İlgi : T.C. Bursa Valiliği'nin 24/01/2018 tarih ve 456 sayılı yazısı

Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2 nci maddesi gereğince sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi alması zorunludur.

Yine aynı kanunun 5 nci maddesi hükmü uyarınca da bu işletmeler senelik faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini, takvim senesi sonundan itibaren dört ay içerisinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler.

Bu çerçevede sanayi siciline kayıtlı olan işletmelerin 2017 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini Bakanlığımızca yayımlanan SGM 2014/11 nolu tebliğin 11 nci maddesi uyarınca e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.

Bu itibarla söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyenlere aynı kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2018 yılı için belirlenene idari para cezası uygulanacağından, üyelerimizin cezai müeyyideye maruz kalmaması açısından Yıllık İşletme Cetvellerini 30 Nisan 2018 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

 

Bilindiği üzere 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 9. maddesinin b fıkrası gereğince ölçü ve ölçü aletleri periyodik muayeneye tabii tutulmaktadırlar.

Üyelerimizce kullanılan 3. Sınıf ve 4. Sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, hassas tartı aletleri, barkot verebilen elektronik terazi ile başka elektronik cihazlarla birlikte çalışma özelliğine sahip teraziler, tartım işlerinde kullanılan vasıta baskülleri, akaryakıt istasyonlarındaki akaryakıt ve LPG sayaçları ve ticari taksilerde kullanılan taksimetrelerin 2 yılda bir yapılan periyodik muayeneleri için, 02 Ocak 2017 tarihinden, 28 Şubat 2017 tarihi mesai bitimine kadar beyanname verilmesi gerekmektedir.

Buna Göre;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri:

* Akaryakıt ve LPG sayaçları
* 2000kg üzeri tartı aletleri, kantarlar
* Taksimetreler

Belediyeye Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri:

* Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı Pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg. ve altında olan, 3 ve 4. Sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri
* Yay ve elektronik tartı tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) mekanik tartı aletlerinden,
 1. Masa Terazisi
 2. Asma Teraziler
 3. Tek Kollu Kantarlar
 4. İbreli Teraziler
 
Yetkili Muayene Servisine Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri:
* Otomatik Tartı Aletleri
* Pazar yerleri haricindeki esnaflardaki, tartım kapasitesi 2000 kg. ve altında olan, 3 ve 4. Sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri
* 1. ve 2. Sınıf otomatik olmayan tartı aletleri

Not: Muayene süresi, tartı aletinin damgalandığı yıldan itibaren başlanarak yıl olarak hesaplanır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar, tartı aletinin tipi, sınıfı ve kapasitesine göre Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Yetkili Muayene Servislerine veya Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 3516 sayılı ölçüler kanununun 14 ve 15. maddeleri gereğince cezai işlem uygulanacağından; vatandaşlarımızın cezalı duruma düşmemeleri amacıyla yukarıda öngörülen yasal işlemlerin zamanında yerine getirmeleri önemle duyurulur.

Yeni alacağınız tartı aletlerinde CE ve yeşil zemin üzerinde, M işaretlerini taşıyıp taşımadığını ve Garanti Belgesinin olup olmadığını kontrol ediniz.

 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 12.07.2016 tarih ve E27110 sayılı yazısına istinaden, varsa işletmenizde kullandığınız tartı aletlerinin sayısını https://goo.gl/forms/5ixNX7lwlmXUgBu93 adresinde bulunan forma işleyerek ivedilikle göndermeniz gerekmektedir.

Form adresi: https://goo.gl/forms/5ixNX7lwlmXUgBu93

Ayrtıntılı bilgi için:
Fatih FERİK - 0 224 714 82 60 Dahili: 131

 

 

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2. maddesine göre sanayi işletmelerinin Sanayi Sicil Belgesi alması yasal zorunluluktur.

Söz konusu Kanunun 5. maddesine göre, sanayi siciline kayıtlı işletmeler her takvim yılı başından itibaren dört ay içerisinde bir önceki yıla ait işletme faaliyetlerini gösterir yıllık işletme cetvelini vermek zorundadırlar.

Yıllık İşletme Cetvelini süresi içerisinde vermeyenler hakkında aynı kanunun 9. maddesinde belirtilen idari para cezalarının miktarlarında, her yıl tespit edilen yeniden değerleme artış oranı kadar artış esas alınarak idari para cezası uygulanmaktadır.

2016 yılı içerisinde uygulanacak İdari Para Cezası tutarı 844 TL (sekizyüzkırkdört türklirası ) dır.

Sanayi işletmelerinin her yıl vermek zorunda olduğu; bir önceki yıla ait faaliyetleri ile ilgili yıllık işletme cetvelini; sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden veya Bursa Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne dilekçe ekinde verebilirler.

Bu konudaki mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Sanayi Sicil Belgesi sahibi üyelerimizin, Yıllık İşletme Cetvellerini Bursa Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne zamanında, tam ve sağlıklı doldurularak vermeleri önemle hatırlatılır.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama