İlgi: TOBB'nin 22.11.2013 tarihli ve 23769 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası' nın (TCMB) "İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı" kapsamında Türk Eximbank Genel Müdürlüğü'ne tahsis etmiş olduğu 11 Milyar ABD Doları tutarındaki limit çerçevesinde uygulanan Reeskont Kredisi programında önemli ölçüde talep yoğunluğu yaşandığı belirtilerek, TCMB'nca sektörün talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ihracat taahhütlerine ilişkin olarak ihracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nda değişiklikler yapıldığı bildirilmektedir.

TCMB'nca yapılan düzenlemelere paralel olarak;

-İhracat taahhütlerinin en az yüzde 50'sini yerine getiren firmalara altı ay ek süre verileceği, taahhütlerinin tamamını henüz gerçekleştirememiş firmalara da bu süre uygulanacağı,

-Bir yıl içinde iki kez kredi taahhüdünü hiç gerçekleştirmeyen firmaların kredi kullanım taleplerinin ise bir yıl sonra kabul edileceği, belirtilmektedir.

Konuyu ilgili üyelerimizin bilgilerine sunarız.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama