Mustafa Kemal ATATÜRK
Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları Hakkında

İlgi: Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 08.09.2022 tarihli ve 77974978 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazı konusu hususlarla ilgili olarak; Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nin 4 numaralı ekinde yer alan ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektubunun elektronik ortamda düzenlenebilmesi için gerekli sistemsel altyapı kurulmuş olup 15.09.2022 tarihi itibarıyla halihazırda sertifikasyon ve entegrasyon sürecini tamamlayan 5 banka ile (Vakıf Katılım, Denizbank, Odea Bank, Nurol Yatırım Bankası, Şekerbank) ulusal transit rejimi elektronik kapsamlı teminat mektubu pilot uygulamasına geçilmiştir.

Gelinen aşamada, ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektupları e-teminat olarak alınmaya başlanmıştır.

Bu çerçevede, söz konusu uygulamanın yaygınlaştırılmasını teminen gerekli çalışmalar yürütülmekte olup 2023 Ocak ayı itibarıyla ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektuplarının kâğıt ortamda düzenlenmemesi ve kâğıt ortamda kapsamlı teminat mektuplarının kabul edilmemesi planlanmaktadır.

Diğer taraftan daha öncesinde kâğıt ortamda düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin işlemler yine kâğıt usulde devam edecektir.

Üyelerimize duyurulur.

Yayınlanma Tarihi: 21-11-2022

BAŞKANIN MESAJI
ETKİNLİK TAKVİMİ
E-BÜLTEN
ANKET
Duyurularımızdan Nasıl Haberdar Oluyorsunuz?