İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin  29.08.2019 tarihli ve 34221550-100-8473 sayılı yazısı,

İlgi'de kayıtlı  yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı  tarafından Ticaret Bakanlığı'na gönderilen bir yazıda, 884/2014 (EC) Sayılı  Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında, EK-1'de güncellenmiş  GTİP numaraları  belirtilen ülkemiz menşeli ürünlerin (kuru incir, fındık ve Antep fıstığı  ile bunlardan elde edilen ürünler) Avrupa Birliği(AB) ülkelerine ihracatında Ticaret Bakanlığı  BİLGE sisteminde Sağlık Sertifikası  ile birlikte EK-2'de bir örneği yer alan "Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu" varlığının da kontrol edilecek şekilde düzenleme yapılmasının talep edildiği bildirilmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu ürünlerin ticari örnek/laboratuvar örneği olarak gönderilenler ile piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı  kullanılmak amacıyla gönderilenlerin anılan uygulama kapsamı  dışında tutulduğu ifade edilmiştir. Buna ilaveten, kötüye kullanımı  önlemek amacıyla söz konusu sevkiyatların brüt ağırlığının 30 kg'ı  aşmaması  şartının getirildiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, daha önce AB ülkelerine yapılan kuru incir, fındık ve antep fıstığı  ve bunlardan elde edilen ürünlerin ihracatında Sağlık Sertifikası  aranmasına ilişkin BİLGE sisteminde gerekli düzenlemenin yapılmış olduğu, bu defa, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda brüt ağırlığı  30 kg ile sınırlı  olmak üzere ticari örnek, laboratuvar örneği, piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatlar hariç olmak üzere Ek-1'de 12'li GTİP'leri belirtilen eşyanın AB üyesi ülkelere ihracatında gümrük idarelerince Sağlık Sertifikasına ilaveten Ek-2'de bir örneği gönderilen "Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu"nun da aranmasını sağlayacak şekilde sistemsel düzenlemenin yapılacağı bildirilmiştir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama