<span style="background-color: #888888;"><br /><p><span style="background-color: #ffffff;">İlgi: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 06.07.2011 B.02.DTM.0.08.05.02/IRAK sayılı yazısı</span></p><br /><p><span style="background-color: #ffffff;">Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğin'den alınan&nbsp;ilgi yazıda,Irak Hükümeti’nin 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Irak’a yapılacak ihracatlarda. yaş meyve ve sebze dışındaki tüm ürünlerde İsviçreli SGS veya Fransız Bureau Veritas isimli gözetim firmalarından gözetim raporu koşulunu getirdiği bildirilmiştir.</span></p><br /><p><span style="background-color: #ffffff;">Yazıda devamla, söz konusu uygulama Suriye-Irak. İran-Irak vb. sınır kapılarında başlamış olup, Irak’a geçiş yapan araçlarımızdan gerekli gözetim raporları istendiği iletilmektedir. Gözetim raporu bulunmayan araçların Suriye üzerinden Irak’a geçişine izin verilmediği vurgulanmaktadır.</span></p><br /><p><span style="background-color: #ffffff;">Ayrıca. Türkiye-Irak arasındaki sınır kapısında (Habur-İbrahim Halil) gözetim belgelerinin aranması uygulamasında geçici olarak esnek davranıldığı ve araçlarımızın Habur-İbrahim Halil Gümrük Kapısından Irak’a geçişlerinde herhangi bir sorun yaşanmadığı ifade edilmiştir.</span></p><br /></span></p>"

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama