İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 11.05.2020 tarih ve 34221550-101.99-4221 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Şili Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomi Müsteşarlığı'ndan Ticaret Bakanlığı'na gönderilen bir elektronik postada, Kovid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında, serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelerden Şili'ye yapılan ithalat işlemlerinde tercihli menşe ispat belgelerinin dijital kopyalarının, salgının bitmesini takiben orijinal nüshalarının teslim edilmesi şartıyla kabul edileceğinin belirtildiği ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, söz konusu elektronik postada geçtiğimiz Mart ayında Şili Gümrük idaresi tarafından alınan ticaretin kolaylaştırılması önlemlerine ilişkin detaylı bilgiye de https://www.aduana.cl/se-establecenmedidas-de-facilitacion-del-comercio-exterior-para/aduana/2020-03-19/140021.html web sayfasından ulaşılabileceği bilgisinin paylaşıldığı vurgulanmıştır.

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama