Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği' nden alınan 23.03.2011 tarih ve 4953 sayılı yazıda; Polonya ile ekonomik  ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Polonya vatandaşlarına hudut kapılarımızda ita edilen müteaddit girişli bandrol vizesinin ikamet süresinin 30 günden 90 güne çıkarılması için Dışişleri Bakanlığınca ilgili kurumlar nezdinde başlatılan çalışmalar sonucunda, umuma mahsus pasaport hamili Polonya vatandaşlarına hudut kapılarımızda 20 ABD Doları / 15 Avro karşılığında 180 gün içerisinde toplam kalış süresi 90 gün olarak müteaddit girişli bandrol vize itası uygulamasına 1 Mart 2011 tarihinde başlanacağı bildirilmiştir.
 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama