Dışişleri Bakanlığı, işadamlarının vize sürecinde karşılaştıkları sorunların Dışişleri Bakanlığı'na iletilmesi halinde, vize ve konsolosluk konularına ilişkin sorunların ilgili ülkelerin yetkili makamlarıyla yürütülecek olan ikili istişarelerde gündeme getirilebileceği bildirilmiştir. Bilindiği üzere, işadamlarımızın vize konusunda karşılaştıkları sorunlar, Birliğimiz tarafından yakından izlenmekte ve anılan sıkıntıların takibi gerek ilgili ülke yetkilileri ile yapılan ikili görüşmelerde, gerekse çok taraflı platformlarda yapılmaktadır.

Bu doğrultuda, şirket temsilcilerinin veya işadamlarının ticari vize başvurularında veya vize ita edilmesi sürecinde işlemlerinin geciktirilmesi veya reddi gibi karşılaştıkları somut sorunlar ile ilgili detaylı bilgiler Odamıza iletildiği taktirde (başvuran kişi bilgileri, ilgili yabancı misyon bilgileri, varsa başvuru evrak suretleri, davet yazısı vs.) T.O.B.B.' ce konunun Dışişleri Bakanlığı nezdinde takibi için çalışma yapılabilecektir.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama