İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 17.01.2020 tarih ve 34221550-045.99-601 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne intikal eden 97979254-599 sayılı; 02.01.2020 tarihinde Bakanlık tarafından yayımlanan, 2020/9 ve 2020/25 sayılı Üretim Girdisi Muafiyeti işlemlerinin uygulama usul ve esaslarını belirleyen Genelgeler eldeki yazı ekinde gönderilmektedir.

EK'i görmek için tıklayınız.

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 09.01.2020 tarih ve 0341/062 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, Standardizasyon konusunda farkındalığı artırmak amacıyla TSE ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, işletmelerimizde standardizasyon konusunda yeterli insan kaynağı bulunmadığını tespit ettik ve bu kapsamda TSE ile birlikte bir eğitim programı oluşturduk.

Oluşturduğumuz bu eğitimler;
• İngilizce lisanına hakim*,
• Alanındaki standartlara vakıf,
• Tercihen Ar-Ge, tasarım, kalite kontrol ve üretim konularında tecrübeli,
• Mümkünse daha önce standardizasyon konusunda görev almış

üst düzey yöneticilere, mühendislere veya teknik personellere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek eğitimlere katılım sağlamak üzere insan kaynağını belirlemek amacıyla bir veritabanı oluşturuyoruz. Sizden bu veritabanını duyurmanızı ve yukarıdaki kriterlere uyan üyeleriniz temsilcilerinin Standardizasyon Veritabanı'na kaydolmalarını sağlamanızı bekliyorum. http://std.tobb.org.tr adresinde yer alan standardizasyon veritabanına 27 Ocak 2020 Pazartesi gününe kadar kayıtlarını gerçekleştirmelerini bekliyorum.

Ön kayıtları gerçekleştirdikten sonra veritabanında yer alan kişilere yönelik TSE ile birlikte Standardizasyon Eğitimi ve ardından Milli Teknik (Ayna) Komite toplantılarını gerçekleştireceğiz. Veritabanına kayıt ve eğitimler ücretsizdir. Sanayici ve tüccarımızın sorunlarının çözümünde ortak akılla hareket eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, daha müreffeh bir ülke hayalimize kavuşabilmek için sizinle omuz omuza çalışarak ekonomimizin gelişiminde sağlayacağınız değerli katkıya şahit olmaktan büyük memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyorum. 

Üyelerimize duyurulur.

 

2020 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde 130 üniversitenin işbirliği ile 10 farklı ilde gerçekleştirilecek olan "Yetenek Her Yerde" temalı Bölgesel Kariyer Fuarlarına ilişkin ilgi yazı ektedir

EK'i görmek için tıklayınız.

 

07.11.2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 49 sayılı "Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nde gerçek ve tüzel kişilerin yetki ve sorumlulukları; 7. maddede "14 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre izin almakla yükümlü olanlar topladıkları, ürettikleri, paylaştıkları ya da sattıkları coğrafi verilere ilişkin veri bilgilerini Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna kaydetmekle ve güncellemekle yükümlüdür." ve 14. maddesinin 4. Fıkrasında da "Gerçek ve tüzel kişilerin Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması ; Bakanlıkça gerek görülmesi halinde güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının tamamlanması ve ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli belgelere sahip olması şartı ile Bakanlık iznine tabidir." olarak düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda İlimiz sınırları içinde coğrafi verileri toplayan, üreten, paylaşan veya satışını yapan gerçek ve tüzel kişilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından (Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü) izin almaları ve Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna kayıt olmaları gerekmektedir. Valilik tarafından faaliyetlerine izin verilen gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca gerekli işlemleri tesis etmeleri gerekmektedir. Ayrıca söz konusu kararnamenin 18. Maddesinde "Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verilerin üretimi ve paylaşımı amacıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihtiyaç duyulan proje ödenekleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bütçesine konulur. Bu kapsamda yürütülen projeler Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna kaydedilir." hükmü yer almaktadır. Bu sebeple kamu kurum ve kuruluşları adına coğrafi verileri toplayan, üreten, paylaşan veya satışını yapan gerçek ve tüzel kişiler; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bahse konu projeyi Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna kaydetmesi sonrasında faaliyetlerini kayıt edecek ve izinler düzenlenecektir.

Üyelerimize duyurulur.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama