logo_kosgeb

Avrupa Komisyonu Lizbon Stratejileri doğrultusunda, ekonomik büyümenin merkezine koyduğu KOBİ'lere yönelik olarak, toplam bütçesi 3.6 milyar avro olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı'nı (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) geliştirmiştir. Yeni program kapsamında Avrupa Bilgi Merkezleri (Euro Infor Centers EIC) ile Yenilik Aktarım Merkezleri (Innovation Relay Centers - IRC)'lerin tek bir çatı altında toplanarak İş ve Yenilik Destek Hizmet Birimleri Ağı (Bussiness and Innovation Support Services Netwok) olarak adlandırılan yeni bir KOBİ ağı oluşturulmasına karar verilmiştir.

Ağ kapsamında hizmet sunulan bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin yeni pazarlara açılmalarını sağlamak, yeni iş fırsatları yaratmalarına yardımcı olmak, AB Mevzuatı başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirilmelerini sağlamak gibi hedefler doğrultusunda işletmeler hizmet vermek amacıyla Enterprise Europe Network (EEN) - Avrupa İşletmeler Ağı oluşturulmuştur. Proje kapsamında faaliyet gösteren kosorsiyumlar aracılığıyla 40'dan fazla ülkede yaklaşık 600 kuruluş ve 4.000 uzman personel ile söz konusu hedefler doğrultusunda işletmelere hizmet verilmektedir.

Ülkemizde Sanayi Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Odaları ve Üniversitelerin işbirliği ile kurulan, Doğu Marmara "East Marmara Network", İstanbul-Trakya "Ist-Businnova", Anadolu "Bsn-Anadolu", Karadeniz "BBISC", Ege "Ebic Ege", Akdeniz "Bsn-Med", Gap Bölgesi "Gapsun" konsorsiyumları bünyesindeki 35 merkez ile KOBİ'lere ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

KOSGEB Bursa İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü (İGEM) koordinatörlüğünde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), KOSGEB Gebze TEKMER, Uludağ Üniversitesi ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kocaeli ABİGEM A.Ş.'nin de ortak olarak içinde yer aldığı bir Konsorsiyum kurulmuş ve Doğu Marmara Bölgesi'ni kapsayan bir hizmet ağı oluşturulmuştur. Bunun yanısıra Eskişehir ve Sakarya'da olmak üzere 2 adet İrtibat ofisi açılmıştır.

Doğu Marmara Avrupa İşletmeler Ağı proje kapsamında bölgemiz KOBİ'lerine sunduğu hizmetler başlıca şunlardır:

  • Firmaya özel olarak gerçekleştirilen ve firmaların mevcut durum analizlerinin yapılması, böylece ihtiyaç duyduğu teknolojileri açığa çıkarmak için yapılan teknoloji değerlendirmeleri,
  • Teknoloji ihtiyaçları olan ve/veya mevcut teknolojilerini geliştirmek isteyen firmalara yönelik olarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Ağ kapsamında faaliyet gösteren diğer işletmelerle işbirliği ve ortaklık imkanları; bu kapsamda lisans anlaşmaları yapılması, know-how satımı/alımı, insan kaynağı değişimi, tasarım ve bilgi teknolojisi konularında destek sağlamaya yönelik hizmetler,
  • Bölgemizdeki KOBİ'lerin Ağ kapsamında faaliyet gösteren işletmelerle ticari işbirlikleri sağlamalarına yönelik hizmetler; bu kapsamda firmaların yurtdışı pazarlarını genişletmelerine yönelik distribütörlük, karşılıklı üretim, lojistik ve tedarik, franchising ve yan sanayi üretimine yönelik ortaklık kurmalarının yolunu açan bir Ticari İşbirliği Veritabanı oluşturulması
  • Ticari İşbirliği Veritabanında yer alan işletmeler tarafından sunulan ve bu işletmelere sunulan Teknoloji ve ticari ortaklık tekliflerinin Ağa ait sistemde yayınlanması,
  • Yine Ticari İşbirliği Veritabanında yer alan işletmelerin Ağ kapsamındaki diğer işletmelerle yüz yüze gelmelerine yönelik uluslararası eşleştirme etkinlikleri ve ticari ya da teknolojik proje pazarlarının düzenlenmesi,
  • AB 7. Çerçeve Programları, ARGE fonları, AB fonları ve mali yardımları gibi AB direktif ve mevzuatı hakkında genel bilgilendirme amaçlı ücretsiz Seminerler ve Paneller,
  • Kalite eğitimleri, dış ticaret eğitimleri gibi iş yaşamına yönelik teknik konularda, ayrıca AB fonlarına proje hazırlamaya yönelik Atölye Çalışmaları ve Bilgi Günleri.

Üyelerimiz bahsedilen uygulamalardan ve hizmetlerden yararlanabilmeleri ve bilgi için http://www.een-emn.org internet sitesini kullanabilir ayrıca aşağıdaki iletişim bilgileri bulunan birimlerden bilgi edinebilirler.

KOSGEB Bursa İGEM Müdürlüğü
- Seminerler, Paneller ve Atölye Çalışmaları için Elif DURUTAN 0 224 443 27 42 / 1511
- Ticari İşbirliği Veritabanına Kayıt ve Eşleştirmeler için Barış ALURAL 0 224 443 27 42 / 1517
- Ticari ya da Teknolojik Proje Pazarlarında yer almak için D. Erşat GÜZEL 0 224 443 27 42 / 1518

 

 

nepal

Yeni Delhi Büyükelçimizin Nepal'i ziyaret ederek, Nepal Hükümeti yetkililerinin yanısıra, Nepal Sanayi ve Ticaret Odaları Federasyonu (FNCCI) Başkanı ile de görüşmeler gerçekleştirdiği bildirilmiştir.

Nepal Makamları ile yapılan görüşmeler sırasında Nepal tarafının, madencilik, hidroelektrik enerji, tarım ve ormancılık, gıda işleme makinaları ve turizm altyapı yatırımlarında ülkemizin bilgi ve desteklerinin beklendiğini ve katma değerinin %30'u Nepal'de üretilen malların, Hindistan'a sıfır gümrük vergisiyle ihraç edilebildiğini ve bu çerçevede Türk yatırımcılarından yatırım bekledikleri ifade edilmiştir.

 

Bilindiği gibi, 02 Ağustos 2010 tarihinde başlayan ve günlerce devam eden sellerin yol açtığı tahribat sebebiyle ülke tarihinin en büyük felaketi ile karşı karşıya kalan yakın dostumuz Pakistan halkına gönüllü olarak her türlü destek ve yardımın yapılması ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gerekli izinleri almış olup, bir yardım kampanyası başlatmış bulunmaktadır.

 

Bu amaçla T. Halk Bankası Ankara Çukurambar Şubesinde açılan TR 110001200131100016100002 nolu TL hesabına; Üyelerimiz ve tüm halkımız yardımda bulunabileceklerdir.

 

Bu kampanya çerçevesinde, açtırılan banka hesabına yatırılan bağışların gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır. Bunun için, bağışlar açtırılan banka hesabına yatırılırken ilgili banka tarafından verilecek makbuz veya dekontta "Pakistan'a yardım kampanyası çerçevesinde Başbakanlığa aktarılmak üzere" açıklamasına yer verilmesi gerekmektedir.

 

Kampanya web sayfası: http://www.tobb.org.tr/pakistan

 

ticaretheyeti

Türk-Bahreyn İş Konseyi IV. Ortak Toplantısı, Türk ve Bahreynli işadamlarının katılımıyla, 19-20 Mayıs 2010 tarihlerinde, Bahreyn İşadamları Derneği Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu / Türk-Bahreyn İş Konseyi Eşbaşkanı Khalid Almoayed'in ev sahipliğinde Manama'da gerçekleştirilecektir.

Bahreyn ile yeni işbirliği imkanlarına zemin hazırlayacak ve ilgili ülkenin önde gelen işadamları ile tanışma fırsatı sağlayacak etkinliğe katılmak isteyen üyelerimiz ayrıntılı bilgiyi DEİK'in 0 212 339 50 00 numaralı telefonundan alabilirler.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama