Mustafa Kemal ATATÜRK

Kayıt İşlemleri

Sicile ait tescil, Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Tescil, bir olgunun sicile geçirilmesini ifade etmektedir.

Tescil başvurusu ilgililer veya temsilciler yahut hukuki halefleri tarafından yetkili müdürlüğe yapılır. İlgililer; tacirin gerçek kişi olması halinde kendisi veya vekili ya da sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi, tacirin tüzel kişi olması halinde ise onun yetkili organları veya yetkili temsilcileridir. Dilekçe tescil isteminde bulunmaya yetkili kişi veya kişilerce imzalanır.

A.Ş. - LTD.ŞTİ. - KOOPERATİF VE GERÇEK KİŞİ YENİ KURULUŞ

 
Anonim Şirket Kuruluş:  
Tuzel Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
Kurucu Ortak Beyanı
Yönetim Kurulu ve Kurucu Ortak Beyanı
Yeni Kayıt Dilekçesi
   
Limited Şirket Kuruluş:  
Tuzel Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
Müdür Olmayan Kurucu Ortak Beyanı
Şirket Müdürü ve Ortak Beyanı
Tescil Talep Dilekçesi
 
   
Gerçek Kişi Kuruluş:  
Gerçek Kişi Ticaret Sicili Yeni Kayıt Dilekçesi  
Gercek Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
Gerçek Kişi Bilgi Formu  
   
Kooperatif Kuruluş:  
(KOOP) Tüzel Kişi Ticaret Sicili Yeni Kayıt Dilekçesi  
Kooperatif Kurucu Ortaklarının Nüfus Cüzdanı Kimlik ve İkametgah Beyanı  
Tuzel Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
   

A.Ş. - LTD.ŞTİ. - KOOPERATİF ŞUBE KURULUŞ

 
Anonim Şirket Şube Kuruluş:  
(A.Ş. ŞUBE) Tüzel Kişi Ticaret Sicili Yeni Kayıt Dilekçesi  
Şirket Şube yetkisinin Nüfus Cüzdanı Kimlik ve İkametgah Beyanı  
Tuzel Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
Şube Kuruluş Karar Örneği  
   
Limited Şirket Şube Kuruluş:  
(LTD ŞTİ ŞUBE) Tüzel Kişi Ticaret Sicili Yeni Kayıt Dilekçesi  
Şirket Şube yetkisinin Nüfus Cüzdanı Kimlik ve İkametgah Beyanı  
Tuzel Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
Şube Kuruluş Karar Örneği  
   
Kooperatif Şube Kuruluş:  
(KOOPERATİF ŞUBE) Tüzel Kişi Ticaret Sicili Yeni Kayıt Dilekçesi  
Kooperatif Şube yetkisinin Nüfus Cüzdanı Kimlik ve İkametgah Beyanı  
Tuzel Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
   

MERKEZ NAKLİ GELEN ŞİRKET KURULUŞLARI

 
(Merkez Nakli Gelen) Tüzel Kişi Ticaret Sicili Yeni Kayıt Dilekçesi  
(Merkez Nakli Gelen) Şirket Ortak ve yetkilerin Nüfus Cüzdanı Kimlik ve İkametgah Beyanı  
Tuzel Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi  
   

 

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?