Mustafa Kemal ATATÜRK

Stratejiler - Projeler

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Adı: İnegöl Fuar ve Kongre Merkezi Projesi
Proje Amacı: İnegöl'de uluslararası ticarette hızla ilerleyen mobilya sektörünün uluslararası nitelikteki fuarlarının daha etkili ve geniş katılımcılarla düzenlenebilmesi, ayrıca İnegöl'de fuarcılık sektörünün gelişmesine önemli katkılar sağlamak amacıyla İnegöl'e yeni bir fuar ve kongre merkezi kazandırılması amaçlanmaktadır. Söz konusu yatırımın fizibilitesi tamamlanmış olup, fizibilite neticesinde bu yatırım YAPILABİLİR olarak değerlendirilmiş ve yatırımın başabaş noktası 4,7 yıl olarak hesaplanmıştır.
Tahmini Bütçe: 120.000.000 TL
Proje Süresi: 21 Ay

Proje Adı: İnegöl Mobilya Test ve Malzeme Kütüphanesi Merkezi Projesi (MOBTEM)
Proje Amacı: İnegöl'de üretilen ve "İnegöl Mobilyası" olarak hem yurt içi hem de yurt dışında tanıtılan mobilyaların üreticilerinin üretmiş oldukları ürünlerin mukavemet, kalite, garanti ve satış sonrası hizmetlerin "İnegöl Mobilyası" standartlarına uygun üretilmesini ve bu ürünlerin test ve belgelendirmelerinin yapılmasını sağlamak üzere İnegöl'de Mobilya Test ve Malzeme Kütüphanesi Merkezi (MOBTEM)'in kurulması amaçlanmaktadır. Söz konusu yatırımın fizibilitesi tamamlanmış olup, fizibilite neticesinde söz konusu yatırımın YAPILABİLİR olduğu ve yatırımın başabaş noktasının 4,2 yıl olduğu ortaya konulmuştur.
Tahmini Bütçe: 13.000.000 TL
Proje Süresi: 20 ay

Proje Adı: İnegöl AR-GE Merkezi
Proje Amacı: İnegöl'deki mobilya ve yan sektörleri başta olmak üzere sanayicilerin ar-ge ihtiyaçlarını karşılamak ve aynı zamanda sektörlerin ar-ge'ye dayalı gelişimini desteklemek için İnegöl'de bir AR-GE Merkezi kurulması amaçlanmaktadır.
Tahmini Bütçe: -
Proje Süresi: Uzun vade

Proje Adı: İnegöl Tasarım Merkezi
Proje Amacı: İnegöl'deki mobilya ve yan sektörleri başta olmak üzere sanayicilerin tasarıma dayalı ihtiyaçlarının karşılaması ve firmaların ortak bir platformda tasarım maliyetlerinin düşürülmesi için İnegöl'de bir Tasarım Merkezi kurulması amaçlanmaktadır.
Tahmini Bütçe: -
Proje Süresi: Uzun vade

Proje Adı: İnegöl Küçük KOBİ Üretim ve Depolama Alanı Fizibilite Projesi
Proje Amacı: İnegöl'de üretim yapan küçük ölçekli üreticilerin üretim yeri ihtiyaçlarını toptan ve perakende ticarette iştigal eden firmalara kümelenmiş bir alanda depo yeri ihtiyacını karşılamak üzere yeni bir kümelenmenin hayata geçirilmesine yönelik fizibilite projesi yürütülmektedir.
Tahmini Bütçe: 108.000 TL
Proje Süresi: 31.12.2020

TAMAMLANAN PROJELER

Proje Adı: Dış Ticaret Uygulamaları ve Uluslararası Pazarlama Uzmanı Eğitimi
Destek Veren Kurum/Kuruluş: Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
Proje Ortakları/İştirakçileri: -
Proje Bütçesi: 14.703 TL
Proje Dönemi: 2012
Proje Özeti: Proje ile, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinden henüz ihracat yapmamış fakat ihracat yapmayı planlayanlara, halihazırda olan müşterisi ile yetinmeyip daha farklı pazarlara girmek isteyen ancak pazarlar konusunda bilgi sahibi olmayanlara, dış ticaret ve uluslararası pazarlama konusunda kendisini geliştirerek ve uygulama becerileri kazanarak uzmanlaşmak isteyenlere, firmasındaki ihracat bölümünde yeni istihdam ettiği personelini eğitmek isteyenlere ve ayrıca üniversiteden yeni mezun olmuş veya üniversitenin son sınıfında olup dış ticaret üzerine kariyer hedefleyen öğrencilere kapsamlı bir “Dış Ticaret Uygulamaları ve Uluslararası Pazarlama Uzmanı Eğitimi” sağlanmıştır.

Proje Adı: Dış Ticaret Uygulamaları ve Uluslararası Pazarlama Uzmanı Eğitimi
Destek Veren Kurum/Kuruluş: Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
Proje Ortakları/İştirakçileri: -
Proje Bütçesi: 14.580 TL
Proje Dönemi: 2013
Proje Özeti: Proje ile, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinden henüz ihracat yapmamış fakat ihracat yapmayı planlayanlara, halihazırda olan müşterisi ile yetinmeyip daha farklı pazarlara girmek isteyen ancak pazarlar konusunda bilgi sahibi olmayanlara, dış ticaret ve uluslararası pazarlama konusunda kendisini geliştirerek ve uygulama becerileri kazanarak uzmanlaşmak isteyenlere, firmasındaki ihracat bölümünde yeni istihdam ettiği personelini eğitmek isteyenlere ve ayrıca üniversiteden yeni mezun olmuş veya üniversitenin son sınıfında olup dış ticaret üzerine kariyer hedefleyen öğrencilere kapsamlı bir “Dış Ticaret Uygulamaları ve Uluslararası Pazarlama Uzmanı Eğitimi” sağlanmıştır.

Proje Adı: İnegöl’de Teknopark Kurulumu Fizibilitesi
Destek Veren Kurum/Kuruluş: Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
Proje Ortakları/İştirakçileri: -
Proje Bütçesi: 27.710 TL
Proje Dönemi: 2014
Proje Özeti: Proje ile İnegöl’ün teknoloji, AR-GE ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmeye yönelik teknopark fizibilitesi hazırlanarak Bursa’nın rekabet kapasitesinin artmasına katkı sağlanmıştır.

Proje Adı: Gıda Sektörü İçin Kalifiye ve Etkin Yöneticiler Yetiştirme
Destek Veren Kurum/Kuruluş: Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
Proje Ortakları/İştirakçileri: -
Proje Bütçesi: 14.840 TL
Proje Dönemi: 2015
Proje Özeti: Proje ile; gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların orta ve üst düzey yöneticilerine Gıda Standartları, Gıda Güvenliği, Gıda Yasallığı, Gıda Kalitesi, Kişisel ve Yöneticilik becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilmiştir. Böylece eğitim alan üye kuruluşların İnegöl’de çalıştıkları gıda firmalarında firmalarını standartlara uyan, sistematik, rekabetçi, kaliteli, yasal ve güvenli ürünler üretebilen ve profesyonel olarak yönetilen kuruluşlar haline getirmelerine katkı sağlanmıştır.

Proje Adı: Mobilya Test ve Malzeme Kütüphanesi Merkezi (MOBTEM) Projesi
Destek Veren Kurum/Kuruluş: Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
Proje Ortakları/İştirakçileri: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü (Proje Ortağı)
Proje Bütçesi: 112.125 TL
Proje Dönemi: 2018
Proje Özeti: Proje ile; İnegöl'de üretilen ve "İnegöl Mobilyası" olarak hem yurt içi hem de yurt dışında tanıtılan mobilyaların üreticilerinin üretmiş oldukları ürünlerin mukavemet, kalite, garanti ve satış sonrası hizmetlerin "İnegöl Mobilyası" standartlarına uygun üretilmesini ve bu ürünlerin test ve belgelendirmelerinin yapılmasını sağlamak üzere İnegöl'de kurulması planlanan Mobilya Test ve Malzeme Kütüphanesi Merkezi (MOBTEM)'in fizibilitesinin yapılması sağlanmıştır. Fizibilite neticesinde söz konusu yatırımın YAPILABİLİR olduğu ve yatırımın başabaş noktasının 4,2 yıl olduğu ortaya konulmuştur.

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda Bakanlığımız 81 İl Valiliğine Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi konulu genelge gönderdi.

Söz konusu Genelgede Bursa ili Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller arasında yer almış olup, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde haftasonu sokağa çıkma kısıtlamalası getirilmiştir. Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili bilgi için aşağıda linki yer alan Genelgenin dikkatlice okunması önem arz etmektedir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlar ile İstisna Kapsamında Olan Kişiler için İçişleri Bakanlığı'nın 01.12.2020 tarihli aşağıda yer alan Genelgesi'ndeki muafiyetler uygulanmaya devam edecektir.

Genelgede belirtilen bu kişilerin yapılacak denetim ve kontrollerde kısıtlamalardan muaf olduklarını kanıtlamaları ve cezai işlemlerle karşı karşıya kalmamaları için aşağıda yer alan İzin Formunun doldurulup işyeri tarafından kaşe ve imza yapılmış olarak yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

İzin Formunun ilgili işyeri dışında başka bir yere onaylatılmasına gerek yoktur.

İzin Formları her bir çalışan için en fazla 1 haftalık düzenlenecektir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

EKLER:

  1. 30.03.2021 tarihli Koronavirüs Tedbirlerinin Gözden Geçirilmesi Genelgesi
  2. 01.12.2020 tarihli Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar ile İstisna Kapsamında Olan Kişilerin Yer Aldığı Genelge
  3. İzin Formu MS EXCEL dosyası (xls) için tıklayınız.