Mustafa Kemal ATATÜRK

İnegöl OSB

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (İnegöl OSB), Bursa-Eskişehir Karayolu’nun 43. km’si üzerinde kurulmuş olup, ülkemizin üç büyük şehrine (İstanbul-Ankara-İzmir) eşit uzaklıktadır ve ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bölgemiz, Mudanya Limanı’na 76 km, Gemlik Limanı’na da 75 km mesafede olduğundan deniz ulaşımı yapılabildiği gibi, Bölgemize 22 km mesafede olan Yenişehir Hava Limanı ile hava ulaşımı da yapılabilmektedir.

İnegöl OSB’nin kurulma çalışmaları 1970’li yıllara dayanmaktadır. Dönemin Ticaret Bakanı İnegöllü parlamenter Ahmet Türkel’in desteğiyle, İnegöl Belediyesi’nin ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın (İTSO) girişimleriyle, 24.12.1973 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

İnegöl OSB’nin ilk Müteşebbis Heyet’i, 1977 yılında oluşmuştur. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın kredi desteği ve kontrolü ile alt yapısı kısa zamanda tamamlanan İnegöl OSB, aynı zamanda Türkiye’nin ilk İlçe Organize Sanayi Bölgesidir.

Organize Sanayi Bölgemiz, 300 Hektar (3.000.000 m2) alan üzerinde, her türlü altyapı çalışmaları ve sosyal alanlar (Yol, Su, Elektrik, Kanalizasyon, Doğalgaz, İçme ve Kullanma Suyu Tesisleri, PTT, Sosyal Tesisler, Atıksu Arıtma, Atık Çamur Kurutma Tesisleri ve Camii) tamamlanarak, sanayicilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

2005 yılında yapılan Genel Kurulda, İnegöl OSB Müteşebbis Heyet’i görevini tamamlayıp, bölgemizdeki sanayicilerin kendi içinden seçtiği Yönetim Kurulu’na bütün yetkilerini devretmiştir.

2007 yılının Aralık ayından itibaren de ‘Yapı Ruhsatı’ ve ‘Yapı Kullanma’ İzin Belgeleri, İnegöl OSB bünyesinde oluşturulan birim tarafından verilmeye başlanmıştır.
Bölgemizde bugün itibariyle, 112 Parselde, 83 kuruluş faaliyet gösteriyor, toplam istihdam 15.000 kişi civarındadır ve yılda yaklaşık 650 milyon USD ihracat yapılmaktadır.
Bölgemiz gerek çalışan sayısı gerekse elektrik doğalgaz tüketimleri açısından Türkiye’nin ilk 20 OSB’ si içerisinde yer almaktadır.

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?

Resmi Gazete'nin 9 Haziran 2021 tarih ve 31506 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; üyelerimizin geçmiş dönem ödenmemiş olan yıllık aidat borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

Geçmiş dönemlere isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları anapara ödemesi kapsamında tahsil edilmeyecektir.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 Ekim 2021 tarihine kadar ekte sunulan dilekçe ile bizzat Odamıza gelerek ve/veya üyelik sisteminden online olarak yapılandırma müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar (İlk Taksit Tarihi: 30 Kasım 2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (Son Taksit Tarihi: 30 Nisan 2022) ödemesi gerekmektedir.

Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendi belirleyecektir.

Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.

Üyeler, 31 Ekim 2021 tarihine kadar başvuruda bulunacaklardır.

Başvuru Odamıza aşağıda örneği bulunan dilekçe ile fiziksel olarak yapılabileceği gibi, "https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri - TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Dilekçe örneği için linke tıklayınız.