·      KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı - https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi

·      İş Birliği Destek Programı- https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6850/is-birligi-destek-programi

·      Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı - https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1235/uluslararasi-kulucka-merkezi-ve-hizlandirici-destek-programi

·      Yurt Dışı Pazar Destek Programı - https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi

4.         KOBİ Finansman Destekleri

·     KOBİ Finansman Destek Programı - https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi

·     Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı - https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1232/gelisen-isletmeler-pazari-kobi-destek-programi

5.         KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri (Hizmetler TSE tarafından verilmektedir.) - https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7516/laboratuvar-hizmetleri

6.         İŞGEM/TEKMER Programı - https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6985/isgemtekmer-programi

 

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından 01.12.2020 tarihli ve "Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler" konulu genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile 01.12.2020 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde yeni kısıtlamalar getirilmiştir. Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili bilgi için aşağıda linki yer alan Genelgenin dikkatlice okunması önem arz etmektedir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlar ile İstisna Kapsamında Olan Kişiler Genelge'de belirtilmiştir.

Genelgede belirtilen bu kişilerin yapılacak denetim ve kontrollerde kısıtlamalardan muaf olduklarını kanıtlamaları ve cezai işlemlerle karşı karşıya kalmamaları için aşağıda yer alan İzin Formunun doldurulup işyeri tarafından kaşe ve imza yapılmış olarak yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

İzin Formunun ilgili işyeri dışında başka bir yere onaylatılmasına gerek yoktur.

İzin Formları her bir çalışan için en fazla 1 haftalık düzenlenecektir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

EKLER:

  1. İçişleri Bakanlığı'nın 01.12.2020 tarihli Genelgesi
  2. Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar ile İstisna Kapsamında Olan Kişiler
  3. İzin Formu MS EXCEL dosyası (xls) için tıklayınız