İlgi: İnegöl Kaymakamlığı'nın 24.03.2020 tarih ve 54781794-249-E.1132 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, İçişleri Bakanlığının ilgili yazısında belirtilen tedbirlere ilişkin Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, marketlere ilişkin kararların İlçe Belediyemiz ile işbirliği yapılarak, toplu taşıma araçları ile ilgili olanların ise trafik zabıtasının etkin denetimi ve koordinesinde ivedilikle planlanarak uygulanması ve tüm kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istenmektedir.

Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yer aldığı EK'i görmek için tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama