Bilindiği gibi, 02 Ağustos 2010 tarihinde başlayan ve günlerce devam eden sellerin yol açtığı tahribat sebebiyle ülke tarihinin en büyük felaketi ile karşı karşıya kalan yakın dostumuz Pakistan halkına gönüllü olarak her türlü destek ve yardımın yapılması ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gerekli izinleri almış olup, bir yardım kampanyası başlatmış bulunmaktadır.

 

Bu amaçla T. Halk Bankası Ankara Çukurambar Şubesinde açılan TR 110001200131100016100002 nolu TL hesabına; Üyelerimiz ve tüm halkımız yardımda bulunabileceklerdir.

 

Bu kampanya çerçevesinde, açtırılan banka hesabına yatırılan bağışların gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır. Bunun için, bağışlar açtırılan banka hesabına yatırılırken ilgili banka tarafından verilecek makbuz veya dekontta "Pakistan'a yardım kampanyası çerçevesinde Başbakanlığa aktarılmak üzere" açıklamasına yer verilmesi gerekmektedir.

 

Kampanya web sayfası: http://www.tobb.org.tr/pakistan

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama