Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere, “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” 05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile taşınmaz ticareti ile iştigal eden işletmelerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için Ticaret Bakanlığı’nın “Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi” üzerinden Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvurarak 05.12.2019 tarihine kadar yetki belgesi almaları zorunlu kılınmıştır.

İlgili Yönetmeliğin yetki belgesi verilmesinde aranan şartları tanımlayan 6. maddesinin 1. fıkrası (d) bendi gereği “Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması” (05.06.2018 tarihinden önce taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar hariç) zorunlu tutulmuştur.

Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki bir tarihte gelir veya kurumlar vergisi kaydı ve/veya meslek odası kaydı yaparak taşınmaz ticareti ile iştigal eden işletmelerde;

  • Yönetmeliğin 6. maddesi 1. fıkrası (ç) bendi gereği gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün en az lise mezunu olması şartı getirilmiş,
  • Söz konusu yönetmeliğin işletmelerde aranan şartları düzenleyen 12. maddesinin 1. fıkrasına göre;

a) 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az otuz metrekare olması,

b) İçinde idari büro ve kabul yeri ile yetkilendirme sözleşmesi ve bu sözleşme çerçevesinde verilen hizmetler kapsamında düzenlenen belgelerin fiziksel olarak arşivlenmesi durumunda arşiv bölümü bulunması,

c) Hizmetin düzenli, sistemli ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak miktar ve özellikte masa, dolap, koltuk ve benzeri malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks gibi teknik donanıma sahip olması şartları aranmaktadır.

Üyelerimizin söz konusu Yönetmeliğe uyum sağlayarak gerekli olan yetki belgesini almalarını temin etmek amacıyla; Yönetmeliğin 6. maddesinin 1. fıkrası (d) bendinde anılan Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleki yeterlilik belgesi için Odamız tarafından başvuru alınmakta ve gelen başvurulara göre Odamızda sınav yapılarak mesleki yeterlilik belgesi çalışmaları yürütülmektedir. Söz konusu mesleki yeterlilik belgesine ihtiyaç duyan üyelerimizin en geç 20.09.2019 tarihine kadar Odamıza başvuruda bulunması gerekmektedir. Ayrıca, yetki belgesi başvuru işlemleri konusunda da üyelerimize Odamızca destek sağlanmaktadır.

Siz değerli üyelerimizin yetki belgesi alarak mağduriyet yaşamadan faaliyetlerine devam etmesi hususunda bilgilerinize sunarız.

Detaylı Bilgi ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvurusu İçin:
Faruk ÖNER - Uzman
Tel: 0224 714 8260, dahili:161

Onurhan BAYRAKTAR - Memur
Tel: 0224 714 8260, dahili: 163

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama