15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 48 inci maddesi ile 7201 sayılı Tebligat Kanunun, Elektronik Tebligatı düzenleyen 7/a maddesi değiştirilerek, bazı kurum ve kuruluşların 01.01.2019 tarihinden sonra Tebligat Kanununca yapılacak tebligatları elektronik olarak alması zorunlu tutulmuştur.

Bu kapsamda sermaye şirketlerinin de tebligatlarını bu yolla alması zorunlu hale gelmiş, Ticaret Bakanlığı'nca şirketler için birer UETS adresi oluşturulmuş ve şirketlere tebliğ edilmiştir. Odamıza kayıtlı olan şirketlerin de bu adresleri aktif hale getirerek, tebligatlarını bu yolla almaya başlaması gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur. 

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 02.09.2020 tarih ve 34221550-100-7484 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Kolay İhracat Platformu'nun Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan tarafından 28 Ağustos 2020 tarihinde kamuoyuna açıklandığı belirtilmektedir.

Konuya ilişkin olarak, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ve ilişikte bir örneği sunulan yazıda, Kolay İhracat Platformu'nun, yurtdışı pazarlara girişte gereksinim duyulan, pazarlama stratejilerine yön veren bilgilerin tek kanaldan ihracatçı ya ulaştırılması ve hedef pazar tespiti kapsamında bir karar destek mekanizması sunulması amacıyla hazırlandığı belirtilmiştir. 

Yazıda, Kolay İhracat Platformu'nda ülkeler/sektörler, dış ticaret mevzuatı, pazara giriş haritası, akıllı ihracat robotu modüllerinin yer aldığı açıklanarak, bu modüller aracılığıyla tüm veri kaynaklarından derlenen birçok yerinin işlenip ihracatçıların kullanımına sunulduğu vurgulanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur.

 

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, ismini, Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılan ve bu toprakların ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu niteliğinde olan Karatay Medresesinden almıştır. 1882 yılında kurulan ve Türkiye'nin en köklü ticaret odalarından olan Konya Ticaret Odasının Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2009 yılında yeniden kurulmuştur. KTO Karatay Üniversitesi, üniversite-sanayi iş birliği ile Türk eğitim sistemine adeta yeni bir soluk getirmiştir. İş arayan değil, işte aranan ve iş kuran mezunlar yetiştirmeyi hedefleyen KTO Karatay Üniversitesinde öğrencilere geniş staj imkânının yanı sıra Sektör Danışmanlığı Projesi ile iş tecrübesi sunulmaktadır. Bu proje ile söz gelimi 4 yıllık bir programda olan öğrencimiz, 4 yıllık bir iş deneyimiyle mezun olmakta, iş hayatına daima daha önde başlamaktadır.

Çift anadal (ÇAP) çeşitliliği bakımından Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan KTO Karatay Üniversitesi; 31 lisans, 11 ön lisans ve 31 lisansüstü programı ile toplamda 73 programda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. KTO Karatay’da Hukuk Fakültesinden Tıp Fakültesine, Pilotajdan İslam İktisadı ve Finans Bölümüne dek aday öğrenciler için geniş bir bölüm yelpazesi bulunmaktadır. 

Türkiye’nin en geniş ve kapsamlı burs programlarını öğrencilerine sunarak gerçek bir vakıf üniversitesi misyonunu kararlılıkla sürdürmeye çalışıyan KTO Karatay Üniversitesi, bu kapsamda iş dünyası için de “Ahilik Bursu” adı altında bir burs imkanı sağlıyor. Ahilik geleneğini günümüzde de yaşatmanın, günümüz ahilerinin yani günümüz iş adamlarının görevi olduğuna inanan KTO Karatay Üniversitesi. Ahilik Bursu ile Ahilik ilişkilerini daha da geliştirmeyi ve kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.

Üniversite ile TOBB arasında imzalanan protokol kapsamında TOBB’a bağlı ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları ve ticaret borsalarının üyelerine, birinci derece yakınlarına ve eşlerine, ücretli kontenjandan kayıt yaptırmaları halinde % 15 oranında Ahilik Bursu indirimi sağlanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur.

 

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca anonim şirketlerin genel kurul toplantıları ve limited şirketlerin ortaklar kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilmektedir.

Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılım Ticaret Bakanlığının verdiği yetkiye istinaden Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Pay sahipleri ve veya temsilcileri, toplantılara fiziken gitmelerine gerek kalmaksızın e-GKS'den elektronik imzaları veya mobil imzaları ile istedikleri yerden katılabilmekte, toplantı salonundan yapılan canlı yayını izleyip, görüş ve oylarını iletebilmektedir. 30.10.2012-31.07.2020 tarihleri arasında e-GKS de 3.305 adet genel kurul toplantısı yapılmış olup, bu toplantılara 134.159 kişi e-GKS'den katılarak haklarını kullanmıştır. Ticaret Bakanlığı'mız tarafından Koronavirüs önlemleri kapsamında şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi, şirketlerin elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirebilmelerine olanak sağlanmıştır. Bu bağlamda şirket sözleşmelerin hüküm bulunmasa bile şirketlerimiz genel kurul toplantılarını e-GKS'de yapmaya başlamıştır.

Küresel salgın tehdidinin devam ettiği bu süreçte, şirketlerin farkındalığının artırılmasını teminen, genel kurul/ortaklar kurulu toplantılarını henüz yapamamış tüm şirketlerin genel kurul toplantılarını Ticaret Bakanlığının verdiği yetkiye istinaden hukuken geçerli olarak e-GKS'den yapmaları mümkündür.

Üyelerimize duyurulur.

 

Site içi arama