Enflasyonla Mücadele Programı (ÖNEMLİ / İVEDİ)


Hükümetimizce Türkiye genelinde uygulamaya konulan enflasyonla mücadele programı çerçevesinde başlatılan “İNDİRİM KAMPANYASI”na Odamız üyelerinin vereceği desteğin de büyük önem taşıdığı, bu kapsamda, üyelerimize gereken duyurunun yapılması, tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az %10 indirim yapılmasının tavsiye edilmesi istenmiştir. Bu konuda, yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak üretim/ ticaretini yapmakta olduğunuz kaç kalem ürün yada hizmette indirim yapabileceğinizin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilmek üzere 18 Ekim 2018 Perşembe günü akşamına kadar ilişik forma işlenmesi hususunu bilgilerinize sunar; çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Yavuz UĞURDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı


İndirim Bildirim Formu
Etiket – Poster – Afiş Görselleri Uygulama Yönergesi
Enflasyonla Mücadele Programı Görselleri

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama