İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 22.04.2020 tarih ve 34221550-100-3958 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Komisyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde, Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden elektronik ortamda AB ülkelerine muhatap olarak düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi ile AKÇT ve tarım ürünleri için düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesi ve EUR.MED Dolaşım Belgesinin gümrük vizesi kutusuna ilgili gümrük memurunun ıslak imzasının atılması uygulamasına 24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla son verilmesi hususunda mutabakata varıldığı bildirilmiştir. 

Yazıda devamla, MEDOS üzerinden düzenlenen belgelerin gümrük vizesi kutusunun 24 Nisan 2020 tarihinden itibaren ilgili gümrük memurlarınca imzalanmayacağı belirtilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama