İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 08.04.2020 tarih ve 34221550-250-3612 sayılı yazısı,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan sureti ekte sunulan 06.04.2020 tarih ve 23110 sayılı yazıda; aynı genel müdürlükten alınan 02.04.2020 tarih ve 22613 sayılı yazıda belirtilen Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde ilk defa yetki belgesi verilmesi ve yetki belgesi eki taşıt ilave işlemlerinin durdurulduğuna dair uygulamada güncelleme yapıldığı bildirilmektedir.

EK'i görmek için tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama