İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak Covid-19 kapsamında yapılan iş yeri ziyareti, temaslı tespiti, filyasyon çalışması ve iş yeri denetimleri sonucu, iş yerlerinde Covid-19 kapsamında alınan önlemlere ek olarak düzeltilmesi gereken eksiklikler tespit edilmiş ve maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir.

1. İş yerinde zorunlu olan maske ve siperlik kullanımının çalışan kişiler tarafından doğru şekilde uygulanmasının sık aralıklarla denetlenmesi,
2. Soyunma odalarının havalandırma koşullarının iyileştirilmesi,
3. Soyunma odalarındaki duşların kapatılması ya da koşullarının iyileştirilmesi,
4. Soyunma odalarındaki dolapların aynı vardiyadaki kişilerin dolapları yan yana gelmeyecek şekilde konumlandırılması, dolaplar arası mesafenin arttırılması,
5. Fabrika servis araçlarının her çalışanın oturduğu yerin sabit olması şeklinde düzenlenmesi,
6. Çalışanların gruplar halinde ayrılarak yemek yemelerinin sağlanması ve her grup sonrası yemekhanenin havalandırılması, masa ve sandalyelerin dezenfeksiyonunun yapılması,
7. Sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde çay içme ve sigara içme alanlarının düzenlenmesi, her birey için ayrı dairesel alanlar oluşturulması ve daireler arası sosyal mesafe kurallarına uyulması.

Yukarıda belirtilen eksikliklerin giderilmesi, çalışanlar arasındaki virüs bulaş riskinin azalmasını sağlayacaktır. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve gereğinin yapılması gerekmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ticari hayatta firmaların rekabet gücünün korunması açısından Türkiye Gümrük Bölgesine yolcu beraberinde getirilen numune, sergi ve fuar eşyası ile Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri getirilen numune, sergi ve fuar eşyasına ilişkin beyanın “Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” ile yapılabilmesine imkan sağlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu Yönetmelik değişikliğine istinaden yayımlanan 2020/18 sayılı Genelge ile Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri getirilen numune, sergi ve fuar eşyasının beyanı ile yurt dışından ülkemize yolcu beraberinde getirilen numunelik eşya ve modellerin serbest dolaşıma girişinde uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği bildirilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, Bakanlığın web sayfasında “e-işlemler” bölümünde bulunan “Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Programı” (https://uygulama.gtb.gov.tr/YolcuBeraberiNumuneSergiEsya/authentication/login) üzerinden ilgili formun elektronik ortamda doldurulması suretiyle gümrük idaresine beyan yapılabilmesine imkân sağlandığı, bu amaçla kullanıcıların sisteme giriş yapabilmeleri için öncelikle sisteme kayıt olmaları ve kendilerine gelen e-posta üzerinden hesaplarını aktifleştirmeleri gerektiği de ayrıca belirtilmektedir.

 

Yeniden kullanılabilir ambalajların belirli bir sistem dâhilinde geri alınarak yeniden/tekrar kullanımının sağlanmasına yönelik yürütülecek depozito uygulamalarına ilişkin “Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlanmıştır.

Yapılan düzenleme kapsamında; yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlar ile piyasaya ürün sunan firmalar tarafından Bakanlığımız Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden depozito planı hazırlanıp sunulacak, Bakanlığımızca uygun bulunması durumunda bu plana kod numarası tahsis edilecek ve uygulama plan doğrultusunda yürütülecektir.

2019 yılında piyasaya sürdüğü yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlar için Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca depozito sistemini uygulayan ve uygulamalarını aynı kapsam ve içerik ile 2020 yılında da devam ettirmekte olan işletmelerce hazırlanan ve Bakanlığımızca uygun bulunan planlar, mevcut depozito uygulamalarının devamı niteliğinde kabul edilerek uygulama başlangıç tarihleri 1/1/2020 olarak belirlenecektir. Geri Kazanım Katılım Payı uygulamalarından önce depozito sistemini uygulamayan piyasaya sürenler için ise depozito planlarının Bakanlığımızca onaylandığı tarih esas alınarak geri kazanım katılım payı uygulamaları ile ilişkilendirilecektir.

Usul ve Esaslarda belirlenen depozito yöntemi ile satışa sunulan yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlar için Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 2’nci maddesi gereği geri kazanım katılım payı ödemesi yapılmayacaktır.

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 13.07.2020 tarih ve 37095 sayılı yazı ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde sunulan bir çok hizmetin e-Devlet kapısına aktarılarak vatandaşlarımızın / firmalarımızın kullanımına açıldığı belirtilmektedir. Bu kapsamda Bakanlıklarınca fiziki ortamda sunulan ve e-Devlet kapısına aktarılması mümkün olan tüm hizmetlerin elektronik olarak sunulması amacıyla aşağıda belirtilen hizmetlerin e-Devlet kapısından sunulmaya başlandığı bildirilmektedir.

- Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi (ODY/ÜDY) Muvafakat İşlemleri (Gerçek Kişi)
- Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi Kişi İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)
- Yetki Belgesi Şube İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)
- Acentelik Muvafakat İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)
- Yetki Belgesi Acentelik İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)
- Acente Listesi Sorgulama / Düzenleme İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)

Üyelerimize duyurulur.

 

Site içi arama