İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 27.04.2020 tarih ve 34221550-100-3998 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 20.02.2020 tarihli ve 1771 sayılı yazısında Fas'a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirileceği belirtilmekle birlikte, yazıda yer alan ürün listesi dışında kalan tüm sanayi ürünleri için 20 Nisan 2020 tarihine kadar tanımlanan geçiş döneminde, Fas gümrük noktalarında söz konusu uygunluk kontrollerinin yapılabileceği açıklamıştır.

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 21.04.2020 tarihli ve E-00053982737 sayılı yazıda ise Fas'a gerçekleştirilen ihracat özelinde uygunluk kontrolleri ile ilgili daha önce 20 Nisan 2020 olarak belirlenen geçiş dönemi süresinin, COVID-19 nedeniyle 19 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığı ve 20 Haziran 2020 tarihi itibariyle geçiş döneminin sona ereceği belirtmiştir.

EK'leri görmek için tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama