Mustafa Kemal ATATÜRK

Kayıt İşlemleri

Sicile ait tescil, Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Tescil, bir olgunun sicile geçirilmesini ifade etmektedir.

Tescil başvurusu ilgililer veya temsilciler yahut hukuki halefleri tarafından yetkili müdürlüğe yapılır. İlgililer; tacirin gerçek kişi olması halinde kendisi veya vekili ya da sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi, tacirin tüzel kişi olması halinde ise onun yetkili organları veya yetkili temsilcileridir. Dilekçe tescil isteminde bulunmaya yetkili kişi veya kişilerce imzalanır.

A.Ş. - LTD.ŞTİ. - KOOPERATİF VE GERÇEK KİŞİ YENİ KURULUŞ

 
Anonim Şirket Kuruluş:  
Tuzel Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
Kurucu Ortak Beyanı
Yönetim Kurulu ve Kurucu Ortak Beyanı
Yeni Kayıt Dilekçesi
   
Limited Şirket Kuruluş:  
Tuzel Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
Müdür Olmayan Kurucu Ortak Beyanı
Şirket Müdürü ve Ortak Beyanı
Tescil Talep Dilekçesi
 
   
Gerkeç Kişi Kuruluş:  
Gerçek Kişi Ticaret Sicili Yeni Kayıt Dilekçesi  
Gercek Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
Gerçek Kişi Bilgi Formu  
   
Kooperatif Kuruluş:  
(KOOP) Tüzel Kişi Ticaret Sicili Yeni Kayıt Dilekçesi  
Kooperatif Kurucu Ortaklarının Nüfus Cüzdanı Kimlik ve İkametgah Beyanı  
Tuzel Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
   

A.Ş. - LTD.ŞTİ. - KOOPERATİF ŞUBE KURULUŞ

 
Anonim Şirket Şube Kuruluş:  
(A.Ş. ŞUBE) Tüzel Kişi Ticaret Sicili Yeni Kayıt Dilekçesi  
Şirket Şube yetkisinin Nüfus Cüzdanı Kimlik ve İkametgah Beyanı  
Tuzel Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
Şube Kuruluş Karar Örneği  
   
Limited Şirket Şube Kuruluş:  
(LTD ŞTİ ŞUBE) Tüzel Kişi Ticaret Sicili Yeni Kayıt Dilekçesi  
Şirket Şube yetkisinin Nüfus Cüzdanı Kimlik ve İkametgah Beyanı  
Tuzel Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
Şube Kuruluş Karar Örneği  
   
Kooperatif Şube Kuruluş:  
(KOOPERATİF ŞUBE) Tüzel Kişi Ticaret Sicili Yeni Kayıt Dilekçesi  
Kooperatif Şube yetkisinin Nüfus Cüzdanı Kimlik ve İkametgah Beyanı  
Tuzel Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
   

MERKEZ NAKLİ GELEN ŞİRKET KURULUŞLARI

 
(Merkez Nakli Gelen) Tüzel Kişi Ticaret Sicili Yeni Kayıt Dilekçesi  
(Merkez Nakli Gelen) Şirket Ortak ve yetkilerin Nüfus Cüzdanı Kimlik ve İkametgah Beyanı  
Tuzel Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
   
DEĞİŞİKLİK EVRAKLARI  
Değişiklik (tadil) Talep Formu  
   
KAYIT TERKİN EVRAKLARI  
Kayıt Kapatma Formu  
Şahıs Terkin Mal Beyanı  
Oda Terkin Dilekçesi  
   
BELGE TALEP DİLEKÇELERİ  
Belge Talep Formu

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?

Resmi Gazete'nin 9 Haziran 2021 tarih ve 31506 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; üyelerimizin geçmiş dönem ödenmemiş olan yıllık aidat borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

Geçmiş dönemlere isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları anapara ödemesi kapsamında tahsil edilmeyecektir.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 Ekim 2021 tarihine kadar ekte sunulan dilekçe ile bizzat Odamıza gelerek ve/veya üyelik sisteminden online olarak yapılandırma müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar (İlk Taksit Tarihi: 30 Kasım 2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (Son Taksit Tarihi: 30 Nisan 2022) ödemesi gerekmektedir.

Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendi belirleyecektir.

Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.

Üyeler, 31 Ekim 2021 tarihine kadar başvuruda bulunacaklardır.

Başvuru Odamıza aşağıda örneği bulunan dilekçe ile fiziksel olarak yapılabileceği gibi, "https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri - TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Dilekçe örneği için linke tıklayınız.