İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 20.08.2019 tarih ve 34221550-724.01.03-8502 sayılı yazısında,

İlgide kayıtlı yazıda, ülkemizde faaliyet gösteren bir firmanın alacak sorunuyla bağlantılı olarak Rabat Ticaret Müşavirliği Kazablanka Ofisinden alınan bir yazıya atfen, Fas/Kazablanka'da faaliyet gösteren Finetti unvanlı şirketin zaman zaman ödemelerde temerrüte düştüğü, yakın dönemde ise basında finansal zorluk yaşadığı yönünde haberlerin çıktığının tespit edildiği ve söz konusu Faslı firma ile ticaret yapması muhtemel ihracatçılarımızın alacaklarını teminat/garanti altına almak bakımından ihtiyatlı davranmaları konusunda uyarılmasının yararlı olabileceğinin düşünüldüğü ifade edilmektedir. 

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama