Mustafa Kemal ATATÜRK

Avrupa İşletmeler Ağı (EEN)

Avrupa İşletmeler Ağı, KOBİ’lerin inovasyon yeteneklerini güçlendirmelerinde destek olmak ve KOBİ’lere küresel iş olanaklarına açılan bir kapı sağlamak amacıyla 2008 yılında Avrupa Birliği’nin insiyatifi olarak kurulmuştur.

Odamız KOSGEB BURSA Batı Müdürlüğü ile yapılan işbirliği protokolü ile üyelerimizi Avrupa İşletmeler Ağı imkanlarından yararlandırmaktadır. Avrupa İşletmeler Ağı ile aşağıda anlatılan süreçler hakkında odamız İş Geliştirme Müdürlüğü üzerinden hizmet alabilirsiniz.

Bilgilendirme ve Danışmanlık

 • Seminerler & Eğitimler:  Avrupa Birliği mevzuatı ve politikaları, yerel ve Avrupa Birliği programlarına proje yazma teknikleri, Horizon 2020, yeşil ekonomi, dış ticaret, uluslararası pazarlama, eko dizayn, inovasyon yönetimi, fikri mülkiyet hakları (IPR) gibi konularda eğitim ve seminerler.
 • Bilgilendirme Hizmetleri: AB mevzuatı, politikaları, fonları, kredileri ve ihalelerine ilişkin sorulara danışmanlık hizmeti
 • Aylık Bültenler: Konsorsiyumun Ağ kapsamındaki faaliyetlerini, yabancı ticari ve teknolojik işbirliği profillerini ve Horizon 2020 proje çağrılarını içeren aylık bültenler
 • Fikri Mülkiyet Hakları (IPR)

KOBİler Arası Ticari İşbirlikleri ve Uluslararasılaşma

 • Firmaların teklif ve taleplerine uygun ticari ortak arayışı
 • Firmalar arası ikili iş görüşmeleri
 • Avrupa İşletmeler Ağı veri tabanında yer alan yabancı firmalara ulaşma imkanı

Teknoloji alanında KOBİlere destek

 • Ar-Ge ihtiyaçlarının belirlenmesi ve teknoloji transferleri
 • Firma ziyaretleri ve teknoloji tespit/değerlendirme faaliyetleri
 • Teknoloji ve inovasyon transferi
 • Teknoloji ve proje pazarı aktiviteleri
 • Ar-Ge ve Horizon 2020 fonlarına yönelik destek
 • Teknolojik işbirliği ve proje ortağı bulma desteği

Avrupa İşletmeler Ağı üzerinde yayınlanan iş birliği tekliflerini takip etmek ve işbirliği talebi oluşturmak için aşağıdaki linki ziyaret edebilir. Taleplerinizi İş Geliştirme Müdürlüğümüze ulaştırabilirsiniz.

https://www.een-emn.org/kategori/is-birligi-firsatlari/

https://een.ec.europa.eu/partners

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?