İlgi: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatörlüğü Bursa Destek Hizmetleri Birimi'nin 14.05.2020 tarih ve 34185911-110.01-E.40639 sayılı yazısı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının beşinci bileşeni olan Kırsal Kalkınma programını (Instrument for Pre-Accession Assistance Rural Development — IPARD) uygulamaktadır. TKDK, IPARD II 9. Çağrı ilanı ile proje kabul süreçlerine başlamıştır. Avrupa Birliği fonlarının ilimizde etkin kullanılması için ilgili süreçlerin kamu kuruluşlarınca hızlandırılması yönünde "Valilik Makamı Talimatı" ve "Başvuru Çağrı İlanı" ekte sunulmuştur.

EK'i görmek için tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama