Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY)'nin 40'ıncı  maddesinin altıncı  ve otuzbirinci, 43 üncü maddesinin üçüncü, 44 üncü maddesinin altıncı  fikralarında, adlarına C2, C3, KI, K3, Ll, L2, Ni, N2, R1, R2, Ml, M2, Pl, P2, Tl ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, anılan Yönetmelikle öngörülen ve Bakanlığımızca oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), faaliyetlerine ilişkin elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri zorunlu bulunmakta olup, söz konusu yükümlülükler, Yönetmeliğin Geçici 2'nci çerçevesinde 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacaktır. Aynca; yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması  zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı  bulunan taşıttan için sayısal takograf ünitelerindeki verilen, taşıtların trafiğe çıktığı  tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi ayda bir defa Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermeleri zorunlu bulunmakta olup; bahse konu yükümlülük, Yönetmeliğin Geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrası  çerçevesinde 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayacaktır. Söz konusu yükümlülüklerle ilgili; U-ETDS ve sayısal takografa ilişkin sistemlerin ilgili firmalara izah edilmesi, bu sistemlere nasıl veri gönderileceğinin görsel olarak gösterilmesi suretiyle bilgi verilmesi ve yükümlülüklerinin hatırlatılmasını  teminen; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hazırlanan ve Karayolları Genel Müdürlüğünce de uygun görülen 81 ili kapsayacak toplantılar planlanmış  olup, söz konusu toplantılara Karayolları Genel Müdürlüğünce de katılım sağlanacaktır.

Konu ile ilgili olan Odamız üyelerinin 5-6 Nisan tarihlerinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenecek olan toplantıya katılmaları önem arz etmektedir.

İl: Bursa - Yalova 
Toplantı Tarihi: 05-06 Nisan 2019
Toplantı Yeri: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama