misir

Özellikle Arap ülkelerine yapılan ihracatlarda, EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Belgelerinin, ithalatçı ülke konsolosluklarınca da tasdik edilmesinin talep edildiği yazıları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne intikal etmektedir. Bu husustaki tüm yazılar Birlikçe ilgili makamlara iletilmektedir.

Bu çerçevede, Gümrük Müsteşarlığı'ndan alınan bir yazıda; 22-23 Mart 2009 tarihlerinde Kahire'de gerçekleştirilen Türkiye - Mısır Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komite toplantısında Türk tarafının, EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Belgelerinin Mısır'ın Türkiye'deki Büyükelçiliği ya da Konsolosluklarınca tasdik edilmesi şartından muaf tutulduğuna ilişkin Mısır Maliye Bakanlığı'nın 29 Nisan 2007 tarihli kararına rağmen, ihracatçılarımızın konuya ilişkin şikayetlerinin sürdüğünün belirtildiği ve konuya açıklık getirilmesinin talep edildiği bildirimiştir.

Mısır Arap Cumhuriyeti tarafından, Kararın ve Gümrük İdarelerine verilen talimatın açık olduğu, EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Belgelerinde konsolosluk veya büyükelçilik tasdikinin talep edilmediği, ancak Türk İhracatçılarınca ısrar edilmesi halinde tasdik işlemini reddetme imkanının bulunmadığının ifade edildiği bildirilmiştir.

Bu itibarla, Mısır'a yapılan ihracatlarda düzenlenen EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Belgelerinde, Büyükelçilik ya da Konsolosluk tasdikinin aranmamaktadır. Sözkonusu belgelerin sadece konsolosluk onayı bulunmaması sebebiyle Mısır Gümrük İdarelerince reddedilmesi halinde konunun ilgili makamlara intikal ettirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bildirilmesi gerekmektedir.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama