Oda Meclisimizin 28.01.2014 tarihli toplantısında onaylanan ve 28.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olan;

Emlak Komisyonculuğu Azami Fiyat Tarifesi

Hizmet İsmi   Fiyatı
Tüm Gayrimenkul Alım - Satım İşlerinde Alıcıdan ve Satıcıdan Ayrı Ayrı Olmak Üzere Satış Bedelinin %3(Üç)'ü
Kiralıklarda, Kiracıdan (Kiralayandan) Bir Aylık Kira Bedeli
Aracılık yapılmayan tapu işlemlerinin Takibi için (Masraflar Hariç) 150,00 TL
Normal İntikal İşleri 300,00 TL
Kat İrtifakı Tesisi Özel Anlaşmaya Tabi
Kat Mülkiyeti Kurulması Özel Anlaşmaya Tabi
Veraset Belgesi Çıkartma 150,00 TL
İpotek İşlemi 150,00 TL
Ekspertiz (Bilirkişi Hizmet Bedeli) 150,00 TL
Kat Karşılığı Verilen Yerlerde Daire Başına 1.000,00 TL
Yukarıda Sayılan tüm işlemlerdeki K.D.V. Fiyatlara Dahildir

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama