Mustafa Kemal ATATÜRK

Avrupa İşletmeler Ağı (EEN)

Avrupa İşletmeler Ağı, KOBİ’lerin inovasyon yeteneklerini güçlendirmelerinde destek olmak ve KOBİ’lere küresel iş olanaklarına açılan bir kapı sağlamak amacıyla 2008 yılında Avrupa Birliği’nin insiyatifi olarak kurulmuştur.

Odamız KOSGEB BURSA Batı Müdürlüğü ile yapılan işbirliği protokolü ile üyelerimizi Avrupa İşletmeler Ağı imkanlarından yararlandırmaktadır. Avrupa İşletmeler Ağı ile aşağıda anlatılan süreçler hakkında odamız İş Geliştirme Müdürlüğü üzerinden hizmet alabilirsiniz.

Bilgilendirme ve Danışmanlık

 • Seminerler & Eğitimler:  Avrupa Birliği mevzuatı ve politikaları, yerel ve Avrupa Birliği programlarına proje yazma teknikleri, Horizon 2020, yeşil ekonomi, dış ticaret, uluslararası pazarlama, eko dizayn, inovasyon yönetimi, fikri mülkiyet hakları (IPR) gibi konularda eğitim ve seminerler.
 • Bilgilendirme Hizmetleri: AB mevzuatı, politikaları, fonları, kredileri ve ihalelerine ilişkin sorulara danışmanlık hizmeti
 • Aylık Bültenler: Konsorsiyumun Ağ kapsamındaki faaliyetlerini, yabancı ticari ve teknolojik işbirliği profillerini ve Horizon 2020 proje çağrılarını içeren aylık bültenler
 • Fikri Mülkiyet Hakları (IPR)

KOBİler Arası Ticari İşbirlikleri ve Uluslararasılaşma

 • Firmaların teklif ve taleplerine uygun ticari ortak arayışı
 • Firmalar arası ikili iş görüşmeleri
 • Avrupa İşletmeler Ağı veri tabanında yer alan yabancı firmalara ulaşma imkanı

Teknoloji alanında KOBİlere destek

 • Ar-Ge ihtiyaçlarının belirlenmesi ve teknoloji transferleri
 • Firma ziyaretleri ve teknoloji tespit/değerlendirme faaliyetleri
 • Teknoloji ve inovasyon transferi
 • Teknoloji ve proje pazarı aktiviteleri
 • Ar-Ge ve Horizon 2020 fonlarına yönelik destek
 • Teknolojik işbirliği ve proje ortağı bulma desteği

Avrupa İşletmeler Ağı üzerinde yayınlanan iş birliği tekliflerini takip etmek ve işbirliği talebi oluşturmak için aşağıdaki linki ziyaret edebilir. Taleplerinizi İş Geliştirme Müdürlüğümüze ulaştırabilirsiniz.

https://www.een-emn.org/kategori/is-birligi-firsatlari/

https://een.ec.europa.eu/partners

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?

Resmi Gazete'nin 9 Haziran 2021 tarih ve 31506 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; üyelerimizin geçmiş dönem ödenmemiş olan yıllık aidat borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

Geçmiş dönemlere isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları anapara ödemesi kapsamında tahsil edilmeyecektir.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 Ekim 2021 tarihine kadar ekte sunulan dilekçe ile bizzat Odamıza gelerek ve/veya üyelik sisteminden online olarak yapılandırma müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar (İlk Taksit Tarihi: 30 Kasım 2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (Son Taksit Tarihi: 30 Nisan 2022) ödemesi gerekmektedir.

Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendi belirleyecektir.

Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.

Üyeler, 31 Ekim 2021 tarihine kadar başvuruda bulunacaklardır.

Başvuru Odamıza aşağıda örneği bulunan dilekçe ile fiziksel olarak yapılabileceği gibi, "https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri - TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Dilekçe örneği için linke tıklayınız.