Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle sanayi kapasite raporlarının geçerlilik sürelerinin yeniden uzatılmasına karar vermiştir.

Buna göre, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 2020’de sona erecek olan sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süreleri 1 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili üyelerimize duyurulur.

 

Sayın Üyemiz,

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 22.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilinde uygulanacak olan Sokağa Çıkma Esasları belirlenmiştir.

Genelge kapsamında yer alan firmaların Sokağa Çıkma Yasağı olan günlerde faaliyetlerine devam edebilmeleri için ilçe kaymakamlığına müracaat edilmesi gerekmektedir.

İlçe kaymakamlığından çalışma izni alan firmaların buradaki formu her bir çalışan için ayrı ayrı doldurarak ilçe emniyet müdürlüğüne onaylatmaları gerekmetedir.

İlgili bakanlık genelgesi için tıklayınız.

Formu indirmek için tıklayınız.

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

Küresel ölçekte yaşanan Covid-19 salgın riski nedeniyle 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği her yıl Nisan Ayı sonuna kadar doldurulması gereken Yıllık İşletme Cetveli'ni veremeyen sanayicilerimiz,Bakanlığımıza başvurmaları halinde bu süre 4 aya kadar uzatabilecektir. Sanayicilerimiz mücbir sebep bildirme ve işletme cetveli veri girişi erteleme taleplerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren bildirebileceklerdir.Sanayicilerimizin talepleri Bakanlığımız tarafından hızlıca sonuçlandırılacaktır. Sanayi işletmelerimizin kayıtlarının tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde yapılan güncelleme neticesinde artık elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçilmiştir.

Bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayicilerimiz İl Müdürlüklerimize elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabileceklerdir.

Ayrıntılı bilgi için sistem içerisinde ana sayfada yer alan “Yardım Dökmanları”incelenebilecektir

 

İlgi : T.C. Bursa Valiliği'nin 24/01/2018 tarih ve 456 sayılı yazısı

Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2 nci maddesi gereğince sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi alması zorunludur.

Yine aynı kanunun 5 nci maddesi hükmü uyarınca da bu işletmeler senelik faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini, takvim senesi sonundan itibaren dört ay içerisinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler.

Bu çerçevede sanayi siciline kayıtlı olan işletmelerin 2017 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini Bakanlığımızca yayımlanan SGM 2014/11 nolu tebliğin 11 nci maddesi uyarınca e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.

Bu itibarla söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyenlere aynı kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2018 yılı için belirlenene idari para cezası uygulanacağından, üyelerimizin cezai müeyyideye maruz kalmaması açısından Yıllık İşletme Cetvellerini 30 Nisan 2018 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama