ekotekstil

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Ekotekstil Laboratuarı; KOSGEB-Avrupa Birliği ortak projesi olarak kurulmuş olup, 2005 yılından itibaren kimyasal, fiziksel ve renk haslık testleriyle tekstil sektöründe sanayicilerimize hizmet vermektedir.

Laboratuar, tekstil ürünlerinin insan sağlığına zararlı kimyasallar içeriklerinin kontrolünü, kumaşların mukavemet ve diğer fiziksel özellikleri ve dış etkenlere karşı kumaşların renk haslıklarını belirlemeye yönelik 42 adet test kapsamı ile akreditasyon kuralların uygun olarak faaliyet göstermektedir.

TÜRKAK trafından akredite edilmiş olan laboratuarca yapılan testler sonucunda hazırlanan test raporlarının uluslararası geçerliliği bulunmaktadır. Laboratuarda yapılan test ücretleri KOSGEB'in KOBİ'lere destek anlayışı çerçevesinde piyasa koşullarının çok altındadır. Bunun karşılığında hızlı, güvenilir, standart ve\veya laboratuar içi geliştirilmiş uluslararası geçerliliği olan test metodları ve bunlara uygun gelişmiş, üstün ve bilgisayar donanımlı analitik ve fiziksel test cihazları kullanılarak hizmet verilmektedir.

Daha geniş bilgi için:

KOSGEB Ekotekstil Laboratuarı AOSB 10038 Sokak No:11 Çiğli İZMİR
Tel: 0 232 328 28 68 Faks: 0 232 328 28 67
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan yazıda, Muskat Ticaret Müşavirliği’nin yazısında atfen ülke gündeminde yer alan yol ve turizm projeleri hakkında bilgi verilmektedir.

Yazıda devamla, Muskat’a 25 km. uzaklıkta olduğu belirtilen Bander Al Khyran bölgesinin turizm projeleri ile geliştirilmesini teminen Turizm Bakanlığı’nın çeşitli aktiviteleri ve konaklama tesislerini içeren bir plan yaptığı, özellikle bölgenin temizliği ve sakinliği dikkate alınarak su sporlarının geliştirilebileceği, dalgıçlar için ilgi çekici bir bölge olduğu ancak daha iyi imkanlar sunan tesislere ihtiyaç duyulduğu, ayrıca Nizwa-Thumriat yolunun 750 km. uzunluğundaki Adam-Thumrait bölümünün genişletilmesi projesi için uluslararası müşavirlik firmalarının ihaleye davet edildiği, tekliflerin 02.02.2011 tarihinde açılacağı, yol projesinin hazırlanmasının 5-6 ay sürebileceği, daha sonra İhale Kurulu tarafından yapım için ihalenin açılacağı iletilmektedir.

Konuya ilişkin Oman basınına yansıyan haberlerin metinlerine http://tobb.org.tr/deid/sayfalar/AnaSayfa.aspx adresinden diğer duyurular başlığından ulaşılabilir.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan yazıda:

 

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtlan ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğin 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandığı belirtilerek, uygulamaya yönelik bazı tereddütlerin giderilmesi için düzenlenmiş olan 06/07/2011 tarih ve 12978 sayı ile 06/07/2011 tarih ve 12984 sayılı Genelgelerinde belirtilen esaslara uyulması ve Genelgelerin ilgili birimlere duyurulması talep edilmektedir.

 

İlgili Genelgeler;

"

 

stb_logo

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 2. maddesine göre sanayi işletmelerinin Sanayi Sicil Belgesi alması yasal zorunluluktur.

Söz konusu kanunun 5. maddesine göre, sanayi sicile kayıtlı işletmeler her takvim yılı başından itibaren dört ay içerisinde bir önceki yıla ait işletme faaliyetlerini gösterir Yıllık İşletme Cetvelini vermek zorundadırlar.

Yıllık İşletme Cetvelini süresi içerisinde vermeyenler hakkında aynı kanunun 9. maddesinde belirtilen idari para cezalarının miktarlarında, her yıl tespit edilen yeniden değerleme artış oranı kadar artış esas alınarak idari para cezası uygulanmaktadır.

2010 yılı içerisinde uygulanacak İdari Para Cezası tutarı 572,00-TL olarak belirlenmiştir.

Sanayi Sicil Belgesi sahibi üyelerimizin mağdur olmamaları için Yıllık İşletme Cetvellerini Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne vermeleri önem arz etmektedir.

Not: Firmaların farklı üretim adresleri için sahip oldukları her bir sanayi sicil belgesi için ayrı İşletme Cetveli vermeleri gerekmektedir.

Bilgi için: Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü - 0 224 271 51 82

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama