İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 30.06.2019 tarih ve 34221550-724.01.03-6952 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, Cezayir'in Ankara Büyükelçiliğinden alınan bir Nota'ya atfen, Cezayir Ticaret ve Sanayi Odası  ve Cezayir Ulusal Atık Ajansının işbirliğinde, "4. Uluslararası Atıkların Geri Dönüşümü ve Değerlendirilmesi Fuarı"nın, 7-10 Ekim 2019 tarihlerinde, "Pins Maritime" Sergi Sarayı, Cezayir'de düzenleneceği bildirilmekte olup, Fuar'a ilişkin detaylı  bilgi ekte yer almaktadır. 

Üyelerimize duyurulur.

EK: Fuara ilişkin detaylı bilgi

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama