09.08.2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasında Dair Yönetmelik gereğince ülkemize sap, saman, ot ve yaprak ithalatı yasağı kaldırılmıştır. Sap ve saman ithalatında yürütülecek resmi kontrollere ilişkin olarak;

Bilindiği üzere, 1213 00 00 ve 1214 (90) tarife pozisyon numarasına sahip sap ve saman, 30.12.2011 tarihli ve 28158 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/5)"nin Ek-IB listesinde yer almaktadır. Söz konusu ürünler, Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Ek-5 gereğince Bitki Sağlık Sertifikası Taşıması Gereken Ürünler listesinde yer almakta olup, ayrıca 21.12.2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik" gereğince ülkemize girişte veteriner kontrolüne de tabidir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde; aşağıda belirtilen giriş kapılarına ilgili mevzuat gereğince ön bildirimi yapılarak gelen sap ve saman sevkiyatları için halk ve hayvan sağlığı açısından Bakanlıkça belirlenecek sağlık şartlarının yer aldığı ekte gönderilen Veteriner Sağlık Sertifikası ile Bitki Sağlık Sertifikasının eşlik etmesi gerekmektedir. Sap ve samanın ülkemize girişlerinde aranacak olan Veteriner Sağlık Sertifikası Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yayımlanacaktır.

İthalat başvurulan, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğüne (VSKN) veya VSKN Müdürlüğü bulunmayan yerlerde varsa Zirai Karantina Müdürlüğü'ne yapılır. Eğer iki Müdürlük de mevcut değilse, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne yapılır, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanır. Giriş yerinde yapılacak Bakanlığımızın tüm kontrolleri, yukarda belirtilen birimlerde görevli teknik elemanlarca müştereken yapılır.

Veteriner kontrolleri, sevkiyatın ülkeye giriş yaptığı yerdeki Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü veya giriş müdürlüğünün bulunduğu ilin II Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından yürütülecektir. Giriş yerinde müştereken yakılacak veteriner ve zirai karantina kontrollerine dair olarak;

  1. Sap, saman ve otun ülkemize girişi Artvin, Edirne, Hatay, İzmir, Kocaeli, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak İli Gümrüklerinden yapılacaktır.
  2. 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde ö n Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmeliğin" Ek-2'sinde yer alan "Veteriner Giriş Belgesi (VGB)’nin 1. Bölümü firma tarafından doldurularak giriş yapacağı yerdeki Veteriner Sınır kontrol Noktası Müdürlüğüne (VSKN) veya VSKN Müdürlüğü bulunmayan yerlerde îl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne iletilir.
  3. İlgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek veteriner kontrolleri kapsamında yapılacak belge, kimlik ve fiziksel kontrollerini takiben VGB'nin 2. Bölümü, kontrolü yapan veteriner hekim tarafından girişinin uygun olduğu veya olmadığını belirtir şekilde doldurulur.
  4. Veteriner kontrolleri uygun çıkan sevkiyat için düzenlenen VGB, Zirai Karantina Müdürlüğü veya bulunmadığı yerde İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü bünyesindeki zirai kontrolleri yürütecek olan yetkili personele sevkiyattan sorumlu kişi tarafından ibraz edilir.
  5. Zirai karantina açısından da uygun bulunan sevkiyatlar için uygunluk yazısı Zirai Karantina Müdürlüğü veya bulunmadığı yerde İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenir.
  6. Veteriner kontrolleri sonucunda uygusuzluk görülmesi durumunda uygunsuzluk yazısı, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü (VSKN) veya VSKN Müdürlüğü bulunmayan yerlerde İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenir.
  7. Zirai karantina kontrolleri sonucunda uygusuzluk görülmesi durumunda uygunsuzluk yazısı, Zirai Karantina Müdürlüğü ve ya bulunmadığı yerde İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenir.
  8. Uygunsuzluk durumunda uygunsuzluğu tespit eden birim personeli tarafından kontrolden sorumlu diğer birim personeli bilgilendirilir.

Giriş yerinde veteriner kontrol'i yapılmadan iç gümrüklere sevkedilen sap ve saman sevkiyatlan için veteriner kontrolü Açısından uygunsuzluk kararı verilir ve ilgili Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülür.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama