Mustafa Kemal ATATÜRK

İnegöl Tarihçesi

İnegöl'de yapılan arkeolojik kazılarda çıkarılan tarihi eserlerden İnegöl ve civarında M.Ö. 3000 yılından itibaren yerleşme olduğu anlaşılmıştır. Bölgemiz M.Ö. 1900 yılları ile 2000 yılları arasında Anadolu' ya ilk gelen Etiler'in (Hititler'in) hakimiyetinde kalmıştır. 5000 yıl önce yerleşim olduğu anlaşılan bu topraklarda sırasıyla Lidyalı'lar, Pers'ler, Bitinyalı'lar yaşarlar. M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu' nun ikiyeayrılmasıyla bölge Doğu Roma İmparatorluğu'na kalır, daha sonra da Bizans İmparatorluğuna geçer.

İnegöl'ün Osmanlılar tarafından fethine karar da Bizans egemenliği bölgemizde devam eder. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, Ertuğrulgazi'ye Söğüt ve dolaylarını kışlak, Domaniç ve Ermeni dağlarını yazlık olarak verir. Yaşadığı bölgedeki komşu Rum beylerine ve tekfurlarına karşı iyi geçinme politikasını uygulayarak aşiretin maddi ve manevi yönden güçlenmesini gerçekleştirdi. Ertuğrul Gazi bir süre sonra yaşlanır ve beyliğini oğlu Osman Bey'e devreder. Osman Bey de Bursa Bilecik ve civar tekfurlarla iyi geçinme politikasını aynen sürdürür. Osman bey tarafından bir ilkbahar gecesi Angelacoma kalesine saldıracağı haberini alan tekfur Nicola, Ermeni beli denilen yerde pusu kurar. Yapılan savaşta Osman Bey'in genç yeğeni Bay-hoca şehit olur. (1284 -1286) Kardeşi savcı beyin oğlunun şehit olması Osman Bey'i çok üzer. Ardından 300 kişilik bir kuvvetle Angelacoma'ya çok yakın Kolça (Kulaca) Kalesini basar ve kale alınır. Bu olay Osmanlı tarihinde ilk kale fethi olarak geçer. (H.685, M.1286) Osman Bey Angelacoma (İnegöl) ve dalaylarında 14 - 15 yıla yakın bir süre hiç gelmez. Bu sürede çevresinde bir çok başarılar kazanan Osman Bey, Karcahisar (İnönü Kalesi) , Bilecik ve Yarhisar Kalelerini alır. Angelacoma tekfurluğunun birçok dostu tarih sahnesinden silinirNihayet çok sevdiği dostu Turgut Alp'i Angelacoma'nın fethi için görevlendirir. Turgut Alp de uzun süre kendilerini uğraştıran zamanın en güçlü kalelerinden birinin fethini daha gerçekleştirir. (H.699, M.1299) Osman Bey İnegöl ve çevresinin yönetimini de Turgut Alp'e verir. Turgut Alp 36 yıl İnegöl ve çevresini yönetir. Kabri, Turgut Alp (Genci) köyü mezarlığındadır.

1867 tarihinde yapılan yönetim reformunda Bursa sancağına bağlı bir kaza durumunda olan İnegöl, daha sonra Ertuğrul (Bilecik) sancağına bağlanır. Uzun yıllar sulh ve sükun içinde yaşayan İnegöl halkı, Osmanlı Yöneticilerinde veziri azam İshak paşa (Başbakan) sayesinde önemli yatırımlar kazanır1. Dünya savaşı sonunda yurdumuz çeşitli devletlerin istilasına uğrar. İnegöl ve çevresinin de işgali için Yunan ordusu 8 Temmuz - 15 Temmuz 1920' de ilk defa İnegöl'e doğru bir saldırı düzenler. 56 şehit ve 36 yaralı verildi. Geri çekilen Yunanlılar 6 Ocak 1921'de sabah Bursa istikametinden tekrar hareket ederek İnegöl çevresini işgal ederler.

İnönü önlerinde 11 Ocak 1921' de yediği şamarın etkisiyle bir günde işgal ettiği tüm bölgeleri terk ederek Bursa hattına geri dönerler. 24 Mart 1921 de 3. Yunan kolurdusu Bursa'dan tekrar hareket eder. İnegöl ve çevresini ikinci kez işgal ederek ilerlerler. İnönü de tekrar yenilirler. Çeşitli güçlüklerle İnegöl Bursa hattına, 4 Nisan 1921 tarihinde çekilirler. 10 Temmuz 1921günü Yunanlılar üçüncü defa harekete geçerler. İnegöl'de iki kola ayrılırlar. 11 Temmuz 1921'de Cerrah istikametinde ve İnegöl istikametinden hareket eden Yunanlılar bu defa çevrelerine yapabilecekleri tüm kötülükleri yaparlarİnegöl ve çevresinde bir yıldan fazla kalan Yunanlılar, denetimi sağlamak için Cerrah ve Yenice'ye birer karakol kurmuşlardır. Çevre köyleri buradan takip etmişlerdir. 12 Eylül 1922 'de bozguna uğrayan Yunanlılar, çekilirken de bütün yerleşim birimlerini ateşe verdiler. Nihayet 6 Eylül 1922'de İnegöl ve çevresi bir yıl bir ay 26 günlük esaretten kurtulur. 10 Eylül 1922'de de Bursa'mız kurtulur. Bu bir anlamda Mustafa Kemal ATATÜRK'ün önderliğinde gerçekleştirilen milli savaşımızın da zafer işareti ve sembolüdür.

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?

İçişleri Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" gönderildi.

Salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 31 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’ten itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgede açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgemiz çerçevesinde e-Devlet platformunda yeralan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden alınan “çalışma izni görev belgesini” ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir iş yerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formu” da denetimlerde ibraz edilebilecektir.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili bilgi için aşağıda linki yer alan Genelgenin dikkatlice okunması önem arz etmektedir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi aynı Genelgenin ekinde belirlenmiştir.

Genelgede belirtilen bu kişilerin yapılacak denetim ve kontrollerde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla; cezai işlemlerle karşı karşıya kalmamaları için e-devlet üzerinden izin belgesi almaları gerekmektedir.

İzin Formunun ilgili işyeri dışında başka bir yere onaylatılmasına gerek yoktur.

Üyelerimize önemle duyurulur.

EK:

1-Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi

2-Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi

3- Çalışma İzin Görev Belgesi Formu (PDF)

4- Çalışma İzin Görev Belgesi Formu (Excel)