İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 17.02.2020 tarih ve 34221550-720-1610 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından, Saraybosna Kantonu Hükümeti ile Saraybosna Kantonu Ulaştırma Bakanlığı'nın ihtiyaçları için 25 adet yeni troleybüs alımına ilişkin ihale duyurusu yapıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ihale duyurusuna EBRD'nin https://ecepp.ebrd.com/respond/49EPVKG9X4 adresinden ulaşılabileceği ve aday firmaların 23/03/2020 günü yerel saatle 12:00'a kadar tekliflerini iletebilecekleri ifade edilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: a) Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan 12.02.2020 tarihli ve 31025680 sayılı yazı.
       b) Bosna Hersek Büyükelçiliği'nden alınan 12.02.2020 tarihli e-posta mesajı.

İlgi (a)'da kayıtlı yazıda, 2020 yılında Bosna Hersek'te gerçekleştirilecek enerji konulu konferanslar hakkında aşağıdaki bilgiler iletilmektedir:

5-6 Mart 2020; Bosna Hersek'in Trebinje şehrinde Batı Balkanların Enerji Geleceği Konferansı, 
(https://setrebinje.com/sadrzaj/jedna/9/0/en)

18-20 Mart 2020; Bosna Hersek'in Neum şehrinde Enerji Zirvesi,
(https://www.energetskisamit.ba/en/home/)

9-11 Haziran 2020; Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 10. Uluslararası ENERGA Fuarı,
(http://www.energa.ba/?lang=2)

İlgi (b)'de kayıtlı yazıda ise, 2020 yılı içerisinde Bosna Hersek'te gerçekleştirilecek önemli fuar ve uluslararası etkinliklerin listesi yer almaktadır. 

EK'i görmek için tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 12.02.2020 tarih ve 34221550-100-1454 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, 31 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 2017/11168 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalatta Ticaret Bakanlığı'nın (İthalat Genel Müdürlüğü) izninin aranacağı belirtilmiş olup, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalatta alınacak izinlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 16/02/2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazete'de "Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2)"in yayımlandığı kaydedilmiştir.

Yazıda devamla, 03/04/2019 tarihli ve 30734 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ(İthalat: 2018/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile anılan Tebliğ'in "izin belgesi verilmeyen eşya" başlıklı 9 uncu maddesine "Negatif Liste" eklendiği; anılan Tebliğ'in özellikle "İzin belgesi aranmayacak eşya" başlıklı 8 inci maddesi ve "İzin belgesi verilmeyen eşya" başlıklı 9 uncu maddesinin güncellenmesi ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Odamız üyesi ilgili firmaların bahse konu Tebliğ'e ilişkin görüşünün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilmek üzere en geç 4 Mart 2020 tarihine kadar Odamıza (Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.) gönderilmesini rica ederiz.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 13.02.2020 tarih ve 34221550-100-1530 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, ülkemiz ile Ukrayna arasında hizmet ticareti, yatırımların kolaylaştırılması ve elektronik ticareti de içeren kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) akdedilmesine yönelik müzakerelerin sürdürüldüğü belirtilmiş olup, Ukrayna'daki Türk firmalarının yaşadığı sorunlar ile ilgili Ticaret Bakanlığı'na iletilen bilgiler üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde özel bazı sorun alanlarının tespit edildiği açıklanmış olup, bu çerçevede STA müzakerelerinde görüşülmek üzere anılan Bakanlık tarafından bazı anlaşma metni önerilerinin hazırlandığı kaydedilmiştir.

Yazıda devamla, ekte sunulan "Yatırımın Kolaylaştırılması Faslı" ve "Gerçek Kişilerin Dolaşımı" başlıklı taslak metinlerin Ukrayna tarafına sunulmasında herhangi bir sakınca olup olmadığı ve varsa ilgili dokümanlara ilave edilmesinde fayda görülen hüküm/hususlar hakkında görüş talep edilmektedir.

Bu itibarla, ilişikte bir örneği sunulan dokümanlara yönelik Odamız üyesi ilgili firmaların görüş, öneri ve değerlendirmelerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilmek üzere en geç 24 Şubat 2020 tarihine kadar Odamıza (Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.) gönderilmesi rica olunur.

Üyelerimize duyurulur.

EK'i görmek için tıklayınız.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama