Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı  yazısı  ile Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı'nın, 13 Mart 2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 367 sayılı kararname ile Kolombiya'nın Serbest Ticaret Anlaşması  imzalamadığı  ülkelerden yapmakta olduğu çelik ürünleri ithalatına 2 yıl süreyle % 8,5 ek gümrük vergisi getirdiği bildirilmektedir.

Yazıda, söz konusu kararın, kararnamenin resmi gazetede yayımlandığı  gün itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilmekte olup, kararnameye ilişkin detaylı  bilgilere Türkiye Odalar ve Birliğinin web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı  altındaki "Uluslararası  İş  İmkânları/Ülke Duyurulan/Kolombiya" bölümünden ulaşılabilmektedir. 

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama