Mustafa Kemal ATATÜRK
TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı Hakkında

 

Amaç

Üniversite, araştırma altyapısı, kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye'de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye'de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Kapsam

Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı; yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularındaki projeleri kapsar.

Bu Uygulama Esasları, TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamındaki projelerin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik teknik, mali, idari kurallara ve süreçlere ilişkin bilgileri içeren usul ve esasları kapsar.

Proje bütçesi üst sınırı 1.000.000 TL

Proje Süresi üst sınırı 24 ay

Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ı TÜBİTAK tarafından karşılanıyor.

 • Daha önce müşteri kuruluştan proje başında peşin olarak alınan kuruluş payının, yeni düzenleme ile 6 aylık proje gider akışına orantılı olarak, taksitler halinde alınması sağlanıyor,
 • Müşteri kuruluşta proje sorumlusu personelin giderleri de desteklenirken, teçhizat ve hizmet alımlarındaki bütçesel limitler kuruluş lehine genişletiliyor.
 • Farklı üniversitelerden araştırmacıların aynı proje ekibi içinde yer alabilmesine olanak tanınıyor,
 • Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlileri ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi Personelinin de Yürütücü/Araştırmacı olarak 1505’te proje yapabilmeleri sağlanıyor,
 • Araştırmacılara daha önce tümü proje sonunda ödenen Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) 6 aylık her dönemin sonunda ödeniyor.​​
 • 1505’te proje başvurusundan ve Müşteri Kuruluş proje için herhangi bir ödeme yapmadan önce; projenin teknik yapılabilirliğini ve Yürütücü akademisyenin proje konusundaki yetkinliğini gösterecek ön çalışmaların yapılabilmesi için Yürütücü Kuruluşa 3 ay süre ve tamamı TÜBİTAK tarafından karşılanacak 10.000 TL FİZİBİLİTE DESTEĞİ veriliyor.

  Başvuru yapabilecek kuruluşlar: Proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden KOBİ’ler veya büyük ölçekli kuruluşlar (müşteri kuruluş olarak) ile anlaşma sağlayan üniversite, eğitim ve araştırma hastaneleri ya da Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri (yürütücü kuruluş olarak) ortak başvuru yapabilmektedir.

 • Desteklenen Ar-Ge aşamaları

  a)Kavram geliştirme,

  b)Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,

  c)Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,

  d)Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,

  e)Prototip üretimi,

  f) Pilot tesisin kurulması,

  g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,

  h) Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri, aşamalarının tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

   

  Program https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden sürekli olarak başvuruya açıktır.

  Program hakkında detaylı bilgilere erişmek için tıklayınız: https://bit.ly/3zaJ2aw

  Program hakkında sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız: https://bit.ly/3x0pwux

Program hakkında detaylı bilgi almak için Odamız İş Geliştirme Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

Tel: 0 224 714 82 60 - 160-161-162

 

Yayınlanma Tarihi: 02-06-2022

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?