Mustafa Kemal ATATÜRK

Kayıt İşlemleri

Sicile ait tescil, Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Tescil, bir olgunun sicile geçirilmesini ifade etmektedir.

Tescil başvurusu ilgililer veya temsilciler yahut hukuki halefleri tarafından yetkili müdürlüğe yapılır. İlgililer; tacirin gerçek kişi olması halinde kendisi veya vekili ya da sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi, tacirin tüzel kişi olması halinde ise onun yetkili organları veya yetkili temsilcileridir. Dilekçe tescil isteminde bulunmaya yetkili kişi veya kişilerce imzalanır.

A.Ş. - LTD.ŞTİ. - KOOPERATİF VE GERÇEK KİŞİ YENİ KURULUŞ

 
Anonim Şirket Kuruluş:  
Tuzel Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
Kurucu Ortak Beyanı
Yönetim Kurulu ve Kurucu Ortak Beyanı
Yeni Kayıt Dilekçesi
   
Limited Şirket Kuruluş:  
Tuzel Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
Müdür Olmayan Kurucu Ortak Beyanı
Şirket Müdürü Beyanı
Tescil Talep Dilekçesi
 
   
Gerkeç Kişi Kuruluş:  
Gerçek Kişi Ticaret Sicili Yeni Kayıt Dilekçesi  
Gercek Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
   
   
Kooperatif Kuruluş:  
(KOOP) Tüzel Kişi Ticaret Sicili Yeni Kayıt Dilekçesi  
Kooperatif Kurucu Ortaklarının Nüfus Cüzdanı Kimlik ve İkametgah Beyanı  
Tuzel Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
   

A.Ş. - LTD.ŞTİ. - KOOPERATİF ŞUBE KURULUŞ

 
Anonim Şirket Şube Kuruluş:  
(A.Ş. ŞUBE) Tüzel Kişi Ticaret Sicili Yeni Kayıt Dilekçesi  
Şirket Şube yetkisinin Nüfus Cüzdanı Kimlik ve İkametgah Beyanı  
Tuzel Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
Şube Kuruluş Karar Örneği  
   
Limited Şirket Şube Kuruluş:  
(LTD ŞTİ ŞUBE) Tüzel Kişi Ticaret Sicili Yeni Kayıt Dilekçesi  
Şirket Şube yetkisinin Nüfus Cüzdanı Kimlik ve İkametgah Beyanı  
Tuzel Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
Şube Kuruluş Karar Örneği  
   
Kooperatif Şube Kuruluş:  
(KOOPERATİF ŞUBE) Tüzel Kişi Ticaret Sicili Yeni Kayıt Dilekçesi  
Kooperatif Şube yetkisinin Nüfus Cüzdanı Kimlik ve İkametgah Beyanı  
Tuzel Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
   

MERKEZ NAKLİ GELEN ŞİRKET KURULUŞLARI

 
(Merkez Nakli Gelen) Tüzel Kişi Ticaret Sicili Yeni Kayıt Dilekçesi  
(Merkez Nakli Gelen) Şirket Ortak ve yetkilerin Nüfus Cüzdanı Kimlik ve İkametgah Beyanı  
Tuzel Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
   
DEĞİŞİKLİK EVRAKLARI  
Değişiklik (tadil) Talep Formu  
   
KAYIT TERKİN EVRAKLARI  
Kayıt Kapatma Formu  
Şahıs Terkin Mal Beyanı  
Oda Terkin Dilekçesi  
   
BELGE TALEP DİLEKÇELERİ  
Belge Talep Formu

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda Bakanlığımız 81 İl Valiliğine Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi konulu genelge gönderdi.

Söz konusu Genelgede Bursa ili Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller arasında yer almış olup, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde haftasonu sokağa çıkma kısıtlamalası getirilmiştir. Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili bilgi için aşağıda linki yer alan Genelgenin dikkatlice okunması önem arz etmektedir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlar ile İstisna Kapsamında Olan Kişiler için İçişleri Bakanlığı'nın 01.12.2020 tarihli aşağıda yer alan Genelgesi'ndeki muafiyetler uygulanmaya devam edecektir.

Genelgede belirtilen bu kişilerin yapılacak denetim ve kontrollerde kısıtlamalardan muaf olduklarını kanıtlamaları ve cezai işlemlerle karşı karşıya kalmamaları için aşağıda yer alan İzin Formunun doldurulup işyeri tarafından kaşe ve imza yapılmış olarak yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

İzin Formunun ilgili işyeri dışında başka bir yere onaylatılmasına gerek yoktur.

İzin Formları her bir çalışan için en fazla 1 haftalık düzenlenecektir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

EKLER:

  1. 30.03.2021 tarihli Koronavirüs Tedbirlerinin Gözden Geçirilmesi Genelgesi
  2. 01.12.2020 tarihli Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar ile İstisna Kapsamında Olan Kişilerin Yer Aldığı Genelge
  3. İzin Formu MS EXCEL dosyası (xls) için tıklayınız.